Sušice

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem
Nápis:
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
ZAHYNULI V LETECH 1941-1945

LUDVÍK HUTTER N.1877
KLÁRA FÜRTHOVÁ N.1867
VILÉM FANTL N.1915
ARNOŠT FÜRTH N.1890
IRMA FÜRTHOVÁ N.1893
KAREL FÜRTH N.1927
RUTH FÜRTHOVÁ N.1921
TEREZIE FÜRTHOVÁ N.1924
ZIKMUND RECHTS N.1886
EMA RECHTSOVÁ N.1892
HERBERT RECHTS N.1918
ZDENĚK RECHTS N.1919
DR.LUDVÍK FUCHS N.1887
HERMÍNA FUCHSOVÁ N.1894
HELENA FUCHSOVÁ N.1918
JANA FUCHSOVÁ N.1923

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33221
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf rodina Gutmannova

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
VZPOMÍNÁME NAŠICH DRAHÝCH
UMUČENÝCH
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
OD R.1943-45
KARLA, KAROLINY,
OTY A RUDOLFA
GUTMANNOVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33219
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf rodina Steinerova

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
IN MEMORIAM
MARIE STEINEROVÁ
N.14.10.1847 Z.8.12.1942
V TEREZÍNĚ
KATEŘINA STEINEROVÁ
N.7.6.1886 Z.20.1.1943
V OSVĚČIMI
RUDOLF STEINER
N.2.5.1881 Z.20.1.1943
V OSVĚČIMI

A RŮZNÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
BENO STEINER N.27.4.1874 Z.15.12.1943
KAROLINA VOGLOVÁ N.19.7.1870
OLGA VOGLOVÁ N.14.8.1898
KAREL STEINER N.18.6.1878 Z.26.10.1942
MALVA STEINEROVÁ N.20.3.1888 Z.26.10.1942
BRUNO STEINER N.13.12.1910 Z.20.2.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33223
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Kamila a Richard Barthovi

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
KAMILA BARTHOVÁ
4. 9. 1896 - 22. 6. 1942

RICHARD BARTH
4. 2. 1923 - 9. 2. 1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33236
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
RUDOLF KLEIN
*1.6.1886, +21.1.1943
OTILIE KLEINOVÁ,
ROZ. LOWYOVÁ
*17.2.1888, +21.1.1943
VILMA POPPROVÁ,
ROZ. KLEINOVÁ
*23.11.1912, +10.7.1944
AMÁLIE HUTTEROVÁ,
ROZ. KLEINOVÁ
*5.8.1919, +5.10.1944
EVA POPPROVÁ
*11.1.1935, +10.7.1944
JANA HUTTEROVÁ
*13.5.1939, +5.10.1944

K UCTĚNÍ PAMÁTKY NAŠICH DRAHÝCH UMUČENÝCH
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33222
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
ARNOŠT FISCHER
+ 1942
JOSEFINA FISCHEROVÁ
+ 1942
BEDŘICH BORGER
+ 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33224
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Otilie Schwarzová

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
MAMINKA
OTILIE SCHWARZOVÁ
*26.11.1882 UMUČENA V LEDNU 1943
V OSWĚTIMI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Svatoborem 41, na hospodářské budově v areálu DOPLA PAP a.s.
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ OBĚTEM OKUPACE
Z ŘAD ZAMĚSTNANCŮ
TOVÁRNY – PAP –
BEDNÁŘ RUDOLF *14.1.1912. - +18.6.1942.
DAREBNÝ JAN *30.12.1923. - +17.3.1945.
NĚMEC FRANTIŠEK *9.8.1894. - +2.5.1945.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33366
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 06.05.2019
Umístění: Sušice, Poštovní 8, sloup v hale České spořitelny
Nápis:
IN MEMORIAM
JAN SEITZ
*23.I.1882 +28.VI.1944
STAR. MĚSTA A PŘEDSEDA VÝBORU SPOŘITELNY
UMUČEN V KONCENTR. TÁBOŘE V ORANIENBURGU
FRANTIŠEK HÁJEK
*29.V.1890 +8.IX.1944
DĚLNÍK FY. SCHWARZKOPF & SPOL.
A ČLEN VÝBORU SPOŘITELNY
POPRAVEN V BRANDENBURGU
Poznámka:

Jan Seitz, starosta Sušice, člen Sokola,člen správní rady Občanské záložny v Sušici, zatčen 21.4.1941, umřel v německém koncentračním táboře, 24.11.1945 se stal čestným občanem Sušice a bylo po něm pojmenováno jedno z náměstí, dne 31.3.1946 vyznamenán Čsl. válečným křížem in memoriam, připomenut na Památníku padlých v Sušici.

František Hájek, dělník firmy Schwarzkopf,zakladatel KS ČSR v Sušici, člen správní rady Občanské záložny v Sušici, zatčen již 18.3.1939 a následně propuštěn, pak zatčen 4.5.1943, transportován z věznice v Klatovech do Terezína v červnu 1943, poté transportován 2.9.1943 do Drážďan, tam byl nejdříve odsouzen 26.1.1944 soudem v Drážďanech na 4 roky, pak k trestu smrti, popraven po dlouhém předchozím věznění, připomenut na rodném domě v Sušici a na Památníku padlých v Sušici.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33367
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 06.05.2019
Umístění: Sušice, T. G. Masaryka 23, chodník před supermarketem Albert
Nápis:
ZDE BYDLEL
JOSEF KLINGER
NAR. 1863
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
ZEMŘEL 1945
V SUŠICI

ZDE BYDLELA
HERMÍNA
KLINGEROVÁ
NAR. 1873
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
ZEMŘELA 1946
V SUŠICI

ZDE BYDLEL
FRANTIŠEK KLINGER
NAR. 1897
DEPORTOVÁN
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1943

ZDE BYDLELA
FRANTIŠKA
KLINGEROVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1943

ZDE BYDLEL
ANTONÍN KLINGER
NAR. 1907
DEPORTOVÁN
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1943

ZDE BYDLELA
HELENA KLINGEROVÁ
NAR. 1914
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1943

ZDE BYDLELA
EVA KLINGEROVÁ
NAR. 1932
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943

ZDE BYDLELA
DAGMAR KLINGEROVÁ
NAR. 1935
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1943
Poznámka:

František Klinger
Narozen 28. 06. 1897
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 114 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dr, č. 1069 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Františka Klingerová
Narozena 25. 11. 1908
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 115 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dr, č. 1070 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Antonín Klinger
Narozen 29. 06. 1907
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 123 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dl, č. 999 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Helena Klingerová
Narozena 02. 06. 1914
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 124 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dl, č. 1000 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Eva Klingerová
Narozena 25. 02. 1932
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 116 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Zahynula 30. 11. 1943 Terezín

Dagmar Klingerová
Narozena 06. 12. 1935
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 117 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dr, č. 1068 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula
(Zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 8 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf