Praha 7

Hrob Alois Tomek

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
ALOIS TOMEK
PODPORUČÍK ČS. ARMÁDY
7.I.1915 – 1.III.1953

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Boleslav Ečer

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PPLK. ING. BOLESLAV EČER
* 27.7.1923 + 29.5.1972

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jiří Ent

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PORUČÍK JIŘÍ ENT
* 5.4.1932 + 21.4.1956
Poznámka:

Pilot por. Jiří Ent zahynul 21.4.1956 při letecké nehodě v Kostelci na Hané. Jiří Ent měl před svatbou a čekal na vyřízení žádosti o odchod do zálohy. Již před letem nebyl v dobré náladě, a před přistáním na letišti Prostějov – Stichovice velmi ostře točil okruhovou zatáčku (možná si chtěl vybít zlost), přetáhl letadlo a spadl do vývrtky, kterou pro nedostatek výšky už nestačil vybrat. Letadlo dopadlo do zahrady domu v Kostelci na Hané, vybuchlo a shořelo.

Více v knize „Stříbrný tryskáč MiG-15“ od Libora Režnáka, vydání 2012, str. 470, a na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob Stanislav Dvorský

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
GEN. LETECTVA STANISLAV DVORSKÝ
* 1909 + 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Staněk

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PODPLUKOVNÍK JOSEF STANĚK
* 1878 + 1959

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jaroslav Brychta

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PPLK. JAROSLAV BRYCHTA
* 22.1.1927 + 8.5.1974

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Zázvorka

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
AK. ARCH. JAN ZÁZVORKA
* 21.5.1884 + 27.5.1963
Poznámka:

Jan Zázvorka, 1884-1963, ruský legionář, český architekt, autor památníku na Vítkově a Smíchovského nádraží. Otec známé populární herečky Stelly Zázvorkové. Od r. 1991 je po něm pojmenována ulice Zázvorkova v Praha 5 – Stodůlkách (dříve ulice Medynského).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Rudolf Šulák

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Skýpala, 18.04.2013
Umístění: Praha 7, Strojnická 307, Holešovický hřbitov, u západní zdi
Nápis:
RUDOLF ŠULÁK
* 23.11.1880 + 12.5.1951

JUDr. RUDOLF ŠULÁK
* 19.8.1906 + 12.8.1966
Poznámka:

- Rudolf Šulák st. byl ruským legionářem. Byl zajat jako četař 36.pěšího pluku dne 19.10.1914 u Radimna. Do čs.vojska se přihlásil v září 1917 a byl zařazen k 8.střeleckému pluku "Slezskému", se kterým se vrátil do ČSR v září 1920 a to v hodnosti svobodníka.
- Rudolf Šulák ml. byl důstojníkem justiční služby. Po roce 1948 byl propuštěn z armády.
- archvní fotografie:
1,2)Rudolf Šulák st.
3) Rudolf Šulák ml.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°06'9.3'' E14°25'45.12''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Papírník

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Skýpala, 22.05.2013
Umístění: Praha 7, Strojnická 307, Holešovický hřbitov, u západní zdi
Nápis:
VÁCLAV PAPÍRNÍK
17.IX.1887 - 8.VI.1962
Poznámka:

Václav Papírník se narodil v obci Poříčí nad Sázavou (podle databáze VUA 16.9.1887, podle náhrobku 17.9.1887, jde však o shodnou osobu). Byl zajat jako vojín ck 102.pěšího pluku dne 16.9.1916 u Nové Vsi. Do čs.vojska se přihlásil v únoru 1918 v italské Padule a byl zařazen do 34.pěšího pluku (italských legií). S tímto plukem se vrátil do ČSR a v září 1919 byl demobilizován v hodnosti vojína.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°06'10.2'' E14°25'45.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Perl

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 13.03.2015
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
JAN PERL
PODPLUKOVNÍK V.V.
*10.6.1922 +9.2.2012
Poznámka:

Jan Perl se narodil v roce 1922 v československé rodině žijící ve Vídni. Navštěvoval německé školy ve Vídni. Po anšlusu Rakouska v roce 1938 odešla rodina do Československa. V roce 1939 utekl spolu s kamarády z Protektorátu Čechy a Morava a v polském Krakově vstoupil do zahraniční armády plukovníka Ludvíka Svobody. Po porážce Polska v září 1939 odešel celý československý Legion Polski do sovětského zajetí. Jan Perl byl internován v táboře v Jarmolinci a v Suzdalu. V dubnu 1941 odjel do Palestiny, kde vstoupil do britské armády, a posléze se připojil k československému praporu generála Klapálka v egyptské Alexandrii. Zúčastnil se bojů v libyjské poušti, na syrsko-tureckých hranicích a obléhání Tobrúku na podzim 1941. Po přeškolení na obsluhu protiletadlového děla působil v Haifě, Bejrútu a opět v Tobrúku. V roce 1943 na lodi Mauretania odplul do Anglie. Zde absolvoval výcvik na tankistu a byl nasazen v bojích u Dunkerque na přelomu let 1944-1945. 17. května 1945 se účastnil slavnostní přehlídky v osvobozené Praze. Po válce pracoval u ČSA, byl propuštěn roku 1951 a mohl vykonávat pouze manuální práce. Po těžkém pracovním úrazu se mu podařilo vrátit se do aerolinií, od konce 60. let pracoval ve společnosti Swissair. Jan Perl zakončil válku v hodnosti podporučíka, po roce 1989 byl za zásluhy povyšován až do hodnosti podplukovníka ve výslužbě, byl několikrát vyznamenán, mimo jiné medailí Africa Star.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka