Praha 3

Hrob František Novák

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
FRANTIŠEK NOVÁK
* 14. XII. 1886 * 2. V. 1961
Poznámka:

František Novák se narodil v Protivíně. Po odborné elektrotechnické škole pracoval jako elektrotechnik. Zajat byl jako vojín c.k. 6. pěšího pluku dne 3.1.1915 u Tarnova. Do čs. vojska se přihlásil dne 15.3.1917 v Kyjevě. Službu nastoupil jako svobodník 4. střeleckého pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 11.6.1920 v téže hodnosti.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.08'' E14°27'58.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Pelc

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
JOSEF PELC
* 10.1.1889 + 28.6.1961
Poznámka:

Bude se pravděpodobně jednat o Josefa Pelce, který se dle vojenského zápisu narodil dne 9.1.1889 v Žebráku. Po měšťance a průmyslové škole pracoval jako topič. Zajat byl jako štábní šikovatel c.k. 8. střeleckého pluku dne 19.8.1917 u Vrhu. Do čs. vojska se přihlásil v Padule dne 4.12.1917 a byl zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). V ČSR zřejmě pokračoval ve vojenské službě. Dne 31.12.1919 byl důstojnický zástupce.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'44.52'' E14°27'58.98''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Matěj Strnad

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
MATĚJ STRNAD
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
* 14.2.1896 + 28.11.1957
Poznámka:

Matěj Strnad se narodil v Nalžovech u Klatov, po obecné škole pracoval jako dělník a bydlel v Habarticích. Zajat byl jako vojín c.k. 11. pěšího pluku dne 3.11.1916 u Monte Santo. Do čs. vojska se přihlásil dne 18.4.1918 ve Foligno. Byl zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 6.6.1921 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'44.95'' E14°27'58.03''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Gabriel

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
FRANTIŠEK
GABRIEL
* 9.10.1895 + 15.10.1970
Poznámka:

František Gabriel se narodil v Hradci Králové. Po měšťance a pokračovací škole pracoval jako obchodní příručí. Zajat byl jako vojín c.k. 11. zeměbraneckého pěšího pluku dne 4.7.1916 u Styru. Do čs. vojska se přihlásil dne 26.10.1917 v Samaře. Dne 3.5.1918 nastoupil jako vojín k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl jako nápředník 2. muničního divizionu dne 29.11.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.21'' E14°27'57.44''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Kořínek

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
FRANTIŠEK
KOŘÍNEK
MISTR BEDNÁŘSKÝ,
PRAŽSKÝ MEŠŤAN. MAJETNÍK
DOMU. R. 1879 - 1892 STAROSTA
SPOLEČENSTVA BEDNÁŘŮ
V PRAZE A OKOLÍ. NADPORUČÍK
MĚŠŤ. SBORU GRANÁTNICKÉHO
A T.D.
* 30.4.1834 + 22.12.1900

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.3'' E14°27'57.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Klenner

Autor: Petr Švec, 16.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy část IV. odd. 6 hrob 450
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

KLENNER Jan
strážmistr st.policie, zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří.
Dne 14.9.1938, den po vyhlášení stanného práva, dostali chebští strážníci za úkol provést domovní prohlídku v budovách, kde byl předpoklad úkrytu henleinovských zbraní. V průběhu této akci došlo u hotelu Victoria v Chebu k přestřelce, při níž byl kulometnou dávkou usmrcen strážmistr Klenner. Pohřeb strážmistra se konal v Praze na Olšanech.
Momentálně se pro jeho hrob připravuje nový kříž. Hrob byl na zrušení, proto jej "vyplatila" Četnická pátrací stanice Praha a již řadu let o něj pečuje.
V Muzeu Policie ČR pak je uložena písemná pozůstalost po Janu Klennerovi, včetně služebního průkazu, který měl u sebe v okamžiku smrti.
(Zdroj: Radek Galaš, Muzeum policie)
Pohřeb Jana Klennera, foto sbírka Martin Korbel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Martin Korbel

Hrob Stanislav Auský

Autor: Vladimír Štrupl, 21.04.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, poblíž pravoslavné kaple
Nápis:
plk. STANISLAV AUSKÝ
AUTOR POMNÍKU A KNIH O ODBOJI
*24.11.1922 +22.11.2010

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Čeněk Klos

Autor: Wenda Wolf, 22.05.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
ČENĚK KLOS
STŘELEC I. ČSL.PL. J.HUSI
*21.1.1894 +27.1.1920.
Poznámka:

Část 008 odd. 11 hrob 63
Klos Čeněk: *20.1.1894 Pšovka okr. Mělník, pobytem tamtéž. RU armáda: Inft., k. k. LIR. Nr. 8. Zajetí: 4.2.1915 Mezebraboč. Datum a místo přihlášení do legií: 2.5.1916 Kazaňská gub., Paradský zavod. Zařazení do legie: 26.5.1916. Legie: Čs. legie v Rusku. První a poslední útvar v legiích: 1.stř.pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 27.1.1920. Zemřel na diabetický záchvat v nemocnici v Karlíně po návratu z Ruska.
Prameny: Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Otakar Pavel

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Wenda Wolf, 22.05.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
KU CTI A PAMÁTCE MÉHO ŠLECHETNÉHO
MANŽELA OTAKARA PAVLA ČS.PODPLK.v.v.
+16.-2.1938 GUSTI P.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Heinrich Madlener

Autor: Wenda Wolf, 22.05.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, část 009 odd. 10b, hrob 8
Nápis:
HEINRICH MADLENER
k.k.Feldmarschall - Lieutnant
Rither der russischen Orden
St. Wladimir St. Anna mit der Krone
St.Anna in Brillanten
geboren dem 25. Juli 1751
gestorben den 13. Februar 1867
Friede seimer Asche

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka