Bratislava

Hrob Karol Strapák

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 12.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor II, hrob č. 402
Nápis:
pplk. KAROL
STRAPÁK
*16.12.1914 †27.10.1969
Poznámka:

Karol Strapák (*1.12.1914 Pezinok †27.10.1962 Bratislava) stotník pechoty, spravodajský dôstojník a I. pobočník veliteľa pešieho pluku 101. Od 16.6. 1939 pracoval na MNO v Bratislave na 2. odd. štábu. Od 27.4.1943 do 25.7.1943 bol spravodajským dôstojníkom a I. pobočníkom veliteľa pluku v Minsku. 1.2.1945 bol zaistený gestapom pre ilegálnu činnosť a zadržaný do 15.3.1945. Vyznamenania: Za zásluhy (1939), Pam. medaila (1939), Voj. víťazný kríž V. tr., Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Pam. medaila k 20. výročiu SNP
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Groško

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 262
Nápis:
OSTAŇ TU EŠTE CHVÍĽKU

MAJOR ŠTEFAN GROŠKO
1.2.1920 – 2.12.2008

RODÁK Z ĽUBIŠE
VOJNOVÝ VETERÁN

JEŽIŠU KRISTE SYN BOŽÍ,
ZMILUJ SA NAD NAMI
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Erwin K. A. Karnet

Autor: Ladislav Barabás, 26.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XVII, hrob č. 102
Nápis:
ERWIN K. A. KARNET
*27.XI.1941 †11.V.1972
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Murgaš

Autor: Ladislav Barabás, 26.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XIII, hrob č. 252
Nápis:
ŠTEFAN MURGAŠ
*7.III.1911 †30.VI.1960
Poznámka:

Štefan Murgaš (*7.3.1911 Zvolen †30.6.1960 Bratislava) major generálneho štábu čs. armády, veliteľ podskupiny "Volga" III.taktickej skupiny. V rokoch 1932-44 absolvoval VA v Hraniciach na Morave, v rokoch 1940-42 študoval na VVŠ v Bratislave. Potom pôsobil na nem. veliteľstvách na vých. fronte. Od sept. 1942 do marca 1943 slúžil na veliteľstve RD ako prednosta 3. odd. štábu, potom ako jeho náčelník. Zúčastnil sa na príprave SNP, po jeho vypuknutí bol nerozhodný a presviedčal trnavskú posádku aby sa povstania nezúčastnila. Bol zatknutý gestapom, neskôr odišiel na povstalecké územie do B. Bystrice. Zúčastnil sa bojov na Pohroní, po potlačení povstania ustúpil do hôr. 10.5.1945 bol povýšený na pplk. gen. štábu. Po nástupe komunistov mu bola odňatá vojenská hodnosť. Vyznamenania: Pam. medaila (1939), Za hrdinstvo II. a III. stupňa, nem. Eisenes Kreutz 2. Klasse, Čs. voj. kríž, Čs. voj. madaila Za zásluhy II. st., Rad SNP II. tr., Čs. medaila Za chrabrosť proti nepriateľovi.
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Ambruš

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IV hrob č. 376
Nápis:
FRANTIŠEK AMBRUŠ
11.X.1907 - 27.IV.1958

R. I. P.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rajmund Šmarda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 26.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XVII, hrob č. 342
Nápis:
ŠMARDA
RAJMUND 1894 - 1955
Poznámka:

Rajmund Šmarda (*25.10.1894 Brno †1955 Bratislava) podplukovník delostrelectva, veliteľ Obvodu obrany proti lietadlám Bratislava. V rokoch 1915-1918 sa zúčastnil bojov na rus. a tal. fronte, kde zastával funkcie na stupni družstvo, čata, rota. V roku 1916 ranený na ruskom fronte. V r. 1918 sa zúčastnil oslobodzovania čs. územia na juž. Morave. Od r. 1930 slúžil v armáde na Slovensku. Po vzniku Slov. štátu slúžil v slovenskej armáde. Zúčastnil sa bojov proti Poľsku. 1.9.1944 bol zatknutý a vyšetrovaný nem. bezpečnostnými orgánmi. 5.4.1945 nastúpil voj. službu v čs. brannej moci. Po roku 1948 väznený pre podozrenie zo zločinu voj. zrady. Oslobodený. Od 1.8.1949 vo výslužbe. Vyznamenania: Kríž Svetovej vojny II. stupňa (1941), nem. Das Verdienstkreutz des Ordens vom Deutschen Adler 3. Stufe mit Schwerter a iné.
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Hagara

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XIV, hrob č. 477
Nápis:
JOZEF HAGARA
*29.IV.1917
†20.III.1964
Poznámka:

Jozef Hagara (29.4.1917 Nováky - 20.3.1964 Bratislava) účastník protifašistického odboja a SNP. V polovici septembra 1944 prešiel do B.Bystrice, kde pôsobil na Hlavnom štábe partizánskych oddielov. Bol veliteľom partizánskej brigády Vtáčnik. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Za pobedu nad Germanijej, francúzsky vojenský rad Za zásluhy v boji.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Bratislava 1987.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Mach

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 38, hrob č. 86
Nápis:
ALEXANDER MACH
1902 - 1980
Poznámka:

Alexander Mach (11.10.1902 Palárikovo - 15.10.1980 Bratislava) bol ľudácky politik a novinár. V rokoch 1939-44 bol veliteľom Hlinkovej gardy, 1940-45 ministrom vnútra vojnovej Slovenskej republiky. Bol spoluzodpovedný za perzekúciu slovenských židov a protifašistického hnutia. Po vojne bol odsúdený na 30 rokov väzenia (odsedel si 23 rokov). 9.5.1968 bol amnestovaný prezidentom Svobodom.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Stopka

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII B, hrob č. 133
Nápis:
TRAGICKY ZAHYNUL
PILOT PORUČÍK
PAVEL STOPKA
2.IX.1944 - 30.XI.1967

ODPOČÍVAJ V POKOJI
Poznámka:

Por. Pavel Stopka (2.9.1944 Nitra - 30.11.1967 Hředle) v rokoch 1962-65 absolvoval vojenské učilište v Košiciach, potom slúžil v Piešťanoch. Zahynul 30.11.1967 neďaleko Krušovíc na lietadle MIG-17 PF ako príslušník 11. stíhacieho leteckého pluku Žatec.
(zdroj: http://www.pomnikyletcu.cz/clanky/pomniky-letcu/ceska-republika/ceskoslovenske-letectvo/ceskoslovenske-letectvo-1945---1992/pomniky-leteckych-katastrof/30_11_1967---por_stopka-pavol.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'18.2'' E17°4'8.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Singhofer

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII B, hrob. č. 133
Nápis:
Tu odpočíva v pokoji
pplk. v.v. RUDOLF SINGHOFER
*5.III.1896 †14.I.1966
Poznámka:

Rudolf Singhofer (5.3.1896 Gata Rakúsko - 14.1.1966 Bratislava) podplukovník pechoty, veliteľ III. práporu pešieho pluku I. V auguste 1916 nastúpil na rumunské bojisko, kde bol v bitke pri Carlibabe zajatý a odvedený do ruského zajateckého tábora. Tam sa prihlásil do čs. légií. Ako príslušník 7. čs. strel. pluku (Tatranského) sa zúčastnil bojov pri Zborove. Na Slovensko sa vrátil loďou 14.9.1920. Po návrate do vlasti bol aktivovaný na dôst. z povolania. Po vzniku SR bol v marci 1939 premiestnený do Trnavy a stal sa veliteľom III. pr. Začiatkom roka 1942 bol povýšený do hodnosti pplk. a ustanovený za vel. DOV Trnava, ktorým bol do skončenia II. sv. vojny. Vyznamenania: Kríž sv. Juraja, Voj. víť. kríž IV. tr., čs revolučná medaila, Čs. voj. kríž, kríž odboja I. st.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'20.8'' E17°4'5.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás