Bratislava

Kenotaf Béla (Vojtech) Matis

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 03.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XIII, hrob č. 984
Nápis:
IN MEMORIAM
MATIS BÉLA
1920 – 1944
Poznámka:

Béla Matis (15.3.1920 Bratislava – 29.11.1944 Francúzsko) bol príslušníkom čs. zahraničnej armády odvedený 17.9.1942 v Palestíne. V roku 1943 sa preplavil ako príslušník protilietadlového pluku do Veľkej Británie, tu bol zaradený do 1. tankového práporu. Na jeseň roku 1944 odišiel so svojou jednotkou do priestoru Dunkerque. Padol v bojovej akcii 29.11.1944 a pochovaný bol 4.12.1944 v Bourgourgu. V septembri 1959 boli jeho ostatky prevezené na Československý vojenský cintorín La Targette v Pas de Calais.
(zdroj: www.ustrcr.cz )
Matis Vojtech (Belo), svobodník, nar. 15.3.1920 Bratislava, Mesto so sriadenom magistrátom, osobní číslo Z; Z-10.502.107, příslušník 1. Československá obrněná brigáda, tankový prapor 1, 1. rota. Odveden 19.10.1942, Střední Východ; nováček, národnost maďarská. Padl 29.11.1944 Francie, Dunkerque. Pohřben La Targette, Pas de Calais, M-08. (zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, FRA-01105
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Martin Mičura

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 10.05.2018
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 32, hrob č. 647
Nápis:
IN MEMORIAM
JUDr. MARTIN MIČURA
POLITIK
1883 - 1946
Poznámka:

JUDr. Martin Mičura (17.9.1883 Dlhé Pole – 31.5.1946 Moskva, ZSSR) bol slovenský právnik, verejný činiteľ a politik. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30.10.1918. V rokoch 1920-22 bol ministrom pre správu Slovenska. V rokoch 1923-31 bol prezidentom vrchného súdu v Košiciach, neskôr (1931-39) v Bratislave. Počas Slovenskej republiky v rokoch 1939-45 bol predsedom Najvyššieho súdu v Bratislave. Spolupracoval s odbojom a zúčastňoval sa príprav SNP. V lete 1945 ho sovietske vojská a NKVD odvliekli do ZSSR, kde zomrel v moskovskom väzení.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2010
Umístění: Bratislava, Turistická, na boku kostola, v mestskej časti Čunovo
Nápis:
HŐSI HALOTTAINK 1940 1945

NYUGOSZNAK ŐK A HŐS FIAK DÚLO CSATÁK UTÁN
NYUGOSZNAK ŐK SÍRJUK FELETT ZÖLDELS BOKOR VIRÁNY
BAJZA JÓZSEF

BANKOVICH MIHÁLY, BROSZ MIHÁLY, DERKOSIC FERENC, HIRSIC MATYÁS, KISS JÓZSEF, KLEMENSICH ISTVÁN, LÁNG KÁROLY, PUSZTER JÓZSEF, STARSICH FRIGYES, STARSICH ISTVÁN, WERDENICH RUDOLF, ifj. BROSZ FERENC, id. BROSZ FERENC, GRIEZL MIHÁLY, HORVÁTH FERENC, HORVÁTH LÖRINC, KOVASICH MIHÁLY, KOVASICH JÓZSEF, STEFANSICH JÁNOS, WEINTRAGER ISTVÁN, WEINTRAGER JÓZSEF, KOVACSICH PÉTER

KIK HÁSOKÉRT ÉLTEK S MÁSOKÉRT MEGHALTAK,
NEM HIÁBA ÉLTEK S NEM HIÁBA HALTAK
BÁR ISMERETLEN SIRBA TEMETTÉK TESTÜKET
HIRDESSE E TÁBLA DICSŐ EMLÉKÜKET

TIHANYI FERENC VILÁGI M TEJFALU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'56.9'' E17°12'00.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2010
Umístění: Bratislava, Turistická, v mestskej časti Čunovo, na kostole sv. Michala (pod vežou)
Nápis:
1914 1918

HŐSI HALOTTAINK !

BAJNOK GYÖRGY, BANKOVICH JÁNOS, BEER JÁNOS, BEHON MÁTYÁS, IFJ. BOGOVICH JÁNOS, ID. BOGOVICH JÁNOS, BOGOVICH ISTVÁN, BREIER JÁNOS, DERKOSICH FERENC, DERKOSICH MIHÁLY, HAUSER FÜLÖP, HOFSCHNEIDER FERENC, JAVOREK JÁNOS, KAUSICH JOZSEF, KLEMENSICH JÓZSEF, KOVACSICH ADOLF, KOVACSICH JÓZSEF, KOVACSICH MIHÁLY, LÖFFLER JÁNOS, MELINGER ANDRÁS, MERSICH ISTVÁN, PALESICH JÁNOS, PALESICH KÁROLY, PICHLER JÁNOS, POROPATICH JÁNOS, PUCHOVICH MÁTYÁS, RUBI GERGELY, RUDERER RÓBERT, STEE JAKAB, STEE JÁNOS, VALENTICH FERENC, VALENTICH PÉTER, VÁROS ANDRÁS, WEDERNICH MIKLÓS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'56.9'' E17°12'00.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník námořníkům Rudé armády

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 28.10.2004
Umístění: Bratislava, Vajanského, nábreží Dunaja neďaleko budovy Slovenského národného múzea niekoľko metrov od Osobného prístavu (napravo od prístavu ak sa postavím čelom k rieke), okolo prechádza ulica Vajanského a začína Fajnorovo nábrežie.
Nápis:
NA VEČNÚ
PAMIATKU
NÁMORNÍKOV
SOVIETSKEJ DUNAJSKEJ
FLOTILY,
KTORÍ S VOJSKAMI
SOVIETSKEJ ARMÁDY
OSLOBODILI
4. APRÍLA 1945 BRATISLAVU

НА ВЕЧНУЮ
ПАМЯТЪ
МОРЯАКАМ ЦОВЕТСКОЙ
ДУНАЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ
ОСВОБОДИВШИМ
С СОВЕТСКОЙ
АРМИИ
БРАТИСЛАВУ
4-ГО АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'23.58'' E17°06'44.50''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pomník bulharským partyzánům

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 28.10.2004
Umístění: Bratislava, Vajanského, park pri nábreží Dunaja neďaleko budovy Slovenského národného múzea niekoľko desiatok metrov od Osobného prístavu (napravo od prístavu ak sa postavím čelom k rieke), okolo prechádza ulica Vajanského
Nápis:
KTO PADNE V BOJI ZA SLOBODU, NEZOMIERA...

HRDINSKÝM BULHARSKÝM PARTIZÁNOM,
KTORÍ POLOŽILI ŽIVOT ZA
NAŠU SLOBODU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'23.74'' E17°06'40.79''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Ladislav Barabás, 22.10.2010
Umístění: Bratislava, Vajanského, pred Slovenským národným múzeom
Nápis:
28. OKTÓBRA 1918
VZNIKLA
ČESKOSLOVENSKÁ
REPUBLIKA
VLASŤ DVOCH BRATSKÝCH NÁRODOV
ČECHOV A SLOVÁKOV
T. G. Masaryk

T. G. Masaryk
ČLOVEK VEĽA VYDRŽÍ , AK MÁ CIEĽ
BRATISLAVA-STARÉ MESTO
MMXIX

sign. LAD. ŠALOVN 1924

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'24.7'' E17°6'45.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Michal Pavlovič

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.09.2006
Umístění: Bratislava, Vajnorská 78, križovatka ulíc Bajkalská a Vajnorská, rohová bytovka
Nápis:
V TOMTO DOME DŇA 3. FEBRUÁRA 1945
BOL SLOVENSKÝMI KLEROFAŠISTAMI
ZAKERNE ZAVRAŽDENÝ
MAJOR MICHAL PAVLOVIČ
HRDINA SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamätná tabuľa M.R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 30.12.2013
Umístění: Bratislava, Vazovova 5, vľavo od vchodu do budovy Slovenskej technickej univerzity (oproti vrátnici)
Nápis:
Milan Rastislav
ŠTEFÁNIK

„Univerzita môže veľa vykonať,
vzdelanie dáva smer národu“
Generál M.R. Štefánik

Na pamiatku pomenovania predchodkyne STU v Bratislave na Vysokú školu technickú
Dr. Milana Rastislava Štefánika Zákonom 170 Zb. z. a n. zo dňa 25 Júna 1937

Nadácia Milana Rastislava Štefánika, 2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'16.3'' E17°07'02.9'' (pred vchodom do budovy STU)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa A. Frankl

Autor: Ladislav Barabás, 07.11.2013
Umístění: Bratislava, Ventúrska 16, budova na Ventúrskej 16
Nápis:
V tomto dome žil a tvoril maliar
Adolf Frankl ז״ל
1903 Bratislava – 1983 Viedeň

Spolu s ďalšími občanmi Slovenska bol
29. septembra 1944
odvlečený do tábora v Seredi a odtiaľ
do Osvienčimu. Tábor smrti prežil a
svoje zážitky zobrazil v cykle
Vízie z inferna
Svojím dielom zanecháva memento
všetkým národom sveta.
Nikto, bez rozdielu vierovyznania, rasy či
politického presvedčenia, nesmie už nikdy
podstúpiť také ani podobné ukrutnosti!

Rodina Adolfa Frankla
sa s vďakou skláňa pred statočnými ľuďmi,
ktorí jej pomohli prežiť holokaust.

Október 2011

The artist
Adolf Frankl ז״ל
1903 Bratislava – 1983 Vienna
lived and worked in this house.
Together with some non-Jewish Slovaks, he was arrested on 28 September 1944.
Following a stay in the concentration camp in Sereď, Slovakia, he was later
deported to the extermination camp Auschwitz-Birkenau.
After his liberation he depicted his experiences in a collection
of paintings and drawings called
Visions from the Inferno
"Though my works I have created a memorial for all nations of the world.
No one, regardless of religion, race or political conviction, should ever again
suffer – or similar – atrocities!"
The Frankl family express their heartfelt gratitude to all
who helped them, and others, to survive the Holocaust.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'35.8'' E17°06'23.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás