Brno

Hrob Filip Králík

Autor: Ivo Šťastný, 01.09.2005
Umístění: Brno, Balbínova, Brno - Židenice, hřbitov
Nápis:
FILIP
KRÁLÍK

VRCH. OFICIAL DĚLMISTR ČSD V. V.
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*26.5.1882 +6.6.193?
Poznámka:

Králík Filip, nar. 26.5.1882, Morkovice. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 21.10.1914, Ivangorod. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Šadrinsku. Zařazen 22.8.1918 jako vojín strážní roty M. V. Demobilizován 9.8.1920 jako desátník. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'16.86'' E16°38'57.68''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Vala

Autor: Ivo Šťastný, 01.09.2005
Umístění: Brno, Balbínova, Brno - Židenice, hřbitov
Nápis:
JOSEF VALA
FRANC. LEGIONÁŘ
*2.10.1887 +14.1.1932
Poznámka:

legionář těchto osobních dat v databázi VÚA Praha neztotožněn


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Tomáš Holas

Autor: Ivo Šťastný, 01.09.2005
Umístění: Brno, Balbínova, Brno - Židenice, hřbitov
Nápis:
RODINA HOLASOVA

TOMÁŠ
PADL VE SVĚTOVÉ VÁLCE 21.3.1917
VE VĚKU 49 LET A JEHO TĚLESNÉ
POZŮSTATKY ZDE ULOŽENY K VĚČNÉMU
ODPOČINKU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Huťa

Autor: Petr Kudláček, 01.01.1111
Umístění: Brno, Balbínova, Brno - Židenice, hřbitov, skupina 8, hrob č. 539
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pilot rtm. František Huťa zahynul 26.7.1932 při letecké nehodě u Bratislavy na Slovensku. Byl pohřben 29.7.1932 na hřbitově v Brně - Židenicích, jeho náhrobek však byl již zrušen. Hrob identifikoval správce hřbitova.

V článku Tragické letecké havárie na Slovensku (1926 - 1938) od Dr. Petra Švandy, CSc, v časopisu L+K květen 2011, str. 78 je psáno (přeloženo do češtiny): při útoku třech stíhačů na bombardéry, došlo ke sblížení dvou strojů letky 39, a to Avie Ba.33 pilotované rotmistrem z povolání polním pilotem letcem Františkem Huťou a Avie Ba.33 četaře délesloužícího polního pilota letce Josefa Bajera (ve vyšetřovacích protokolech ho psali i Bayer, Beyer). Bajerův stroj ve vzdušném prostoru mezi Vajnory a Šprinclovým majerem (statkem) pravou plochou dolního křídla vrazil do ocasních kormidel Huťova letadla. Po srážce si Bajer ihned odepnul upínací pásy a padák, který se mu podařilo uvolnit, ho vytáhl z pilotního sedadla a vzápětí se otevřel. Pilot přistál bez zranění. Rotmistr Huťa (nar. 1902), patřící k nejstarším a zkušeným pilotům letky, takovou možnost neměl. Při kolizi mu vrtule Bajerovy Avie zasáhla hlavu. Podle očitých svědků Huťův stroj po srážce prudce klesal klouzavým letem (padal mírnou spirálou), na moment se vyrovnal, aby hned nato spadl do normální vývrtky, ve výšce 300 - 400 m potom do ploché vývrtky. Ve výšce 50 - 100 m se vyrovnal, aby se vzápětí převrátil na záda a u Račisdorfu (dnes Bratislava - Rača) dopadl na zem.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
SONIČKA VESELKOVÁ *5.10.1931.
KVĚTUŠKA VESELKOVÁ *19.5.1920.
PROVD. FLODROVÁ
MIREČEK FLODR *2.5.1942.
ZAHYNULI PŘI PRVNÍM NÁLETU NA BRNO
25.8.1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob František Hála

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
plk. gen. št.
FRANTIŠEK HÁLA
1895 - 1981
Poznámka:

Podle roku narození, vyznamenání a kříže rytíře Řádu polské obrody na krku se jedná o účastníka 1., 2. i 3. odboje:
Kapitán František Hála, nar. 9.8.1895 Letonice okr. Vyškov. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako kadet u 57. pěšího pluku. Zajat byl 12.7.1916, Bučač. Do ČS legií se přihlásil 13.11.1916, zařazen byl jako vojín 8.9.1917 k 6. střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil jako štábní kapitán, velitel setniny, 20.4.1920, kdy přešel k ČSA, kde dále sloužil. Vystudoval válečnou školu, v předvečer války zařazen jako náčelníka štábu u 1. armádního sboru se sídlem v Praze a s oblastí působení jihozápadní Čechy.
Podplukovník gen. štábu František Hála, nar. 9.8.1985 v Letonicích byl odveden 6.5.1940 v Paříži, osobní číslo A-4805. Sloužil ve vysokých diplomatických funkcích nejprve ve Francii, pak jako vojenský atašé u Polské exilové vlády, kde mu 3. července 1941 prezident Wladyslaw Raczkiewicz udělil „Řád polské obrody“ a jmenoval jej „rytířem“ tohoto řádu.
V r. 1949 propuštěěn z armády, v padesátých letech odsouzen za vyzvědačství, vězněn. Na amnestii v r. 1962 propuštěn z vězení. Zemřel 12. prosince 1981 v Brně. Dne 11. července 1990 rozhodl Vyšší vojenský soud v Příbrami o soudní rehabilitaci Františka Hály. Městská vojenská správa v Brně dne 23. dubna 1991 potvrdila, že se Františku Hálovi jako výraz vojenské rehabilitace za občanské a politické postoje v letech 1948-1989 vrací rozkazem minstra obrany ČSFR číslo 016 ze dne 5. března 1991 hodnost plukovníka in memoriam.
(zdroje: VÚA Praha; http://farnost.katolik.cz/letonice/nab/cla/4.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Horký

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
JOSEF HORKÝ
*3.8.1929 +29.5.1954
ZAHYNUL PŘI VÝKONU SLUŽBY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
RODINA JANDLOVA
FRANTIŠEK
*26.2.1910
BOŽENKA
*2.2.1942
FRANTIŠEK
*2.5.1944
ZAHYNULI 25.4.1945
Poznámka:

Zahynuli při bombardování Brna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Jenerál

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
JOŽKA JENERÁL
PORUČÍK PILOT - ZAHYNUL TRAG. SMRTÍ,
21.4.1956, VE VĚKU 22. LET.
Poznámka:

Poručík Josef Jenerál zahynul 21.4.1956 u Slavkova u Brna, když se strojem MIG-15 zavadil o stožár vysokého napětí.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letecké_nehody_vojenských_strojů_České_a_Československé_republiky )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Jaromír Jeřábek

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
PLK. MVDr. JAROMÍR JEŘÁBEK
1910 - 1984

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka