Karlovy Vary

Kameny zmizelých - rodina Führenbergova

Autor: Jiří Padevět, 13.02.2022
Umístění: Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 827/3, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE BYDLEL
JUDR. LEOPOLD
FÜHRENBERG
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 1941
TAMTÉŽ

ZDE BYDLELA
HEDWIG (WIKKI)
FÜHRENBERG
ROZ. NEUBAUER
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA 1941
TAMTÉŽ
Poznámka:

Leopold a Hedvika Führenbergovi byli deportováni do Ghetta v Lodži 21.10.1941 transportem B.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142200-leopold-f-hrenberg/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142201-hedvika-f-hrenbergova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°13'45.32'' E12°52'14.18''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem válek

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Jan Kincl, 27.05.2012
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
MÍR
FRIEDEN
MИP

VZPOMEŇME OBĚTÍ VŠECH VÁLEK
JEJICH OSUDY NABÁDAJÍ K USMÍŘENÍ

GEDENKET DER OPFER ALLER KRIEGE
IHRE SCHICKSALE MAHNEN ZUR VERSÖHNUNG

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЖЕРТВАХ ВСЕХ ВОЙН
ИХ СУДЪБА ПРИЗЫВАЕТ НАС К ПРИМИРЕНИЮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50'' E12°53'35''
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Jan Kincl, 27.05.2012
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
SYNŮM
VŠECH NÁRODŮ EVROPY
UMUČENÝCH
NA POCHODU SMRTI

ASSOCIATION DES DEPORTES DE FLOSSENBÜRG
ET KOMMANDOS
IN MEMORIAM
Poznámka:

V okolí pomníku jsou pohřbeny tělesné pozůstatky 208 obětí pochodu smrti, exhumované z původního umístění na horní části židovského hřbitova. Mezi těmito obětmi byla řada vojenských zajatců všech národností. (zdroj: Správa hřbitovů Karlovy Vary)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50'' E12°53'37''
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 4. března - místo je zrušené

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Rudolf Woldrich, 04.03.2016
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní, městský hřbitov
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

Text na fotografi:
Märzgefallenen
Denkmal auf dem Karlsbader kath. Friedhofe
Orig. Aufnahme des Chronisten d. B. (des Buches)
Text der Widmungs-Tafel:
In ehrendem Gedenken den Opfern der großen Volksbewegung

am 4. März 1919.
Michael Fischer - Karlsbad,
Wilhelm Reinhold - Meierhöfen,
Ferdinand Schuhmann - karlsbad,
Wenzl Wagner - Karlsbad,
Josef Stock - Schobrowitz
(TageSeite 154, 406 d. Buches).

Překlad:
Březnoví padlí
Památník na karlovarském katol. hřbitově
Orig. záznam kronikáře ( z knihy )
Text věnování na desce:
Na památku obětí velkého lidového hnutí
4. března 1919.

Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudetsk%C3%A1_demonstrace


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50.67'' E12°53'31.11'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Rudolf Woldrich

Hroby Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Jan Kincl, 27.05.2012
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
ANTONÍN JANŮ +1945
FELIX JINDŘICH +1945
ALOIS NAVRÁTIL +1945
JOSEF SADÍLEK +1947
VÁCLAV LANGROŇ +1952
JOSEF MRÁZ +1948
JOSEF PROŠEK +1948
JOSEF HORÁČEK +1949
LADISLAV PETRÍK +1954
JOSEF VEJSTRK +1946
Poznámka:

Toto čestné pohřebiště bylo určeno pro příslušníky četnictva a bezpečnostních složek Karlovarska, padlých při výkonu služby ve válce, po ní a na následky zranění v této souvislosti. (zdroj: Správa hřbitovů Karlovy Vary)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 10 VPM
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Julius Paupič

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
Julius Paupič
Mayor i. R.
gest. 10. August 1875
im 70. Lebensjahre

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Julius Knoll

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
JULIUS KNOLL
Oberst d. R.
geb. 29. Oktober 1836, gest. 13. Oktober 1930.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Ferdinand Hauptmann

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
Hier ruhen!
Ferdinand Hauptmann
k.k. Hauptmann des Inft. Reg. Nr. 37,
gest. 13. Sept. 1888 im 44. Lebensjahre

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Eduard Bürgemeister

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
Eduard Bürgemeister k.k. Rittmeister a. D.
geb. 6. Februar 1814. gest. 8. Mai 1871.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Herman Nowak

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Wenda Wolf, 24.10.2018
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní, Ústřední hřbitov
Nápis:
ING. HERMANN NOWAK
Oberstleutnant i.R.
geb. am 21. September 1878
gest am 26. September 1940.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50.99'' E12°53'31.48'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka