Turnov

Pamětní desky Ludvík Košek a piloti RAF

Autor: Václav Říha, 05.04.2016
Umístění: Turnov, Sobotecká, zimní stadion Ludvíka Koška
Nápis:
LUDVÍK
KOŠEK
plukovník in memoriam

*10.12.1916 Turnov
+13.7.1944 Malborough Village

Turnovský rodák, původní profesí strojní zámečník, všestranný sportovec a vynikající
hokejista, který před druhou světovou válkou hrál za LTC Turnov. V roce 1939 dobrovolně
odešel přes Polsko a Francii do Velké Británie, kde se stal pilotem 311. československé
bombardovací perutě. Tam také položil svůj život v boji proti nepříteli jako věrný syn své země
a statečný obhájce našich společných ideálů a svobody. Čtyřikrát obdržel Československý
válečný kříž 1939, byl nositelem Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem a
britského odznaku Good Conduck Badge. Na jeho počest se v Turnově v letech 1947-1952
hrával Koškův hokejový turnaj.

The native of Turnov, a former machine fitter, a versatile athlete and excellent hockey player
that used to play for LTC Turnov before World War II. In 1939 he voluntarily left for Great Britain
over Poland and France to become a pilot of 311th Czechoslovak Bomber Squadron. There he
laid his life in the fight against the enemy as a devoted son of his nation and courageous
supporter of our common ideals and freedom. He received the Czechoslovak War Cross 1939
four times, was honored the Czechoslovak Medals of Military Valour and the British Good
Conduct Badge. In his honor, betwenn 1947-1952 Košeks Hockey Toumament was held in
Turnov.

Posádka letounu B-24 LIBERATOR,
která zahynula 13.7.1944
(jména nečitelná)
Poznámka:

Seznam obětí posádky letounu:
W/O Košek, Ludvík
F/O Novotný, Karel
Sgt Hornung, Jan
W/O Tarantík, Václav
Sgt Čapek, Václav
Sgt Filip, Jan
F/Sgt Němeček, Rudolf
Sgt Dřevěný, Pavel
Sgt Maňásek, Miloslav
(zdroj http://forum.valka.cz/topic/view/77/311-perut-RAF-ceskoslovenska-1940-1946 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-53941
Souřadnice: N50°34'56.88'' E15°9'5.22''
Pomník přidal: Václav Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf rodina Katzova a Štufkova

Autor: Jiří Suchomel, 26.07.2016
Umístění: Turnov, Sobotecká, židovský hřbitov, pod mostem obchvatu města
Nápis:
IN MEMORIAM
ZA UMUČENÉ V KONCENT.
TÁBORECH
R. 1942 - 45
MANŽELKA PAVLA
SYNOVÉ
JAROSLAV A ZDENĚK
A MANŽELKY
ZEŤ
KPT. BOHUMÍR ŠTUFKA
VNUCI
JUDr. PAVEL ŠTUFKA
A MANŽELKA
STUDUJÍCÍ KAREL KATZ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°34'59.03'' E15°9'9.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf H. Kuhová, O.a E.Kubátovi a K. Podhorová

Autor: Jiří Suchomel, 26.07.2016
Umístění: Turnov, Sobotecká, židovský hřbitov, pod mostem obchvatu města
Nápis:
HELENKA KUHOVÁ
OTTO KUBÁT
EMILIE KUBÁTOVÁ
KAMILA PODHOROVÁ
UMUČENI V OSVĚTIMI 1943
VZPOMÍNÁME

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°34'59.03'' E15°9'9.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH
SYNŮ
SSSR.

MĚSTO
TURNOV
1949.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5109-08288
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
1914-1918
1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
SOUDRUHŮM UMUČENÝM
ZA OKUPACE 1939-1945.

DTJ
V TURNOVĚ.

JOS. ROUBÍČEK ZAKLADATEL A STAROSTA D.T.J.
+14.2.1945 V DACHAU.
JOSEF STRAUS
UMUČEN V OSVĚTIMĚ.
ZDENĚK NEUMANN +6.8.1944
PŘI NÁLETU NA BERLÍN.

NIC NENÍ VELIKÉ - CO NENÍ DOBRÉ!
NEZAPOMÍNEJME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-39528
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Mikuláš Šajo

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
VOJ. SVOBODOVY ARMÁDY
MIKULÁŠ ŠAJO
*30.7.1922 +10.10.1945.
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5109-08301
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Ota Král

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
OTA KRÁL
KAPITÁN PĚCH.
*11.10.1904 +29.5.1940.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-42972
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Emil Dolenský

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
PPLK. EMIL DOLENSKÝ
*11.5.1899 +27.5.1945.
POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT ZA VLAST.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-42977
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Josef Štrégl

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
RAF
PLK.
JOSEF ŠTRÉGL
*29.X.1904 - +22.X.1954.
Poznámka:

Štrégl Josef, osobní číslo Z; F-3624, nar. 29.10.1904, Hradec Králové. Odveden 1.06.1940, Marseille, Francie, štábní kapitán gšt. z pov. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-43032
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička