Olomouc

Pomník Obětem 2. světové války – Přerovské povstání

Autor: Lehotský, 14.05.2013
Umístění: Olomouc, u vojenské střelnice, pp. 631/3, Olomouc-Černovír (Lazecká střelnice), nemovitá kulturní památka č. 28279/8-1711 (patří městu Přerov)
Nápis:
(pomník)
Večer 2. května 1945
země tato vypila krev
21 mučedníků z Přerova
a 2 z Olomouce
(deska)
BEZSLEZINA JOSEF, DOKLÁDALOVÁ MATYLDA, DOKLÁDAL JAROSLAV, ERTL KAREL, HRABÁLEK RUDOLF, KELLNER LADISLAV, KLÍMA RUDOLF, KOKOJAN HYNEK, KOVAŘÍK EMIL, KRÁL ANTONÍN, MOTAŇ JAROSLAV, SEDLÁK JAN
MACHOVEC JAN, SMOLKA HYNEK, JUDR SOBOLA ČESTMÍR, ŠVEHLÁK JAN, VALENTA MIROSLAV, VITÁSEK FRANTIŠEK, VLČEK HYNEK, ZAPLETAL JOSEF, ZMEŠKAL VÁCLAV, KŘÍŽ ZDENĚK, TICHÝ MIROSLAV
Poznámka:

Na pomníku osazeny bronzové reliéfní desky od Marie Bartoňkové-Drábkové se seznamem popravených občanů. Autorem památníku je J. Dvořák. V roce 1976 přenesen na stávající místo ze sousední parcely č. 631/2. 22.6.2011 byl objekt darován Statutárním městem Olomouc, Statutárnímu městu Přerov. Darovací smlouva podepsána dne 14.9.2011. (zdroj CEVH MO ČR)
Seznamy obětí na pomníku a v dalších záznamech částečně nekorespondují, viz:
Josef Bezslezina 28.12.1917 Prostějov, mechanik
Jaroslav Dokládal 30.6.1897 Přerov, strojvůdce ČSD
Matylda Dokládalová 10.11.1903 (někdy Marcela), manželka strojvedoucího ČSD
Karel Ertl 6.3.1908 Brno, obchodník
Ladislav Kellner 13. VI. 1924 Šurany, okr. Nové Zámky, zámečník
Rudolf Klíma 14.4.1904, malířský mistr
Hynek Kokojan podplukovník 29.5.1895 Hor. Loučka, okr. Tišnov, úředník
Emil Kovařík 13.4.1890 Brumově okres. Uh. Brod, obchodní zástupce
Antonín Král 5.8.1903 Dačice, okr. Pardubice, tovární dělník
Jan Makovec/Machovec 16.5.1895 Cehnice, okr. Strakonice, profesor reálného gymnázia, stál v čele Národního výboru
Jaroslav Motáň 24.10.1910 Přerov, knihař
Josef Novotný 21.7.1913 Krčmáň, okr. Olomouc, úředník, podporučík v záloze
Jan Sedlák štábní strážmistr četnictva 15.5.1895 Kulířov, okres Boskovice
Čestmír Sobola, JUDr. 19.7.1906 Brno, komisař politické správy
Jan Švehla nadporučík státní policie 8.11.1901 Velké Bílovice, okr. Hodonín
Hynek Smolka 28.5.1925 Přerov, mechanik
Otakar Valenta 16.12.1905 Holice u Pardubic, typograf
František Vitásek vrchní četnický strážmistr 22.10.1879 Starý Jičín
Hynek Vlček 23. 10. 1901 Sobíšky, poštovní zřízenec
Josef Zapletal 10.11.1913, bankovní úředník
Václav Zmeškal 24.8.1923 Nižní Verecky, zaměstnanec ČSD
Zdeněk Kříž
Miroslav Tichý
(zdroje: http://www.valka.cz/11102-Prerovske-povstani-1-5-1945 , https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-37181
Souřadnice: N49°37'7.38'' E17°14'27.06''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem komunismu

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, 17. listopadu 8, před Právnickou fakultou UP, u Envelopy
Nápis:
BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU
A DEMOKRACII

VDĚČNÁ OLOMOUC

Souřadnice: N49°35'27.49'' E17°15'41.4'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Klement Gottwald - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Olomouc, 17. listopadu, před dnešní Právnickou fakultou UPOL
Nápis:
nezjištěn
Poznámka:

Veterán 1. světové války.
Pomník byl slavnostně odhalen 14. května 1981, odstraněn v roce 1990.
(zdroj: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/socha-klementa-gottwalda , https://sochyamesta.cz/zaznam/18191 )


Souřadnice: N49°35'25.75'' E17°15'43.67''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 07.07.2013
Umístění: Olomouc, 17. listopadu, vysokoškolská kolej
Nápis:
PAMÁTCE TĚCH, KTEŘÍ V DOBĚ OKUPACE A NACISTICKÉHO ÚTISKU
POLOŽILI ŽIVOTY SVÉ ZA ŽIVOT A LEPŠÍ BUDOUCNOST SVÉHO NÁRODA

ČENĚK BERAN
JULIE BLAŽEJOVÁ
RUDOLF BLAŽEJ
PROF. STAN. CVEK
ING. C. JAN FILDAN
HYNEK JIŘÍČEK
OTAKAR JANÍČEK
MILOŠ KLEJCH
MUDR. JOSEF KRČ

ZDENĚK KŘÍŽ
VALTER NEUMAN
JAROSLAV NOVÁK
RUDOLF PAŇÁK
BOHUMIL PLÁNIČKA
BEDŘICH SVOZIL
VLADIMÍR ŠURAL
ING. OTAKAR TELEC
ŠKPT. ZDENĚK TVRZ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54255
Souřadnice: N49°35'40.6'' E17°15'55''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 22.09.2014
Umístění: Olomouc, 17. listopadu 909/44, budova Stáního zastupitelství, nalevo od hlavního vchodu
Nápis:
VĚRNÍ ZŮSTANEME
NA PAMĚŤ TĚM, KTEŘÍ
1939-1945
ZA NACISTICKÉ OKUPACE
BOJOVALI
PROTI FAŠISMU
BYLI ZDE VĚZNĚNI
A NIKDY NEZRADILI.

SVAZ PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ,
OLOMOUCKÉHO KRAJE.
16. ZÁŘÍ 1956

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54265
Souřadnice: N49°35'27.49'' E17°15'41.4'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých - Siegfried Briess

Autor: Šimčíková Lenka, 19.05.2013
Umístění: Olomouc, 28.října 459/11, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
SIEGFRIED BRIESS
NAR. 1871
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

Souřadnice: N49°35'41.21'' E17°14'59.86'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Šimčíková Lenka

Pamětní deska Bedřich Václavek

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka DrSc., 27.11.2008
Umístění: Olomouc, Bezručova, roh ulic Bezručova a třída Svobody, Státní vědecká knihovna
Nápis:
DR. BEDŘICH VÁCLAVEK
SPISOVATEL A KNIHOVNÍK
PRACOVAL V TÉTO KNIHOVNĚ
V LETECH 1933 - 1939
JAKO BOJOVNÍK ZA SVOBODU A SOCIALISMUS UMUČEN
V OSVĚTIMI ROKU 1943.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54262
Souřadnice: N49°35'37.6'' E17°14'49.7''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Příprava dat: Martin Brynych

Mauzoleum jugoslávských vojáků

Autor: Ivo Rozehnal, 18.06.2007
Umístění: Olomouc, Bezručovy sady, pod hradbami města
Nápis:
LJUBAV ZA LJUBAV – VĚRNOST ZA VĚRNOST
Poznámka:

Budova z r.1926 s dórskými sloupy, skrývá kostnici s ostatky 1188 jugoslávských vojáků, kteří padli v 1.svět.válce na našem československém území. Kaple byla vybudována Československo-jihoslovanskou ligou.

informace z databáze CEVH MO:
Mauzoleum má tři části: kryptu asi pro 1300 rakví (její rozměr 14 X 7 m), dvojramenné schodiště a sloupoví s připojenou kaplí. Celková výška stavby je asi 11 m. Sochařská výzdoba pochází s ateliéru sochaře Julia Pelikána.
Popis a počet uložených osob vychází z popisu v článku Vznik jihoslovanského mauzolea v Olomouci, který napsal v roce 1970 Arnošt Skoupý. Otištěno v Časopise Vlastivědné společenosti muzejní v Olomouci, řada společenskovědná, R.60(1), č. 2 - 3, Olomouc 1970
Na přelomu roku 2011 a 2012 provedena změna v evidenci katastru nemovitostí ČR; rubrika: vlastnické právo: z Velvyslanectví Jugoslávie na Království Jugoslávie, adr. Srbsko.

Seznam identifikovaných pohřbených:
Matej Ahlin střelec 1880 28.5.1918
Mustafa Achmič svobodník 1889 17.2.1918
Milan Aksentijevič pěšák 1895 18.4.1917
Jevi Arsenovič pěšák 1893 18.3.1915
Marian Balauscan pěšák 1895 9.10.1917
Milo Banič pěšák 1895 29.3.1918
Antonín Basczyn četař 1889 23.3.1918
Antonín Bekovič pěšák 1876 15.3.1918
Pero Bilinovič vojín 1895 17.4.1917
Petr Bizič četař 1894 30.1.1918
František Blotník pěšák 1890 21.10.1914
Sivko Bogdanovič pěšák 1872 3.6.1918
Meho Borčáč pěšák 1897 14.7.1917
Michal Bratič pěšák 1894 23.4.1918
Antonín Brdovník pěšák 1891 26.4.1917
Josef Brodarec podmyslivec 1898 21.1.1918
Gerič Tosanbeg myslivec 1891 28.1.1916
Milo Gonjar dělostřelec 1897 30.8.1918
Jovo Gulič pěšák 1872 29.8.1917
Petr Cvijanovič pěšák 1880 21.8.1918
Adam Czepl vojín 1873 15.7.1917
Mikola Čavič pěšák 1892 10.9.1917
Duro Čimbur pěšák 1899 16.7.1918
Velko Dabric pěšák 1888 18.10.1916
Ibre Daič pěšák 1888 5.7.1918
Sima Djordjevis vozataj 1893 27.11.1918
Alexandr Djurdievic dělostřelec 1878 18.7.1917
Petr Dunčic pěšák 1892 25.4.1918
Stojan Gatarič dělostřelec 1882 4.1.1918
Martin Glusčič pěšák 1893 13.5.1918
Ondrej Grdina pěšák 1880 29.3.1916
Mikos Grgie dělostřelec 1886 7.10.1917
Josef Heilederevič pěšák 1892 23.9.1914
Vajka Chujev pěšák 1897 23.1.1919
Gruje Ilič pěšák 1898 24.5.1917
Petr Ilič nadporučík v záloze 1874 1.7.1917
Milan Illicz vozataj 1869 14.2.1918
Hasin Izabegovič vojín 1893 2.9.1918
Franjo Jagatic dělostřelec 1898 20.3.1917
Risto Janjic pěšák 1895 15.2.1917
Bronislav Jargačevic pěšák 1890 11.5.1918
Antonín Jaszbeg 1896 28.10.1918
Michalo Jelič pěšák 1891 26.1.1916
Milovan Jovanovič civilista 1863 11.7.1918
Marko, Jovan Jovanovič Jovanov husar 1881 26.3.1918
Mustava Kapetanovič pěšák 1891 4.3.1918
Mirke Kapešín pěšák 1898 21.12.1917
Mirka Kapušín pěšák 1888 4.2.1918
Pavl Keller četař 1887 24.4.1916
Petr Klarič pěšák 1894 29.10.1916
Jakob Klnic (kline) pěšák 1874 12.8.1917
Ivo Kneževic pěšák 1898 28.1.1918
Petr Kněževic pěšák 1896 13.6.1917
Antonín Kochne pěšák 1897 2.7.1918
Josef Kondrič pěšák 1892 24.9.1914
Blasius Koren pěšák 1893 2.1.1918
Emerich Korpicz pěšák 1882 4.10.1914
Josef Kosi pěšák 1893 27.7.1918
Jakob Kotolenko pěšák 1893 2.5.1917
Miloš Kozarev major 1851 12.10.1919
Sava Krajnovič pěšák 1880 3.12.1916
Jan Krenner Sapper 1897 13.7.1917
Antonín Krebel pěšák 1882 17.1.1916
Filip Kriškovic kadet aspirant 1896 14.12.1918
Jura Krnjevic vozataj 1887 18.7.1916
Josef Krulg pěšák 1899 31.10.1918
Josef Kuhar střelec 1870 28.7.1917
Krsta Kureševic desátník 1891 22.11.1914
Marko Kneževic Kuřil myslivec 1896 11.3.1918
Stipa Kutleša pěšák 1879 24.4.1917
Antonín Lamocz pěšák 1884 14.3.1915
Szava Lausz pěšák 1894 11.3.1915
Drago Lazic pěšák 1895 5.2.1918
Štěpán Leczko pěšák 1884 24.11.1914
Vincenc Litrop pěšák 1889 11.9.1914
Pero Ljubič pěšák 1887 16.3.1916
Čamil (Kamil) Makas pěšák 1892 13.2.1918
Antonín Mamič pěšák 1891 29.4.1918
Achmed Marič dělostřelec 1875 9.3.1918
Crgo Marič pěšák 1874 21.10.1917
František Marin pěšák 1878 26.9.1918
Jaso Marunice pěšák 1888 8.7.1918
Milo Maslics pěšák 1869 11.12.1917
Josef Matoš pěšák 1897 22.3.1918
Ilia Maudič pěšák 1851 31.1.1917
Nukiz Meho pěšák 1897 29.4.1918
Jan Mencinger desátník 1892 30.11.1918
František Mesarič četař 1884 16.1.1915
Grigor Michaljovič pěšák 1872 18.12.1917
Jakob Miklavčič pěšák 1867 8.1.1917
Ondřej Mikulecký pěšák 1897 25.10.1918
František Milavec pěšák 1895 6.1.1918
Milan Milotic pěšák 1877 24.1.1917
Michal Mileušnic sanitář 1881 26.10.1916
Branko Milosevic vozataj 1894 6.3.1917
Marko Miloševič pěšák 1896 4.4.1918
Jan Mlinár pěšák 1895 14.6.1916
Petr Monetic četař 1893 21.7.1918
Martin Muršič pěšák 1899 7.2.1918
Osman Mustafič myslivec 1875 5.8.1917
Matěj Myszko pěšák 1882 4.12.1915
Lazar Menič pěšák 1872 18.6.1917
Milan Nikolič pěšák 1893 18.10.1918
František Novák domobranec 1873 11.10.1917
Alois Očerlčkal střelec 1898 23.8.1918
Istvan Pausič pěšák 1893 15.3.1915
Jozo Pavlak pěšák 1895 3.3.1916
Ivan Pavlovič pěšák 1866 31.3.1916
Hasan Pervis pěšák 1889 16.8.1917
Jan Petrawicz pěšák 1888 17.2.1914
Panco Petrovic civilista 1864 31.7.1917
Gjuro Pětlovic pěšák 1868 6.3.1917
Mijo Pivač pěšák 1880 18.3.1919
Simon Popovič pěšák 1878 9.9.1916
Martin (Potlusniča) Potočník desátník 1887 11.10.1914
Maxim Prole pěšák 1896 4.6.1916
Jovo Putica pěšák 1881 13.6.1918
Framia Puvic střelec 1866 24.6.1917
Jovan Radman střelec 1895 2.2.1918
František Rebernak střelec 1877 2.8.1917
Mile Repač myslivec 1895 17.9.1917
Nikola Rodič pěšák 1873 25.2.1917
Josef Sadar pěšák 1876 9.4.1917
Suljo Salanovič svobodník 1878 9.2.1915
Janoš Sanki svobodník 1883 15.5.1915
Milan Savanovič myslivec 1876 24.7.1918
Novak Sekulič myslivec 1895 27.1.1918
Štěpán Sekulič podmyslivec 1885 9.12.1914
Mahmud Selejmann pěšák 1895 4.9.1916
Štěpán Serini pěšák 1877 6.10.1918
Hasan Sesič pěšák 1890 9.12.1914
Ondřej Severa myslivec 1891 3.12.1914
Felix Schlamberger pionýr 1899 23.8.1918
Danilo Simič desátník 1874 23.12.1917
Karel Sirovátka pěšák 1885 13.5.1916
Ohrad Skorio pěšák 1880 8.3.1918
Janko Skorup pěšák 1894 19.6.1916
Pero Soldo desátník 1881 (1879) 9.1.1918
Miloš Sorgič pěšák 1893 21.1.1918
Matej Srna pěšák 1887 10.10.1914
Petr Stankovič pěšák 1890 31.1.1916
Petr Stifter pěšák 1899 4.4.1918
Josef Supančič pěšák 1875 20.5.1917
Viktor Svegel pěšák 1894 14.4.1918
Josef Šimunovič pěšák 1895 17.5.1915 ?
Koko Šverko pěšák 1898 5.4.1917
oglu Ibrahim Tahyr pěšák 1890 19.6.1917
Filipp Taroma pěšák 1894 26.3.1915
Dmitar Tepic pěšák 1887 24.2.1917
Vojin Tesic civilista 1898 17.4.1917
František Tobiaš 7.11.1918
Kosta Tomaševič myslivec 1893 24.5.1915
Niko (Miko) Tomič pěšák 1871 10.3.1918
Jovan Topalovič vojín 1879 21.2.1919
Ráda Tyuk pěšák 1883 24.2.1917
Jiří Vojnovič šikovatel 28.3.1915
Karel Veverka pěšák 1880 31.5.1917
Ante Vidovič pěšák 1894 24.6.1917
Demeter Vukovič pěšák 1896 9.6.1919
Jan Vukovič pěšák 1897 17.11.1918
Luka Vukšič pěšák 1870 1.1.1918
Jan Zalokar desátník 1894 9.10.1918
Antonín Zálošnik pěšák 1895 13.4.1918
Petr Zdonetz vojín 1893 2.6.1918
Božidar Zlatič pěšák 1883 26.3.1916
Panto Zoran pěšák 1897 8.4.1917
Petr Zrile pěšák 1896 11.5.1916
Karel Zrim dělostřelec 1889 3.10.1914
Fazle Zunič rotmistr 1890 16.7.1915
Stejadi Zvišinovič civilista 1895 23.11.1918
Alexej Živkovič pěšák 1892 5.2.1917
Meho Hadžajlič myslivec 22.3.1918
Ilija Lackovič pěšák 8.10.1917
Vincenc Zsidov pěšák 1886 10.4.1915
Josef Zabukowitz vojín 1917
Antonín Gjulabič vojín 1916
Josef Začič vojín 16.3.1916
František Očko vojín 27.4.1918
Rama Hodič vojín 1894 24.3.1918
Jiří Milavec vojín 20.4.1915
Jiří Mazanovič vojín
Valentin Peták vojín 23.5.1919
Božo Denčan vojín 31.3.1919
Ilja Pojevič vojín 9.10.1916
Stanko Blagojewič vojín 16.10.1918


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-39941
Souřadnice: N49°35'40'' E17°15'26''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem totalitních režimů

Autor: Petr Vacek, 26.01.2010
Umístění: Olomouc, Biskupské náměstí
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

na desce před křížem:
Kříž věnoval městu Olomouci, které si zamiloval řezbář Štefan Melich z Dětvy. Kříž posvěcen na závěr jubilejního roku 2000 jako památník obětem pro víru v totalitních režimech 20. století.


Souřadnice: N49°35'44.92'' E17°15'36.72'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek

Kameny zmizelých - Bedřich May a Terezie Mayová

Autor: Petr Kudláček, 21.06.2019
Umístění: Olomouc, Dolní Hejčínská 28
Nápis:
ZDE BYDLEL
BEDŘICH MAY
NAR. 1848
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 13.7.1942
TAMTÉŽ

ZDE BYDLELA
TEREZIE MAYOVÁ
NAR. 1871
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 15.4.1943
V TREBLINCE
Poznámka:

Rodina Mayů přišla do Hejčína v roce 1851 z Břeclavi. Bratři Abraham a Hermann Mayové založili v Hejčíně lihovar, drožďárnu a cukrovar. Syn jednoho ze zakladatelů (Abrahama) Bedřich May (Friedrich von May) byl dlouho prezidentem správní rady, a se synem a synovcem vedli firmu až do konce třicátých let, kdy většinu akcií prodali. Němci však přesto firmu zabavili jako židovský majetek. Čtyřiadevadesátiletý pán Bedřich May a jeho žena Terezie byli v roce 1942 vyhnáni z domova a zavražděni.
Kameny zmizelých s jejich jmény jsou před jejich bývalou vilou, kterou nechali postavit v roce 1892.
(zdroj: http://www.hejcin.cz/bedrich.html , http://www.hejcin.cz/terezamayova.html )


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°36'10.92'' E17°14'32.92''
Pomník přidal: Petr Kudláček