Praha 7

Hrob Josef Staněk

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PODPLUKOVNÍK JOSEF STANĚK
* 1878 + 1959

Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jaroslav Brychta

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PPLK. JAROSLAV BRYCHTA
* 22.1.1927 + 8.5.1974

Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Zázvorka

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
AK. ARCH. JAN ZÁZVORKA
* 21.5.1884 + 27.5.1963
Poznámka:

Jan Zázvorka, 1884-1963, ruský legionář, český architekt, autor památníku na Vítkově a Smíchovského nádraží. Otec známé populární herečky Stelly Zázvorkové. Od r. 1991 je po něm pojmenována ulice Zázvorkova v Praha 5 – Stodůlkách (dříve ulice Medynského).


Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Rudolf Šulák

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Skýpala, 18.04.2013
Umístění: Praha 7, Strojnická 307, Holešovický hřbitov, u západní zdi
Nápis:
RUDOLF ŠULÁK
* 23.11.1880 + 12.5.1951

JUDr. RUDOLF ŠULÁK
* 19.8.1906 + 12.8.1966
Poznámka:

- Rudolf Šulák st. byl ruským legionářem. Byl zajat jako četař 36.pěšího pluku dne 19.10.1914 u Radimna. Do čs.vojska se přihlásil v září 1917 a byl zařazen k 8.střeleckému pluku "Slezskému", se kterým se vrátil do ČSR v září 1920 a to v hodnosti svobodníka.
- Rudolf Šulák ml. byl důstojníkem justiční služby. Po roce 1948 byl propuštěn z armády.
- archvní fotografie:
1,2)Rudolf Šulák st.
3) Rudolf Šulák ml.


Souřadnice: N50°06'9.3'' E14°25'45.12''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Papírník

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Skýpala, 22.05.2013
Umístění: Praha 7, Strojnická 307, Holešovický hřbitov, u západní zdi
Nápis:
VÁCLAV PAPÍRNÍK
17.IX.1887 - 8.VI.1962
Poznámka:

Václav Papírník se narodil v obci Poříčí nad Sázavou (podle databáze VUA 16.9.1887, podle náhrobku 17.9.1887, jde však o shodnou osobu). Byl zajat jako vojín ck 102.pěšího pluku dne 16.9.1916 u Nové Vsi. Do čs.vojska se přihlásil v únoru 1918 v italské Padule a byl zařazen do 34.pěšího pluku (italských legií). S tímto plukem se vrátil do ČSR a v září 1919 byl demobilizován v hodnosti vojína.


Souřadnice: N50°06'10.2'' E14°25'45.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Perl

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 13.03.2015
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
JAN PERL
PODPLUKOVNÍK V.V.
*10.6.1922 +9.2.2012
Poznámka:

Jan Perl se narodil v roce 1922 v československé rodině žijící ve Vídni. Navštěvoval německé školy ve Vídni. Po anšlusu Rakouska v roce 1938 odešla rodina do Československa. V roce 1939 utekl spolu s kamarády z Protektorátu Čechy a Morava a v polském Krakově vstoupil do zahraniční armády plukovníka Ludvíka Svobody. Po porážce Polska v září 1939 odešel celý československý Legion Polski do sovětského zajetí. Jan Perl byl internován v táboře v Jarmolinci a v Suzdalu. V dubnu 1941 odjel do Palestiny, kde vstoupil do britské armády, a posléze se připojil k československému praporu generála Klapálka v egyptské Alexandrii. Zúčastnil se bojů v libyjské poušti, na syrsko-tureckých hranicích a obléhání Tobrúku na podzim 1941. Po přeškolení na obsluhu protiletadlového děla působil v Haifě, Bejrútu a opět v Tobrúku. V roce 1943 na lodi Mauretania odplul do Anglie. Zde absolvoval výcvik na tankistu a byl nasazen v bojích u Dunkerque na přelomu let 1944-1945. 17. května 1945 se účastnil slavnostní přehlídky v osvobozené Praze. Po válce pracoval u ČSA, byl propuštěn roku 1951 a mohl vykonávat pouze manuální práce. Po těžkém pracovním úrazu se mu podařilo vrátit se do aerolinií, od konce 60. let pracoval ve společnosti Swissair. Jan Perl zakončil válku v hodnosti podporučíka, po roce 1989 byl za zásluhy povyšován až do hodnosti podplukovníka ve výslužbě, byl několikrát vyznamenán, mimo jiné medailí Africa Star.


Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Taiber

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 13.03.2015
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
„V Británii za vlast“
František TAIBER
plukovník letectva v.v.
F/Lt Royal Air Force
+18.11.1909 Bartošovice +24.12.1973 Praha

Pilot
Příslušník 311. čs. Bombardovací
perutě R.A.F. ve Velké Británii.
Nositel řady vysokých československých
a spojeneckých vyznamenání.

Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Fárek

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 13.03.2015
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PLK. FRANTIŠEK FÁREK
VRCH. ODBOR. RADA V.V.
*10.8.1894 +24.9.1973

Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob rodina Duškova

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 13.03.2015
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
BEDŘICH DUŠEK
ŘEDITEL ŠKOL
*18.8.1889 +6.12.1968
EMILIE DUŠKOVÁ
*9.11.1900 +30.1.01985
ING. JOSEF DUŠEK
*19.2.1924

ÚČASTNÍCI ODBOJE
ZÁK.Č.262/2011 Sb.

JAK MOHOU BÝT SKUTEČNĚ
MRTVI, KDYŽ DOSUD
KRÁČEJÍ V SRDCI MÉM

Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Drahomír Košut

Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
ING. PLK. DRAHOMÍR KOŠUT
* 2.12.1923 + 7.10.1978

Pomník přidal: Vladimír Štrupl