Babice

Pomník Obětem násilí

Autor: Ing.Radek Říha, 13.04.2008
Umístění: Babice, náves, poblíž kostela
Nápis:
TOMÁŠ KUCHTÍK
JOSEF ROUPEC
BOHUMÍR NETOLIČKA
2.7.1951
Poznámka:

Pomník je věnován 3 funkcionářům místního národního výboru, kteří byli v pondělí 2. července 1951 po desáté večer zastřeleni v budově babické školy.
- řídící učitel Tomáš Kuchtík (1898),předseda MNV a MO KSČ,
- lesní dělník Josef Roupec (1913), místopředseda MNV, člen KSČ
- skladník Bohumír Netolička (1918), pokladník MNV, člen KSČ.
Čtvrtý, tesař František Bláha (1894), předseda Místního akčního výboru NF, byl při střelbě zraněn. Jako jediný z obětí incident přežil.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.75'' E15°46'11.52''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pamětní deska Obětem násilí - místo je zrušené

Autor: Ing.Radek Říha, 01.04.1998
Umístění: Babice, chodba budovy školy, dnes obecní úřad
Nápis:
V TÉTO ŠKOLE PADLI UPROSTŘED PRÁCE PRO ŠŤASTNÝ
ŽIVOT NAŠEHO LIDU DNE 2. ČERVENCE 1951
VRAŽEDNOU RUKOU AGENTŮ ZÁPADNÍCH IMPERIALISTŮ

SOUDRUZI:
TOMÁŠ KUCHTÍK, ŘEDITEL ŠKOLY, PŘEDSEDA
MO KSČ A PŘEDSEDA MNV
JOSEF ROUPEC, DĚLNÍK, MÍSTOPŘEDSEDA MNV
BOH. NETOLIČKA, DĚLNÍK, FINANČNÍ REF. MNV
ČEST BOJOVNÍKŮM SOCIALISMU!
Poznámka:

Pamětní deska byla koncem 90. let odstraněna, její další osud není znám.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'19.4'' E15°46'15.24''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob neznámého vojáka Rudé armády

Autor: Ing.Radek Říha, 19.07.2008
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÉMU PŘÍSLUŠNÍKU
SOVĚTSKÉ ARMÁDY
Poznámka:

Sovětští vojáci naložili na nákladní auto značkaře (regulovčíka), který se vracel ke svému útvaru. Protože byl po službě unaven, po nasednutí na korbu ulehl na složené sudy. Jak posléze v dopravním provozu na křižovatce Lesonice-Martínkov auto nečekaně prudce zabrzdilo, sudy se „svezly“ a spícího vojáka rozmačkaly. Vojáci mrtvého (kterého osobně neznali) vezli nejprve do Lesonic. Protože jim bylo řečeno, že hřbitov v Lesonicích není, vydali se do Babic. Navečer kolem 19. hodiny přijela dvě auta se sov. vojáky do Babic a zastavila u kostela. Vojáci začali zvonit na zvon (podobně jako při požárním poplachu) a chtěli mrtvého pohřbít. Hrobník Veselý vybral místo a s pomocí místních kluků vykopal hrob, který následně vyzdobila děvčata chvojím. Babický farář Pelikán sloužil mši (býval misionářem, a tak uměl sloužit mši i řecko-katolicky, tj. podobně jako pravoslavně – ve staroslověnštině). U hrobu stáli seřazeni v řadách sov. vojáci se špaginy a na konci obřadu stříleli. Vojáci mrtvému odebrali identifikační známku a protože jej osobně neznali a ani na základě známky nebyli schopni na místě sdělit jeho jméno, je tento hrob dodnes bezejmenný. Původní hrob byl označen pouze dřevěným křížkem, na němž bylo napsáno azbukou: „Здeс похоронeн млaдший сeржaнт Крaсной aрмии“ a datum ze začátku června 1945. (Poznámka je sestavena na základě vzpomínek babického rodáka Mgr. Josefa Hrůzy.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6106-08945
Souřadnice: N49°7'28.1'' E15°46'17.8''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob Josef Roupec

Autor: Monika Linhart, 12.01.2019
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
RODINA ROUPCOVA
JOSEF
1913 - 1951
Poznámka:

funkcionář MNV zastřelený 2.7.1951 při akci Babice
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADpad_Babice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.74'' E15°46'21.7'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Nahodil

Autor: Ing.Radek Říha a Josef Hrůza, 13.04.2008
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
HROBKA RODINY NAHODILOVY Z LOUKOVIC

JOSEF
+ VE SVĚT. VÁLCE 2.10.1914

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.91'' E15°46'21.19''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha a Josef Hrůza

Kenotaf Jan Čermák

Autor: Monika Linhart, 11.09.2018
Umístění: Babice, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
JANA ČERMÁKA
PADLÉHO VE SVĚT. VÁLCE
1.VII. 1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°7'22.74'' E15°46'21.7'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka