Olomouc

Hrob Štěpán Prokop a Jan Kiselák

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
ZDRAV. VOJÍN
ŠTĚPÁN PROKOP
zdr. zál. os. odd. 9
TLUMACZ, HALIČ
10. 3. 1917

DOM. PĚŠÁK
JAN KISELÁK
p. pl. 95
ŽABCZE, SOKAL, HALIČ
10. 3. 1917

H37
Poznámka:

Prokop, Stěpán, zdrav.vojín, jednotka: zdr.zál.osob.odd. 9; příslušen Tlumacz, Tlumacz, Halič; zemřel 10.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 12.3.1917, skupina H, hrob 37.

Kiselák, Jan, domobr.pěšák, jednotka: pěš.pl.č.95, št.odd.; příslušen Zabcze, Sokal, Halič; zemřel 10.3.1917, Posádková nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 12.3.1917, skupina H, hrob 37.
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35327
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob Karel Leckel a Teodor Klihnicky

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
DĚLOSTŘELEC
KAREL LECKEL
pol. děl. pl. 12
VÍDEŇ, DOLNÍ RAKOUSY
11. 3. 1917

PĚŠÁK
TEODOR KLIHNICKY
zem. p. pl. 36
DRACZYNETZ, WASCHKOUTZ, BUKOVINA
10. 3. 1917

H38
Poznámka:

Leckel, Karel, dělostřelec, jednotka: pol.děl.pl.č.12; příslušen Vídeň, Vídeň, Dol.Rakousy; zemřel 11.3.1917, Zemská nemocnice, příčina smrti: bronchopneumon.; pohřben 13.3.1917, skupina H, hrob 38.

Klihnicky, Teodor, pěšák, jednotka: zeměbr.pěš.pl.č.36, 3 setnina; příslušen Draženice, Waschkontz, Bukovina; zemřel 10.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 12.3.1917, skupina H, hrob 38.
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35328
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob Dimitro Saikow a Josef Härz

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
PĚŠÁK
DIMITRO SAIKOW
p. pl. 58
OSŁAW BIAŁY, NADVORNA, HALIČ
11. 3. 1917

ZÁKOPNÍK
JOSEF HÄRZ
p. pl. 35
ONČOVA, BISCHOFTEINITZ, ČECHY
11. 3. 1917

H39
Poznámka:

Saikow, Dimitro, pěšák, jednotka: pěš.pl.č.58; příslušen Oslow-Bialy, Nadvorna, Halič; zemřel 11.3.1917, Záložní nemocnice č. 2, příčina smrti: zápal srdečních svalů; pohřben 13.3.1917, skupina H, hrob 39.

Härz, Josef, zákopník, jednotka: pěš.pl.č.35, přid.zál.baon; příslušen Ončova, Bischop-Teinitz, Čechy; zemřel 11.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: bronchitis; pohřben 13.3.1917, skupina H, hrob 39.
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35329
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob František Navrátil a Sandor Fülöp

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
PĚŠÁK
FRANTIŠEK NAVRÁTIL
dom. okr. vel. 13
HULÍN, KROMĚŘÍŽ, MORAVA
12. 3. 1917

PĚŠÁK
SANDOR FÜLÖP
p. pl. 51
SZOLNOK-DOBOKA, UHRY
11. 3. 1917

H40
Poznámka:

Navrátil, František, pěšák, jednotka: domobr.okr.vel.č.13; příslušen Hulín, Kroměříž, Morava; zemřel 12.3.1917, Záložní nemocnice č. 2, příčina smrti: emphysem; pohřben 14.3.1917, skupina H, hrob 40.

Fülöp, Sandor, pěšák, jednotka: pěš.pl.č.51, odd.stroj.pušek; příslušen Solnok Doboka, Solnok Doboka, Uhry; zemřel 11.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 13.3.1917, skupina H, hrob 40.
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35331
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob Stanislav Želazny a Ondřej Havrilov

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
PĚŠÁK
STANISLAV ŽELAZNY
p. pl. 20
PRZENOSZA. LIMANOWA, HALIČ
13. 3. 1917

VOZKA
ONDŘEJ HAVRILOV
div. pekárna 6
STRYCHAŃCE, STRYJ, HALIČ
13. 3. 1917

H41
Poznámka:

Želazny, Stanislav, pěšák, jednotka: pěš.pl.č.20; příslušen Przenosza, Limanowa, Halič; zemřel 13.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 14.3.1917, skupina H, hrob 41.

Havrilov, Ondřej, vozka, jednotka: div.pekárna č.6; příslušen Strychaňce, Stryj, Halič; zemřel 13.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 14.3.1917, skupina H, hrob 41.
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35332
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob Kazimír Dukiewicz a František Hulik

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
PĚŠÁK
KAZIMÍR DUKIEWICZ
p. pl. 95
PODLESIE, BUCZACZ, HALIČ
12. 3. 1917

PĚŠÁK
FRANTIŠEK HULIK
zdr. odd. 14
HODEISKO, BOBRKA, HALIČ
12. 3. 1917

H42
Poznámka:

Dukiewicz, Kazimír, pěšák, jednotka: pěš.pl.č.95, náhr.setn.pro hlídky; příslušen Podlesie, Buczacz, Halič; zemřel 12.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 14.3.1917, skupina H, hrob 42.

Hulik, František, pěšák, jednotka: zdrav.odd.č. 14, 3; příslušen Hodeisko, Bobrka, Halič; zemřel 12.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 14.3.1917, skupina H, hrob 42.
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35333
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob Stanislav Czuraj a Josef Pokorný

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
PĚŠÁK
STANISLAV CZURAJ
p. pl. 57
OLESNO, DĄBROWA, HALIČ
13. 3. 1917

PĚŠÁK
JOSEF POKORNÝ
zem. p. pl. 12
HAMRY, HLINSKO, ČECHY
13. 3. 1917

H43
Poznámka:

Czuraj, Stanislav, pěšák, jednotka: pěš.pl.č.57, 4; příslušen Olesno, Dabrowa, Halič; zemřel 13.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 15.3.1917, skupina H, hrob 43.

Pokorný, Josef, pěšák, jednotka: zeměbr.pěš.pl.č.12, 3 náhr.set.; příslušen Hamry, Hlinsko, Čechy; zemřel 13.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: insufisciencia cordis; pohřben 15.3.1917, skupina H, hrob 43.
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35334
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob János Pridon a Rudolf Jäckel

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 08.11.2020
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci
Nápis:
PĚŠÁK
JÁNOS PRIDON
honv. p. pl. 21
KÖZLER, KIS-KÜKÜLLÕ, UHRY
15. 3. 1917

PĚŠÁK
RUDOLF JÄCKEL
zem. p. pl. 13
BLUDOV, ŠUMPERK, MORAVA
13. 3. 1917

H44
Poznámka:

Pridon, János, pěšák, jednotka: honv.pěš.pl.č.21, 3 setnina; příslušen Közler, K.Kukolo, Uhry; zemřel 15.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 16.3.1917, skupina H, hrob 44.

Jäckel, Rudolf, pěšák, jednotka: zeměbr.pěš.pl.č.13, 2 náhr.setn.; příslušen Bludov, Šumperk, Morava; zemřel 13.3.1917, Epidemická záložní nemocnice, příčina smrti: tuberkulosa plíc; pohřben 15.3.1917, skupina H, hrob 44
(zdroj: SignumBelli1914.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-35335
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'43.45'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Hrob Jan Hajtmar - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 06.08.2021
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci, vojenský hřbitov
Nápis:
není znám
[Jan Hajtmar]
Poznámka:

Letecký pozorovatel des. asp. Jan Hajtmar od 9. letky LP2 vypadl dne 7.9.1928 za letu z letadla. Byl pohřben dne 10.9.1928 na vojenském hřbitově v Olomouci – Černovíru. Na hřbitově v Černovíru se zachovalo jen málo náhrobků, a náhrobek Jana Hajtmara mezi zachovalými není. Ani správce hřbitova neví, kde se jeho hrob nachází.
Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
V Kronice LP2 je o nehodě napsáno:
Při cvičeních 4. a 6. pěší divize udála se dne 7. září 1928 tragická nehoda, jež si vyžádala život jednoho z nejmladších příslušníku pluku – letců, des. asp. Hajtmara Jana, 9. letky. Za bitevního náletu tříčlenného roje pozorovacích letounů, jež startovaly z polního letiště v Šebetově, zpozoroval náhle nad Moravskou Třebovou ve výši 1200 m vedoucí roje por. poz. let. Fuksa, že z jednoho letounu vypadl pozorovatel. Po okamžitém rozchodu zpozoroval také pilot dotyčného letounu čet. Krčmář, že pozorovatel vypadl a vrátil se neprodleně na letiště. Při přistání, jsa rozrušen nešťastnou událostí a počínaje si patrně příliš chvatně, nasadil pozdě ku přistání, takže doběhl s letounem přes letiště do zahrady s letištěm sousedící, kdež přerazil plot a letoun obrátil. Jak bylo zjištěno, nebyl des. Hajtmar připevněn ani k letounu ani k padáku a k nehodě došlo při propadnutí letounu. Mrtvola des. Hajtmara byla nalezena poblíž Mor. Třebové a převezena do Olomouce, kdež byla pohřbena dne 10. září 1928 na vojenském hřbitově v Černovíře.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'45.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Antonín Štěpánek - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (OC, Olomouc, Černovír, vojenský hřbitov)
  • Vojenský hřbitov Černovír
   Olomouc, ul. Na Vlčinci, souřadnice vchodu na hřbitov : 49°36'46.5"N, 017°15'43.449"E
   pravá část hřbitova sousedí s civilním hřbitovem.

   Vojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, carské ruské armády,i později armády československé. Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností ( československá 992, polská 1021, ruská 288, rumunská 229, rakouská 197, maďarská 106, italská 106, turecká 40, německá 7, francouzská 1, lotyšská 1, litevská 2, jugoslávská 174, neznámé národnosti 54 ). Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

   Kniha pohřbených: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/clanky/kniha-pohrbenych.20/

   (zdroj: http://www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 06.08.2021
Umístění: Olomouc, Na Vlčinci, vojenský hřbitov
Nápis:
není znám
[Antonín Štěpánek]
Poznámka:

Pilot svob. Antonín Štěpánek od 7. letky LP2 byl vážně zraněn při letecké nehodě v Olomouci dne 13.1.1931. Utrpěl poranění hlavy, trpěl bolestmi a 19.5.1931 se zastřelil. Pohřben byl 21.5.1931 na vojenském hřbitově v Olomouci – Černovíru, jeho hrob se však nezachoval.
Na hřbitově v Černovíru se zachovalo jen málo náhrobků, a náhrobek Antonína Štěpánka mezi zachovalými není. Ani správce hřbitova neví, kde se jeho hrob nachází (Antonín Štěpánek, pohřbený v Černovíru pod číslem CZE7107-35963 není on, ten zemřel 1914). Hroby letců olomouckého Leteckého pluku 2, z období 1918 až 1939, se zachovaly jen tři (jsou na vets.cz), a všechny se nacházejí v oddělení D v jihozápadní části hřbitova. Takže tam někde pravděpodobně leží i Antonín Štěpánek.
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
V Kronice LP2 je o nehodě napsáno:
V odpoledních hodinách startoval letoun A 11.84, 7. letky ku cvičnému letu s posádkou pilotem svob. Štěpánkem Ant. a pozorovatelem des. asp. Miholou Arnoštěm. Letoun startoval směrem proti městu a při okruhu dostal se až nad Hejčín, když pro poruchu motoru se rozhodl přistáti na pozemku poblíže Mayova cukrovaru, avšak letoun ztrátou rychlosti přišel do vývrtky a zřítil se na železniční násep lokální dráhy na okraji uvedeného pozemku. Letoun se roztříštil a z trosek byla vyproštěna zraněná posádka, z níž pozorovatel des. asp. Mihola podlehl příštího dne v divisní nemocnici 7 komplikacím ran na hlavě a hrudníku; svob. Štěpánek utrpěl zranění na hlavě. (hrob Arnošta Miholy, a kameny zmizelých manželů Mayových jsou na vets.cz)
Dále je v kronice LP2 zápis o jeho smrti:
Dne 19/5 1931 zastřelil se z voj. pušky na letišti svob. pil. letec Štěpánek Ant. 7. letky, jenž v lednu t.r. havaroval u Hejčína a utrpěl při tom zranění na hlavě a lehký otřes mozku. Před krátkým časem byl propuštěn z div. nemocnice k letce. Několik dní před smrtí stěžoval si na silné bolení hlavy. Pohřeb zemřelého konal se 21/5 1931 na voj. hřbitově v Černovíře.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'46.5'' E17°15'45.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček