Hrob Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
SONIČKA VESELKOVÁ *5.10.1931.
KVĚTUŠKA VESELKOVÁ *19.5.1920.
PROVD. FLODROVÁ
MIREČEK FLODR *2.5.1942.
ZAHYNULI PŘI PRVNÍM NÁLETU NA BRNO
25.8.1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob František Hála

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
plk. gen. št.
FRANTIŠEK HÁLA
1895 - 1981
Poznámka:

Podle roku narození, vyznamenání a kříže rytíře Řádu polské obrody na krku se jedná o účastníka 1., 2. i 3. odboje:
Kapitán František Hála, nar. 9.8.1895 Letonice okr. Vyškov. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako kadet u 57. pěšího pluku. Zajat byl 12.7.1916, Bučač. Do ČS legií se přihlásil 13.11.1916, zařazen byl jako vojín 8.9.1917 k 6. střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil jako štábní kapitán, velitel setniny, 20.4.1920, kdy přešel k ČSA, kde dále sloužil. Vystudoval válečnou školu, v předvečer války zařazen jako náčelníka štábu u 1. armádního sboru se sídlem v Praze a s oblastí působení jihozápadní Čechy.
Podplukovník gen. štábu František Hála, nar. 9.8.1985 v Letonicích byl odveden 6.5.1940 v Paříži, osobní číslo A-4805. Sloužil ve vysokých diplomatických funkcích nejprve ve Francii, pak jako vojenský atašé u Polské exilové vlády, kde mu 3. července 1941 prezident Wladyslaw Raczkiewicz udělil „Řád polské obrody“ a jmenoval jej „rytířem“ tohoto řádu.
V r. 1949 propuštěěn z armády, v padesátých letech odsouzen za vyzvědačství, vězněn. Na amnestii v r. 1962 propuštěn z vězení. Zemřel 12. prosince 1981 v Brně. Dne 11. července 1990 rozhodl Vyšší vojenský soud v Příbrami o soudní rehabilitaci Františka Hály. Městská vojenská správa v Brně dne 23. dubna 1991 potvrdila, že se Františku Hálovi jako výraz vojenské rehabilitace za občanské a politické postoje v letech 1948-1989 vrací rozkazem minstra obrany ČSFR číslo 016 ze dne 5. března 1991 hodnost plukovníka in memoriam.
(zdroje: VÚA Praha; http://farnost.katolik.cz/letonice/nab/cla/4.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Horký

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
JOSEF HORKÝ
*3.8.1929 +29.5.1954
ZAHYNUL PŘI VÝKONU SLUŽBY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
RODINA JANDLOVA
FRANTIŠEK
*26.2.1910
BOŽENKA
*2.2.1942
FRANTIŠEK
*2.5.1944
ZAHYNULI 25.4.1945
Poznámka:

Zahynuli při bombardování Brna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Jenerál

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
JOŽKA JENERÁL
PORUČÍK PILOT - ZAHYNUL TRAG. SMRTÍ,
21.4.1956, VE VĚKU 22. LET.
Poznámka:

Poručík Josef Jenerál zahynul 21.4.1956 u Slavkova u Brna, když se strojem MIG-15 zavadil o stožár vysokého napětí.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letecké_nehody_vojenských_strojů_České_a_Československé_republiky )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Jaromír Jeřábek

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
PLK. MVDr. JAROMÍR JEŘÁBEK
1910 - 1984

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob/kenotaf voják Lang

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
RODINA
LANGOVA
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob/kenotaf vojáka

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
RODINA
PAŘILOVA A MINSTEROVA
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Pásek

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
MANŽELÉ
PÁSKOVI
JOSEF
ŘEZNÍK, RUS. LEGIONÁŘ
*1889 +1937
Poznámka:

Josef Pásek, nar. 18.8.1889 Krásensko okr. Vyškov, řezník a uzenář. Rakousko-uherská armáda 8. p. pl. od 2.1915, zajat 21.5.1915 u Klementova, hodnost vojín. Přihláška do legií Nižnyj Novgorod 30.7.1917, zař. k 8. střel. pl. jako vojín. Konec v legiích 1.10.1920, hodnost vojín.
(zdroj: http://legie100.com/krev-legionare/76759/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (BM, Brno, hřbitov Židenice)
Autor: František Mrvka, 11.09.2018
Umístění: Brno, Balbínova, hřbitov Brno - Židenice
Nápis:
JOSEF PLÍHAL
*1.2.1887
VILÉMÍNA PLÍHALOVÁ
*7.4.1893
LADISLAV HROZEK
*27.3.1910
ZAHYNULI TRAGICKOU SMRTÍ
PŘI NÁLETU DNE 20.11.1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka