Říčany

Kenotaf Josef Stárek

Autor: Ivo Šťastný, 18.05.2007
Umístění: Říčany, K Solné stezce, hřbitov
Nápis:
JOSEF STÁREK 1891 – PADL NA SRBSKÉM BOJIŠTI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'10.26'' E14°38'31.78''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Ladislav Novotný

Autor: Ivo Šťastný, 18.05.2007
Umístění: Říčany, K Solné stezce, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
LADISLAV NOVOTNÝ
JEDNOR. DOBROV. ČETAŘ 22. PLUKU
PADL V SRBSKU 20.IV.1916 VE VĚKU 29 R.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-27337
Souřadnice: N49°59'11.62'' E14°38'29.34''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Strom svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 26.05.2019
Umístění: Říčany, Mánesova, Mánesův parčík mezi ulicemi Rýdlova a Mánesova
Nápis:
STROM SVOBODY
Vysadili občané k oslavě
republiky
Nezapomínejme na své kořeny.
www.stromysvobody.cz
Poznámka:

LÍPA V MÁNESOVĚ PARČÍKU
LÍPA VELKOLISTÁ
Lípa byla vysazena v nově založeném parčíku z rozhodnutí městské rady a k 20.výročí vzniku ČSR.
(zdroj:
https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=873 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 13.07.2013
Umístění: Říčany, Masarykovo náměstí, východní část
Nápis:
1914 - 1918

BARTÁK JOSEF, BURDA KAREL, ČERNÝ JULIUS, DOBIÁŠ LADISLAV, EBR VÁCLAV, FIALA FRANTIŠEK, GRUSS FRANTIŠEK, HYNEK STANISLAV, CHEJN ANTONÍN, KOMÁR VÁCLAV, KREJCÁREK FRANTIŠEK, LUNĎÁK BOHUMIL, MACH JAN, NEBDAL FRANTIŠEK, NOVOTNÝ VÁCLAV, PLÍVA JAROSLAV, POKORNÝ OTO, PTÁČEK JOSEF, RAK JOSEF, SEIDL JIŘÍ, SOMMER JOSEF, SOUKUP JAN, STÁREK JOSEF, STEHLÍK ANTONÍN, SVOBODA ANTONÍN, ŠATOPLET LUDVÍK, ŠEDIVÝ JOSEF, ŠNIPS JOSEF, ŠŤASTNÝ FRANTIŠEK, ŠUSTR ALOIS, TESAŘÍK KAREL, TRACHTA ANTONÍN, TRNKA GUSTAV, TROJÁNEK ANTONÍN, TROJÁNEK KAREL, VESELÝ STANISLAV, VODIČKA JAROSLAV, VOJTĚCH KAREL, VOREL FRANTIŠEK, VOREL JOSEF, VOTRUBA JOSEF, ZAJÍČEK FRANTIŠEK

PRSŤ OD ZBOROVA

1939 - 1945
POPRAVENI:
BEJČEK LADISLAV, HOLIŠ FRANTIŠEK, HOUDA JOSEF, HOFTA OTOKAR, PALIČKA JOSEF, PURKYT JAROSLAV

UMUČENÍ:
BRUNCLÍK VÁCLAV, BRUNCLÍK JAN, DÍTĚ KAREL, HRUBAN JOSEF, KRAJNÍK HANUŠ, PŘIBYLOVÁ HERMÍNA, PŘIBYL PETR, ŠAFRA JAN, VOŘÍŠEK FRANTIŠEK

PADLÍ V REVOLUCI:
BADA KAREL, KOREŠ JOSEF, NOVOTNÝ KAREL, PRÁŠEK JAROSLAV, PŘIBYL FRANTIŠEK, SCHMERZENREICH JIŘÍ, STUCHLÝ JOSEF, TESAŘÍK ANTONÍN, VACH JOSEF, VLČEK VÁCLAV, ŽURAVLEV MICHAL LAVRENTIČ, MICHAJLOV ALEXEJ BOH., KOVALČUK VIKTOR ALEXANDROVIČ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02562
Souřadnice: N49°59'30.82'' E14°39'25.25''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Vojtěch Stráník, 13.07.2013
Umístění: Říčany, Masarykovo náměstí, východní část, napravo od pomníku Obětem 1. a 2. světové války
Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM HOLOCAUSTU

ŘÍČANY
ADLEROVI
Pavel 1888-1943, Anna 1897-1943
BECKOVI
Bertold 1882-1942, Marie 1886-1942, Jiří 1914-1942
BONDYOVÁ
Evženie 1868-1942
BRODOVI
Gustav 1861-1942, Růžena 1874-1943
ELSNEROVI
Rudolf 1885-1942, Marie 1888-1942
FIŠEROVI
Karel 1895-1943, Kamila 1904-1943, Jinřich 1927-1943
Pavel 1932-1943, MAHLEROVÁ Anna 1851-1942
HÖFNER
Karel 1878-1943
KAFKA
Karel 1885-1942
KOHNOVI
Emil 1883-1942, Dora 1855-1942, Hedvika 1890-1942,
Luisa 1863-1942
KRAUSOVI
Žofie 1862-1943, Viktor MUDr. 1883-1942, Arnošt JUDr.
1885 - 1942, POLJAČENKOVÁ Anna 1898-1942
KULHÁNKOVÁ
Zdeňka 1880-1943
REICHOVI
Karel 1901-1944, Erika 1930-1944
SAUDEKOVI
Vilém 1892-1942, Markétka 1900-1942, Dorotka 1934-1942
SINGEROVI
Arnošt 1900-1944, Helena 1903-1944, Mirko 1931-1944
Alena 1934-1944
STEIN
Viktor JUDr. 1901-1941
STEINDLER
Pavel 1893-1944
STRAŠNOVOVI
Ota 1881-1942, Helena 1898-1942, Valtr 1913-1942
TURNOVSKÁ
Hedvika 1882-1942
UNGERMANNOVÁ
Isabela 1901-1943

RADOŠOVICE
FELIXOVI
Zikmund 1865-1942, Arnoštka 1865-1942
FREUDENBERGOVI
Max 1887-1942, Marta 1897-1942, Gerta 1928-1942,
Valtr 1930-1942
FUCHSOVI
Gustav 1886-1944, Blažena 1888-1944,
Anna Olga 1889-1943
KLAUBEROVÁ
Ema 1878-1942
PICK
Max 1879-1942
REICHOVÁ
Karolina 1868-1942
STEINOVÁ
Hermína 1876-1942
STEINEROVÁ
Bedřiška 1874-1942
STEINIGEROVI
Filip MUDr. 1869-1942, Hermína 1882-1943
TAUSSIGOVI
Otta 1893-1942, Anna 1899-1942, Věra 1923-1942,
Jindřich 1930-1942
TOLAROVÁ
Irma 1887-1942

STRAŠÍN
KLEINOVI
Julius 1880-1942, Hermína 1885-1942
SONNENSCHEINOVI
Vilma 1914-1942, Věra 1931-1942
SPITZ
Pavel 1919-1942
SPITZEROVI
Osvald 1883-1942, Irena 1892-1942, Hanuš 1920-1942,
Karel 1924-1942
SPIZTOVÁ
Olga 1885-1942
WAMBACHOVÁ
Julie 1866-1942
Poznámka:

opsáno včetně chyby ve jméně Jin(d)řich Fišer


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Stromy svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 26.05.2019
Umístění: Říčany, Masarykovo náměstí, před kostelem sv. Petra a Pavla
Nápis:
STROMY SVOBODY
Vysadili občané k oslavě
republiky
Nezapomínejme na své kořeny.
www.stromysvobody.cz

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Strom svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 26.05.2019
Umístění: Říčany, Masarykovo náměstí, u 1. ZŠ Masarykovo náměstí 71/22, za kostelem sv. Petra a Pavla
Nápis:
STROM SVOBODY
Vysadili občané k oslavě
republiky
Nezapomínejme na své kořeny.
www.stromysvobody.cz
Poznámka:

LÍPA U 1.ZÁKLADNÍ ŠKOLY
LÍPA SRDČITÁ
Lípa republiky byla vysazena 28.října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku Československé republiky
(zdroj: https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=872 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Strom republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 26.05.2019
Umístění: Říčany, Masarykovo náměstí, před pomníkem Obětem 1. a 2. světové války
Nápis:
KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
„NERUDOVKA“
17.10.2018
Poznámka:

Název „NERUDOVKA“ by mohl mít návaznost na 4. Základní školu Nerudova Říčany


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kameny zmizelých - Kamila Mahlerová, Jindřich, Karel, Kamila a Pavel Fisherovi

Autor: Marek Lanzendorf, 04.11.2018
Umístění: Říčany, Masarykovo náměstí 7/16
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA MAHLEROVÁ
NAR. 1851
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
KAREL FISHER
NAR. 1895
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
KAMILA FISHEROVÁ
NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JINDŘICH FISHER
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PAVEL FISHER
NAR. 1932
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

kostky položeny dne 19. září 2017.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Karel a Erika Reichovi

Autor: Marek Lanzendorf, 04.06.2020
Umístění: Říčany, Masarykovo náměstí 155/9, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL REICH
NAR. 1901
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 28.9.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ERIKA REICHOVÁ
NAR. 1930
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 23.10.1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Karel Reich narozen 2. 7. 1901. Poslední bydliště před deportací Říčany. Adresa/místo registrace v Protektorátu Uhříněves. Transport Bg, č. 379 (12. 9. 1942, Praha-Terezín). Transport Ek, č. 1970 (28. 9. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Erika Reichová narozena 30. 8. 1930. Poslední bydliště před deportací Říčany. Adresa/místo registrace v Protektorátu Uhříněves. Transport Bg, č. 378 (12. 9. 1942, Praha-Terezín). Transport Et, č. 230 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf