Sušice

Kenotaf Otilie Schwarzová

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
MAMINKA
OTILIE SCHWARZOVÁ
*26.11.1882 UMUČENA V LEDNU 1943
V OSWĚTIMI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Svatoborem 41, na hospodářské budově v areálu DOPLA PAP a.s.
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ OBĚTEM OKUPACE
Z ŘAD ZAMĚSTNANCŮ
TOVÁRNY – PAP –
BEDNÁŘ RUDOLF *14.1.1912. - +18.6.1942.
DAREBNÝ JAN *30.12.1923. - +17.3.1945.
NĚMEC FRANTIŠEK *9.8.1894. - +2.5.1945.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33366
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 06.05.2019
Umístění: Sušice, Poštovní 8, sloup v hale České spořitelny
Nápis:
IN MEMORIAM
JAN SEITZ
*23.I.1882 +28.VI.1944
STAR. MĚSTA A PŘEDSEDA VÝBORU SPOŘITELNY
UMUČEN V KONCENTR. TÁBOŘE V ORANIENBURGU
FRANTIŠEK HÁJEK
*29.V.1890 +8.IX.1944
DĚLNÍK FY. SCHWARZKOPF & SPOL.
A ČLEN VÝBORU SPOŘITELNY
POPRAVEN V BRANDENBURGU
Poznámka:

Jan Seitz, starosta Sušice, člen Sokola,člen správní rady Občanské záložny v Sušici, zatčen 21.4.1941, umřel v německém koncentračním táboře, 24.11.1945 se stal čestným občanem Sušice a bylo po něm pojmenováno jedno z náměstí, dne 31.3.1946 vyznamenán Čsl. válečným křížem in memoriam, připomenut na Památníku padlých v Sušici.

František Hájek, dělník firmy Schwarzkopf,zakladatel KS ČSR v Sušici, člen správní rady Občanské záložny v Sušici, zatčen již 18.3.1939 a následně propuštěn, pak zatčen 4.5.1943, transportován z věznice v Klatovech do Terezína v červnu 1943, poté transportován 2.9.1943 do Drážďan, tam byl nejdříve odsouzen 26.1.1944 soudem v Drážďanech na 4 roky, pak k trestu smrti, popraven po dlouhém předchozím věznění, připomenut na rodném domě v Sušici a na Památníku padlých v Sušici.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33367
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 06.05.2019
Umístění: Sušice, T. G. Masaryka 23, chodník před supermarketem Albert
Nápis:
ZDE BYDLEL
JOSEF KLINGER
NAR. 1863
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
ZEMŘEL 1945
V SUŠICI

ZDE BYDLELA
HERMÍNA
KLINGEROVÁ
NAR. 1873
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
ZEMŘELA 1946
V SUŠICI

ZDE BYDLEL
FRANTIŠEK KLINGER
NAR. 1897
DEPORTOVÁN
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1943

ZDE BYDLELA
FRANTIŠKA
KLINGEROVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1943

ZDE BYDLEL
ANTONÍN KLINGER
NAR. 1907
DEPORTOVÁN
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1943

ZDE BYDLELA
HELENA KLINGEROVÁ
NAR. 1914
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1943

ZDE BYDLELA
EVA KLINGEROVÁ
NAR. 1932
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943

ZDE BYDLELA
DAGMAR KLINGEROVÁ
NAR. 1935
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1943
Poznámka:

František Klinger
Narozen 28. 06. 1897
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 114 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dr, č. 1069 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Františka Klingerová
Narozena 25. 11. 1908
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 115 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dr, č. 1070 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Antonín Klinger
Narozen 29. 06. 1907
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 123 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dl, č. 999 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Helena Klingerová
Narozena 02. 06. 1914
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 124 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dl, č. 1000 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Eva Klingerová
Narozena 25. 02. 1932
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 116 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Zahynula 30. 11. 1943 Terezín

Dagmar Klingerová
Narozena 06. 12. 1935
Poslední bydliště před deportací: Sušice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 117 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Dr, č. 1068 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula
(Zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 8 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf