Praha 2

Pamětní stěna Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 01.04.2011
Umístění: Praha 2, Žitná 1438/42, Sokol Pražský, v budově
Nápis:
PAMĚTNÍ STĚNA
je věnovaná členům Sokola
Pražského, kteří věrni svému
sokolskému slibu, položili své
životy v odboji proti nacismu
na popravištích
a koncentračních táborech
během druhé světové války.
Čest jejich památce!
Vzdělavatelský sbor Sokola Pražského

Jan Auerhan, Leopold Langer
Bohumil Baxa, Rudolf Mašek
Antonín Benda, Karel Matějka
Stanislav Bukovský, Bedřich Novák
Miroslav Čáp, Bohumil Pacovský
Bratři Evaldovi, Josef Páta
Vojtěch Fivka, Jan Pelikán
Otto Fink, Otakar Präger
Jindřich Fleissig, Ladislav Preininger
Antonín Grim, Ladislav Rašín
Vladimír Haering, Rodina Steinova
Ilja Jednorožec, Jan Stolz
Anna Jirásková, Bratři Šámalovi
Josef Jošt, Vladimír Štěpánek
Stanislav Kafka, Jaroslav Vodička
Jan Keller, Rodina Tůmova
Otakar Klich
1938 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček