Babice

Pomník Obětem násilí

Autor: Ing.Radek Říha, 13.04.2008
Umístění: Babice, náves, poblíž kostela
Nápis:
TOMÁŠ KUCHTÍK
JOSEF ROUPEC
BOHUMÍR NETOLIČKA
2.7.1951
Poznámka:

Pomník je věnován 3 funkcionářům místního národního výboru, kteří byli v pondělí 2. července 1951 po desáté večer zastřeleni v budově babické školy.
- řídící učitel Tomáš Kuchtík (1898),předseda MNV a MO KSČ,
- lesní dělník Josef Roupec (1913), místopředseda MNV, člen KSČ
- skladník Bohumír Netolička (1918), pokladník MNV, člen KSČ.
Čtvrtý, tesař František Bláha (1894), předseda Místního akčního výboru NF, byl při střelbě zraněn. Jako jediný z obětí incident přežil.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.75'' E15°46'11.52''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pamětní deska Obětem násilí - místo je zrušené

Autor: Ing.Radek Říha, 01.04.1998
Umístění: Babice, chodba budovy školy, dnes obecní úřad
Nápis:
V TÉTO ŠKOLE PADLI UPROSTŘED PRÁCE PRO ŠŤASTNÝ
ŽIVOT NAŠEHO LIDU DNE 2. ČERVENCE 1951
VRAŽEDNOU RUKOU AGENTŮ ZÁPADNÍCH IMPERIALISTŮ

SOUDRUZI:
TOMÁŠ KUCHTÍK, ŘEDITEL ŠKOLY, PŘEDSEDA
MO KSČ A PŘEDSEDA MNV
JOSEF ROUPEC, DĚLNÍK, MÍSTOPŘEDSEDA MNV
BOH. NETOLIČKA, DĚLNÍK, FINANČNÍ REF. MNV
ČEST BOJOVNÍKŮM SOCIALISMU!
Poznámka:

Pamětní deska byla koncem 90. let odstraněna, její další osud není znám.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'19.4'' E15°46'15.24''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pamětní deska Václav Drbola

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 12.08.2020
Umístění: Babice, zeď fary, čp.2
Nápis:
ZDE ŽIL KNĚZ VÁCLAV DRBOLA
NAROZEN 16. 10. 1912
ZATČEN 17. 6. 1951
POPRAVEN 3. 8. 1951
Poznámka:

Václav Drbola byl na kněze vysvěcen v roce 1938, působil postupně ve Slavkově u Brna, Čučicích a Bučovicích.
Od roku 1950 působil jako farář v Babicích. Zde ho v květnu 1951 kontaktoval Ladislav Malý, opilec a notorický lhář, vydávající se za účastníka třetího odboje a spolupracovníka CIC. Farář Drbola Malému uvěřil a propojil ho se skutečnou protikomunistickou odbojovou skupinou, vedenou Antonínem Plichtou starším. Václav Drbola byl zatčen Státní bezpečností 17. června 1951, tedy ještě před přepadem školy v Babicích. I přesto byl komunistickými vyšetřovateli označen jako spolupachatel vraždy, k čemuž se po brutálním mučení přiznal.
Popraven byl oběšením 3. srpna 1951 v Jihlavě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob neznámého vojáka Rudé armády

Autor: Ing.Radek Říha, 19.07.2008
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÉMU PŘÍSLUŠNÍKU
SOVĚTSKÉ ARMÁDY
Poznámka:

Sovětští vojáci naložili na nákladní auto značkaře (regulovčíka), který se vracel ke svému útvaru. Protože byl po službě unaven, po nasednutí na korbu ulehl na složené sudy. Jak posléze v dopravním provozu na křižovatce Lesonice-Martínkov auto nečekaně prudce zabrzdilo, sudy se „svezly“ a spícího vojáka rozmačkaly. Vojáci mrtvého (kterého osobně neznali) vezli nejprve do Lesonic. Protože jim bylo řečeno, že hřbitov v Lesonicích není, vydali se do Babic. Navečer kolem 19. hodiny přijela dvě auta se sov. vojáky do Babic a zastavila u kostela. Vojáci začali zvonit na zvon (podobně jako při požárním poplachu) a chtěli mrtvého pohřbít. Hrobník Veselý vybral místo a s pomocí místních kluků vykopal hrob, který následně vyzdobila děvčata chvojím. Babický farář Pelikán sloužil mši (býval misionářem, a tak uměl sloužit mši i řecko-katolicky, tj. podobně jako pravoslavně – ve staroslověnštině). U hrobu stáli seřazeni v řadách sov. vojáci se špaginy a na konci obřadu stříleli. Vojáci mrtvému odebrali identifikační známku a protože jej osobně neznali a ani na základě známky nebyli schopni na místě sdělit jeho jméno, je tento hrob dodnes bezejmenný. Původní hrob byl označen pouze dřevěným křížkem, na němž bylo napsáno azbukou: „Здeс похоронeн млaдший сeржaнт Крaсной aрмии“ a datum ze začátku června 1945. (Poznámka je sestavena na základě vzpomínek babického rodáka Mgr. Josefa Hrůzy.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6106-08945
Souřadnice: N49°7'28.1'' E15°46'17.8''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob Josef Roupec

Autor: Monika Linhart, 12.01.2019
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
RODINA ROUPCOVA
JOSEF
1913 - 1951
Poznámka:

funkcionář MNV zastřelený 2.7.1951 při akci Babice
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADpad_Babice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.74'' E15°46'21.7'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Nahodil

Autor: Ing.Radek Říha a Josef Hrůza, 13.04.2008
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
HROBKA RODINY NAHODILOVY Z LOUKOVIC

JOSEF
+ VE SVĚT. VÁLCE 2.10.1914

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.91'' E15°46'21.19''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha a Josef Hrůza

Kenotaf Jan Čermák

Autor: Monika Linhart, 11.09.2018
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
JANA ČERMÁKA
PADLÉHO VE SVĚT. VÁLCE
1.VII. 1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.74'' E15°46'21.7'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Busta Václav Drbola

Autor: Jiří Padevět, 12.08.2020
Umístění: Babice, před farou, čp.2
Nápis:
Václav Drbola

mučedník

narozen
16.10.1912
ve Starovičkách
od 1.3.1950
kněz v Babicích
popraven
3.8.1951
v Jihlavě
Poznámka:

Václav Drbola byl na kněze vysvěcen v roce 1938, působil postupně ve Slavkově u Brna, Čučicích a Bučovicích.
Od roku 1950 působil jako farář v Babicích. Zde ho v květnu 1951 kontaktoval Ladislav Malý, opilec a notorický lhář, vydávající se za účastníka třetího odboje a spolupracovníka CIC. Farář Drbola Malému uvěřil a propojil ho se skutečnou protikomunistickou odbojovou skupinou, vedenou Antonínem Plichtou starším. Václav Drbola byl zatčen Státní bezpečností 17. června 1951, tedy ještě před přepadem školy v Babicích. I přesto byl komunistickými vyšetřovateli označen jako spolupachatel vraždy, k čemuž se po brutálním mučení přiznal.
Popraven byl oběšením 3. srpna 1951 v Jihlavě.

Někdo neustále upevňuje na pomník destičku, která zakrývá slovo "mučedník".
Možno porovnat na fotkách detailů nápisu (od J. Padevět a J. Molnárová).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Padevět
Doplnění informací: Jana Molnárová