á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

des. asp. Jan Hajtmar

* 20.5.1908 (Krakow, Polsko)
† 7.9.1928 (Útěchov u Moravské Třebové)

letecký pozorovatel od Leteckého pluku 2
pohřben 10.9.1928 v Olomouci - Černovíru

V Knize zemřelých Leteckého pluku 2, 1928 – 1932, fol.2 (ke čtení ve VHA Praha) je k Janu Hajtmarovi uvedeno:
Pluk: Letecký pluk č. 2
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 1928 / 7. září na polích u Utěchova, politický okres Moravská Třebová
Setnina: 9. letka
Hodnost: desátník aspirant
Jméno a příjmení zemřelého: Jan Hajtmar
Místo narození a dom. příslušnosti: Krakov, politický okres týž, Polsko, příslušný do Mutěnice, politický okr. Hodonín dle kmenového listu
Náboženství: římskokatolické
Rok narození: narozen 20./5. 1908
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatý, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: abiturient reálky
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, příčina smrti: Vypadnutí za letu z letadla – neštěstí dle protokolu č.j.9770 ze dne 3/9. 1928 (sic)
Kdy a kde byl pohřben: 1928 dne 10. září na vojenském hřbitově v Olomouci - Černovíře
Jméno a příjmení a povolání (hodnost) pohřbívajícího nebo protokolujícího kněze: pochoval štábní kapitán duchovní služby Josef Vymětal
Tomus a folio matriky, jakož i úřad, kde byl již případ tento zapsán: Ton. XX., fol. 153 Katol. duchovní správy 7. pěší divize.
Poznámka: Mrtvola převezena vojenským sanitním autem k pohřbení do Olomouce. Převoz byl povolen dle přípisu zemského vojenského velitelství v Brně čj. 33045/ - org. 1928 ze dne ?/9 1928

Zdroje (mimo informací z desek):
Kniha zemřelých Leteckého pluku 2, 1928 – 1932, fol.2 (ke čtení ve VHA Praha)

VPM:
hrob - Olomouc, okres Olomouc


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.