Turnov

Hrob Václav Halama

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
VÁCLAV HALAMA
OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT
ZA SVOBODU NÁRODA
VE VĚKU 31 R. 5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41950
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Božena a Vlastimil Žitkovi

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
OBĚTOVALI ŽIVOTY
V REVOLUCI R. 1945
ZA SVOBODU NÁRODA
BOŽENA ŽITKOVÁ
*16.4.1905 +6.5.1945
syn VLASTIMIL
*18.7.1932 +6.5.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41951
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
HROB NEZNÁMÉHO
RUSKÉHO VOJÍNA Z NÁROD.
ODBOJE V KVĚTNU 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41975
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Vlastimil Hanzl

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
RODINA HANZLOVA
SYN VLASTIMIL
VOJÍN LETEC ZAHYNUL V BOUŘI
13.6.1946 VE VĚKU 20 LET
Poznámka:

13.6.1946 u Olomouce C-6 (Bücker 181) v.č. 22 † Let. dor. Vlastimil Hanzl, žák Leteckého učiliště. Havárie v bouři. V knize Osudy letců, str. 52, je u skupinové fotografie pilotních žáku uvedeno, že Hanzl byl první mrtvý. V knize „Československé vojenské letectvo 1945 – 1950“, str. 591 je potvrzena smrt let. dor. Vlastimila Hanzla, a na str. 582 i jeho příslušnost k 1. turnusu. Dle knihy „Zrušená křídla“, str. 353 k havárii došlo v náhlé bouři v Mariánském údolí u Svatého kopečku u Olomouce.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41976
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 03.02.2011
Umístění: Turnov, Bezručova
Nápis:
1914-1918.

JOS. DRBOHLAV
ANT. DRHOLEC
JAR. EICHLER
VIL. KOĎOUSEK
K. KOŘENSKÝ
JOS. KRÁL
JAN LACHMAN
JOS. MADĚRA
JAN MAREŠ
FR. MATĚCHA
FR.MIDLOCH
AD. POJZLAR
FR. STANĚK
EMIL MAREŠ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5109-08284
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Turnov, Nádražní, nádražní budova
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT ZA OKUPACE
V LÉTECH 1939-1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:
FRANT. BUKOVANSKÝ
FRANT. BUREŠ V. V.
JOSEF MADĚRA
FRANT. TOUŠEK V. V.
FRANT. VANER.

„ČEST JEJICH PAMÁTCE“

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41882
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Kamaryt, 21.03.2010
Umístění: Turnov, náměstí Českého Ráje 94, na budově spořitelny
Nápis:
V BOJI
ZA SVOBODU NÁRODA
5. A 6. KVĚTNA 1945
HRDINNĚ PADLI

FRANTIŠEK BUKOVANSKÝ, JOSEF DĚDEK, VÁCLAV FRONK, VÁCLAV HALAMA, OLDŘICH KOČVARA, JOSEF KOKRDA, MILENA KOMAROVÁ, FRANTIŠKA MATYÁŠOVÁ, ANTONÍN ROUS, MILOŠ ŠPRACHTA, FRANTIŠEK TOUŠEK, FRANTIŠEK VANER, VLASTIMIL ŽÍTEK, BOŽENA ŽÍTKOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41649
Pomník přidal: Zdeněk Kamaryt

Pomník Otakar Jaroš

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Skálova, v parčíku před čp. 1617
Nápis:
Kpt. OTAKAR JAROŠ
HRDINA SSSR IN MEMORIAM
PADL V BOJI U SOKOLOVA
8.3.1943.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-40632
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunismu

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Skálova, před základní školou
Nápis:
1914-1918
1938-1945
1948-1989

JÁ VŠE JSEM DALA V OBĚŤ NA
BOJIŠTI, TY DCERKO SVOBODY,
JDI ŠŤASTNA V ŽIVOT PŘÍŠTÍ.
Poznámka:

Mezi dvěma významnými budovami ve Skálově ulici, tj. mezi Sokolovnou a ZŠ zvanou lidově „chlapárna“ nejdeme pomník věnovaný obětem válek. Dílo je tvořeno bronzovým sousoším truchlící matky s dcerou, které stojí na betonovém podstavci obloženým žulou. Autorem pomníku je profesor a sochař Josef Drahoňovský. V následných letech byla na pomník umístěna další data….: 1939 - 1945 a 1948 - 1989. (zdroj mapy.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska příslušníkům RAF

Autor: Jiří Suchomel, 13.07.2016
Umístění: Turnov, Skálova 71, v budově Muzea českého ráje
Nápis:
OBČANŮM TURNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ
BOJUJÍCÍM ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V RAF

...Zase jsme si to namířili přes Alpy,
vzpomínali jsme při tom na domov,
na Tatry, Krkonoše,
na Český ráj s Turnovem
a hospůdkou u Hradeckých -
- ale neletíme domů, letíme do Anglie...

BBC - Czechoslovak Programme
Friday, 26th September 1941 - 5.45 p.m.
Written and read by F/Lt Karel Náprstek
and Mr. J. Hronek

F/Lt Drbohlav Karel *1913 Turnov +2000 pilot 310
F/Sgt Hrdina Josef *1912 Všeň +1942
F/O Kopal Gustav *1920 Jenišovice +1968 palubní střelec 311
W/O Košek Ludvík *1916 Turnov +1944 pilot 311
F/Sgt Leitensdorfer Václav *1913 Rovensko pod Tr. palubní střelec 311
Sgt Linka Stanislav *1915 Malý Rohozec +1941 pilot 311
W/O Mahler Karel *1900 Turnov + účetní 311
W/Cdr Náprstek Karel *1907 Kladno-Libečov +1987 pilot 311
W/Cdr Štrégl Josef *1904 Hradec Králové +1954 pilot 311
LAC Taussig Miroslav *1915 Turnov +1968 radarový operátor 311

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-42607
Souřadnice: N50°35'20.11'' E15°9'28.68''
Pomník přidal: Milan Lašťovka