Praha 5

Pamětní deska Václav Ulrych

Autor: Vladimír Štrupl, 18.09.2005
Umístění: Praha 5, Na Zlíchově 251/15, Hlubočepy
Nápis:
ZDE PADL
V HRDINNÉM BOJI DNE 9.V.1945 O 11 HOD.
ČLEN POSÁDKY OBRNĚNÉHO VLAKU BLANÍK
VÁCLAV ULRYCH
DĚLMISTR SMÍCHOV. VÝTOPNY ČSD
NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20114
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 18.09.2005
Umístění: Praha 5, Na Zlíchově 265/1, Hlubočepy
Nápis:
5. - 9. KVĚTNA 1945
BOHATA ANTONÍN, BRUMLÍK VÍTĚZSLAV, BŮZEK VÁCLAV, GRÖF VÁCLAV, GRÜNWALD WALDEN ZDENĚK, HENDL BOHUMIL, JEDLIČKA JOSEF, KLABÍK JOSEF, KRÁLÍČEK JOSEF, ŘEZÁČ FRANTIŠEK, SKŘIVAN JAROSLAV, SLOUP VLADIMÍR, STRUŽKOVÁ ANDĚLA, ŠÁRA BOHUMIL, ŠÍMO PARTYZÁN, TOUŽIMSKÝ ADOLF, VAŇATA JOSEF, VIDOMUS JAROSLAV, ZICH JAN, 9 NEZNÁMÝCH BOJOVNÍKŮ
LIDÉ BDĚTE!
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY RADY ONV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20110
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Smutný

Autor: Vladimír Štrupl, 18.09.2005
Umístění: Praha 5, Na Zlíchově 241/7, Hlubočepy
Nápis:
JAROSLAV SMUTNÝ
SKLADNÍK ZDEJŠÍ ROZDĚL.
BYL NĚMCI UMUČEN 6.3.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20113
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Bohumil Hendl

Autor: Vladimír Štrupl, 18.09.2005
Umístění: Praha 5, Na Zlíchově, Hlubočepy, zeď u tramvajové smyčky


Nápis:
ZDE PADL PŘI OSVOBOZENÍ
PRAHY
BOHUMIL HENDL
DNE 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20109
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.06.2006
Umístění: Praha 5, Nádražní 279/1, Smíchov, v budově Smíchovského nádraží
Nápis:
ARNOLD VÁCLAV, BEČVÁŘ VÁCLAV, DVOŘÁK VÁCLAV, ČERMÁK FRANTIŠEK, ELEDR FRANTIŠEK, HEJL ČENĚK, CHARVÁT MILAN, JUPPA MIKULÁŠ, KLEINER VÁCLAV, KSANDR JOSEF, KUBÍČEK MIROSLAV, MOŠNA FRANTIŠEK, MAŠITOVÁ KVĚTA, PILAŘ JAN, POHL VILÉM, POKORNÝ VÁCLAV, POSPÍŠIL FRANTIŠEK, SKAROLEK LEOPOLD, SMETIVÝ RUDOLF, ŠOLTA BOHUMIL, TUHÁČEK VÁCLAV, URLICH VÁCLAV, VAŇATA JOSEF, VITÁSEK JAROSLAV, VONDRISKA ANTONÍN
Poznámka:

Deska se jmény padlých zaměstnanců a jiných bojovníků na dráze.
Pamětní deska obsahuje i jména zaměstnanců, kteří vytvořili sabotážní skupinu a byli napojeni na vojenský odboj podléhající generálu Homolovi. Chybně uvedeno jméno Květoslava Mašitová (Jedná se o Květoslava Mašitu). (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20070
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 04.05.2011
Umístění: Praha 5, Nádražní 43/84, v budově pivovaru, v chodbě (přístup z restaurace)
Nápis:
1938 - 1945
BOHATA FRANTIŠEK, BOŠEK PŘEMYSL, JEDLIČKA JOSEF, PAUL JOSEF, PÝCHA JINDŘICH, SVOBODA JOSEF, VELKÝ JOSEF, VOLF JAN, ŽIVEC VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20072
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.11.2005
Umístění: Praha 5, náměstí 14. října 17, Smíchov, kostel Svatého Václava
Nápis:
PAMÁTCE CHRABRÝCH HRDINŮ
Z NAŠÍ FARNOSTI PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE

P. JOS. SYSEL, KURÁT, MIR. TŮMA, KAPITÁN, ED. REBEC, HEJTMAN, JAR. HEGER, PORUČÍK, DR. JOS. MALINA, PORUČÍK, JAR. SLÁDEK, PORUČÍK, ING. VLAD. ŠÍSTEK, PORUČÍK, EMIL HAVRDA, PRAPORČÍK, FR. KEJŘ, PRAPORČÍK, ING. OLD. POLÁČEK, PRAPORČÍK, JUC. KAR., SPORA, PRAPORČÍK, BEDŘ. SPORA, PRAPORČÍK, LUMÍR SOUKUP, PRAPORČÍK, JOS. ZELLER, PRAPORČÍK, ANT. SOJKA, ŠIKOVATEL, JUC, LUDVÍK VOŘÍŠEK, PECHAČ JOSEF, ALOIS ADAMEC, ANT. BĚLÍK,, ANT. BÍLEK, EMAN. BÍLEK, JAROSL. BUBENÍK, JOS. BRYNDA, LAD. ČÁSLAVSKÝ, ŠTĚP. ČUMPELÍK, JOS. ELTERLEIN, HYNEK, FIEDLER,, EMIL HANČL, FRANT. HOLEC, JAN HORÁČEK, ANTON., HOJER, THEODOR JEČNÝ, VILÉM KAPLAN, LUDVIK KALHOUS, JAROSL. KALISTA, JOSEF DYRŠMÍD, FRANT. KALAŠ, JAN KLENER,, JOSEF KLENER, KAREL KOLÍN, JAROSL. KOTRSAL, JOSEF KOPECKÝ, ANTON. KRAUS, VÁCLAV KRATOCHVÍL, VÁCLAV LEHEČKA, VLADIM. MALIČKÝ, KAREL MALIČKÝ, FRANT. MATERNA, ANTON. MUDROCH, JAROSL. NOSÁK, JOSEF OBST, ANT. OTRADOVEC, KAREL PROCHÁZKA, VENDEL. PROKOP, JOSEF DLOUHÝ, KAREL PTÁČEK, JOSEF PUDIL, VÁCLAV ROSA, FRANT. SKALICKÝ, KAREL SOUKUP, FRANT. SOMMER, EDUARD STRNAD, ANT. ŠOUTA, ANT. ŠŤOVÍČEK, ANT. ŠTĚPÁN, BOHUMIL TAUŠ, FRANTIŠEK TLAMKA, VLADIMÍR VLASÁK, JOSEF VITÁSEK, VÁCLAV VOLEMAN, BEDŘICH WEINERT, EMAN. ZÁBRANSKÝ, BOHUSL. ZELLER, VÁCLAV KOŠEK

OBĚTEM PADLÝM ZA VLAST
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH, VĚZNICÍCH A KÁZNICÍCH 1939-1945
OBĚTI VÁLKY 1939-1945
BEITLER RUDOLF, BIDLO JOSEF, BROŽ JAN, DLOUHÝ JOSEF, JUDR. FELICH VOJTĚCH, FIALA VÁCLAV, DR. FRANKENBERGER OT., MUDR. GJURIČ ALEXANDR, GÖRNER LEOŠ, HABÁN KAREL, HAMERLOVÁ-LIMBURSKÁ K., HLAVÁČ OLDŘICH MUDR., HORÁČEK RUDOLF, PH.DR. KEFER JAN, KEFEROVÁ DAGMAR, KOLMAN JAROSLAV, KOŠÁL JOSEF, KROUPA STANISLAV, KRUPIČKA EMIL ROTMISTR, LIMBURSKÝ V., LIŠKA KAREL, BRIG. GEN. MALÝ JOSEF, DR. MEJSTŘÍK ZDENĚK, JUDR. MICHÁLEK JAROSL., DR. MIKLENDA VLADIMÍR, ING. MORAVEC OLDŘICH, NEUFUS ALOIS, NINGER JOSEF, PEIKER JAN MAJOR SNB., DR. POLÁK EMIL

NAŠIM FARNÍKŮM OBČANŮM SMÍCHOVSKÝM PADLÝM NA BARIKÁDÁCH V KVĚTNU 1945.
OBĚTI VÁLKY 1939-1945
DR. PROCHÁZKA EDMUND, ING. PŘIDAL VOJTĚCH, PŘIDALOVÁ LUDMILA, RAPP ADOLF, ROD JAROSLAV, SCHVARZ VINCY, SCHVARZOVÁ ZDEŇKA, SVÁTEK JOŽKA, SVÁTEK OLEG, SVOBODA JOSEF, SUCHOMEL MILOSLAV, ŠÁRA BOHUSLAV, ŠÁRA MIROSLAV PROF. HUDBY, ŠEVČÍK JOSEF, DR. ŠNEBERGER MILOSLAV, ŠVEJDA FRANTIŠEK, TOBIÁŠEK VLADIMÍR, TRNKOVÁ ANNA, VACEK JAROSLAV TOVÁRNÍK, MUDR. VACEK VLADIMÍR, VÍT ALFRÉD, VÍTKOVSKÝ ČENĚK, ARCH. VÍTOVEC TOMÁŠ, VOJTA JAROSLAV, VRTÍŠEK JIŘÍ, WEIDNER ARNOŠT, WEIS JOSEF, WEISL PAVEL, ZAHRADNÍK BŘETISLAV, ZIKA FRANTIŠEK

Soubor pamětních desek, napravo v kostele:
PAMÁTCE FARÁŘŮ BASILIKY SV. VÁCLAVA
INFULOVANÝ PRELÁT TH. C. MSGRE JAN PAULY
APOŠT. PROTONOTÁŘ, ARCIB. PRAŽ. VIKÁŘ, KANOVNÍK,
PRVNÍ ARCIDĚKAN BASILIKY SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ
1913-1944

JUDR HÁJEK JOS. EMIL, KAPLAN SENIOR, UMUČEN 1942

DR. NĚMEC ZDENĚK HUDEBNÍ KRITIK A SPISOVATEL POPRAVEN 1945
Poznámka:

Desky obsahují jména 76 padlých (obětí) 1. sv. války (a také bojů o Slovensko v r. 1919) a 2. sv. války 60 padlých (obětí).
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20091
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta František Langer

Autor: Vladimír Štrupl, 05.09.2015
Umístění: Praha 5, náměstí 14. října 2213/5, na rohu s ulicí Preslova
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V L. 1945-65
FRANTIŠEK LANGER SPISOVATEL
Poznámka:

MUDr. František Langer (3. března 1888 Královské Vinohrady – 2. srpna 1965 Praha) byl československý spisovatel, dramatik a vojenský lékař.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník vojákům Rudé armády - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, archiv
Umístění: Praha 5, náměstí Kinských
Nápis:
MAЯ 1945 ГOДA ГВАPДEЙЦЫ-TAНKИCTЫ OCBOБOДИЛИ
OT HEMEЦKИХ ЗAХBATЧИKOB ГOPOД ПPAГA. B ЧИCЛE OCOБO
OTЛИЧHИBШИХCЯ ПAЛИ CMEPTЮ XPAБPЫХ:
ГBAPДИИ CTAPШИЙ ЛEЙTEHAHT HOBOЖИЛOB БOPИC ИBAHOBИЧ
ГBAPДИИ ЛEЙTEHAHT EΓOPOB ПABEЛ AHДPEEBИЧ
ГBAPДИИ ЛEЙTEHAHT ГOHЧAPEHKO ИBAH ГPИГOPЬEBИЧ
ГBAPДИИ CTAPШИЙ CEPЖAHT XMEЛЬHИЦKИЙ AЛEKCEЙ BACИЛЬEBИЧ
ГBAPДИИ CEPЖAHT PEШETHИKOB BЛAДИMИP ИBAHOBИЧ
ГBAPДИИ CEPЖAHT ЧEPHИKOB ИBAH ГPИГOPЬEBИЧ
ГBAPДИИ PЯДOBOЙ BOCTPИKOB AЛEKCEЙ EГOPOBИЧ
ГBAPДИИ PЯДOBOЙ БA3EЛЮK ИBAH HИKИФOPOBИЧ
9 MAЯ 1945 ГOДA

9. KVĚTNA 1945 GARDOVÍ TANKISTÉ OSVOBODILI
OD NĚMECKÝCH OKUPANTŮ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU.
SMRTÍ CHRABRÝCH PADLI
GARDOVÝ NADPORUČÍK NOVOŽILOV BORIS IVANOVIČ
GARDOVÝ PORUČÍK JEGOROV PAVEL ANDREJEVIČ
GARDOVÝ PORUČÍK GONČARENKO IVAN GRIGORIJEVIČ
GARDOVÝ STARŠÍ SERŽANT CHMELNICKIJ ALEKSEJ VASILJEVIČ
GARDOVÝ STARŠÍ SERŽANT REŠETNIKOV VLADIMIR IVANOVIČ
GARDOVÝ SERŽANT ČERNIKOV IVAN GRIGIRIJEVIČ
GARDOVÝ VOJÍN VOSTRIKOV AKEKSEJ JEGOROV
GARDOVÝ VOJÍN BAZELJUK IVAN NIKIFOROVIČ
9. KVĚTNA 1945
Poznámka:

Pomník zrušen po roce 1989. Napřed byla součást pomníku - tank IS-2 č. 23 přemalována výtvarníkem Davidem Černým na růžovo, potom byl tank převezen do muzea vojenské techniky v Lešanech a podstavec odstraněn.
Jedna z fotek ukazuje současnou podobu místa.

Na dobovém plakátě Dopravního podniku z r. 1948 se nachází Pomník Rudoarmějcům - tank č. 23 na tehdejším Štefánikově náměstí (1945-1951), později (1951-1994) nám. Sovětských tankistů, dnes nám. Kinských v Praze 5.

Foto pořízeno 17.4.2016 v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice, Praha 6, Patočkova 460/4.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Základní kámen pomníku Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 26.07.2010
Umístění: Praha 5, náměstí Kinských, Smíchov
Nápis:
Památce všech, kteří v květnu 1945 položili své životy při osvobození Prahy 5

Základní kámen

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'44.82'' E14°24'16.56''
Pomník přidal: Jan Kincl