Plešivec

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Plešivec, Československej armády, v parčíku na začiatku ulice Československej armády
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA PADLÝM
HRDINOM V BOJI
ZA SLOBODU A NEZÁVISLOSŤ
NAŠEJ VLASTI

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕЙ РОДИНЫ


ÖRÖK DICSŐSÉG HAZÁNK
FELSZABADULÁSÁÉRTÉS
FUGGETLENSÉGÉÉRT VÍVOTT
HARCABAN ELESETT HŐSÖKNE

1945
Poznámka:

autorom pomníka je sochár Vojtech Löffler


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa M. Daxner, J. Francisci a M. Bakukíni

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Plešivec, Československej armády 1, na budove radnice
Nápis:
V TOMTO DOME BOLI NA SMRŤ ODSÚDENÍ ROKU 1848
M. DAXNER J. FRANCISCI M. BAKULÍNI
Poznámka:

Popravení mali byť 6.XI.1848 za ozbrojenú účasť v boji proti maďarskému útlaku. Krátko pred vykonaním rozsudku štatariálny súd Gemerskej stolice zrušil trest smrti a odovzdal obvinených riadnemu súdu. Po prehre uhorskej gardy pri Schwechate a zhoršení politickej situácie bolo konanie súdu zastavené.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Plešivec, Československej armády 57, hotel Koruna
Nápis:
TU
POBUDOL
BÁSNIK

E HELYEN
I DŐZÖTT
KÖLTŐNK

PETŐFI SÁNDOR

DŇA 24.V.1845 V. 24-ÉN

SPOLOK
PRO PÁTRIA
OBČANIA
PLEŠIVCA

PELSŐCIENSIS
TÁRSASÁG
PELSŐC
POLGÁRAI

MM
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa František Rákoczi II

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Plešivec, Domická 161, na budove kultúrneho domu
Nápis:
NA PAMIATKU VOJVODU
FRANTIŠKA RÁKÓCZIHO II.
NIEKDAJŠIEHO ZEMEPÁNA PLEŠIVCA
NA 300. VÝROČIE JEHO OSLOBODZOVACIEHO BOJA

II. RÁKÓCZI FERENC
FEJEDELEM PELSŐC EGYKORI FÖLDESURA EMLÉKÉRE
SZABADSÁGHARCÁNAK 300. EVFORDULÓJÁN

PRO PÁTRIA PELSŐCCIENSIS

2003

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Plešivec, Štítnická, na spodnej časti zvonice
Nápis:
1914 – 1918
A VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT PELSŐCZI HŐSÖK EMLÉKÉRE

AMBRÚSZ ANDRÁS, AMBRÚSZ LAJOS, ANTAL ANDRÁS, ANTAL ISTVÁN, ANGYAL JÁNOS, ANGYAL LAJOS, BALÁZS ISTVÁN, BARCZI ISTVÁN, BARKAI JÁNOS, BARKAI ISTVÁN, BARNA GYULA, BARNA SÁNDOR, BECZE MIKLÓS, BLUM JENŐ, BOROS ANDRÁS, BREITBÁRT LAJOS, CSAPÓ LÁSZLÓ, CSAPÓ SÁMUEL, CSIK JÁNOS, CSOCSO ANDRÁS, CSUNYÓ JÁNOS, DUSZA JÓZSEF, ENGLER LÁSZLÓ, FARKAS ISTVÁN, FEKETE FRIGYES, FRIDRICH ANDOR, GOTTHARD LÁSZLÓ, GYURÁN JÓZSEF, HEIMLICH ALBERT, HORVÁTH ANDRÁS, KARDOS LAJOS, KARDOS SÁNDOR, KÁRÁSZ LÁSZLÓ, KONCZ ISTVÁN, KOSIK JÁNOS, LÁZÓK JÁNOS, LUCSKÓ JÁNOS, MATÓS BARNA, MOLNÁR BÁLINT, MOLNÁR ISTVÁN, MOLNÁR SÁMUEL, NAGY ISTVÁN, NAGY LAJOS, NEMCSKÓ LÁSZLÓ, PAPP ISTVÁN, PAPP MIKLÓS, PÁRTOS ANDOR, PÁSZTOR BÁLINT, PÁSZTOR JÁNOS, PÁSZTOR LÁSZLÓ, PELC ADOLF, PETÜS LAJOS, PRAVDOS BÉLA, REZES LÁSZLÓ, ROXER IMRE, RUMAN ANDRÁS, RUSZÓ BARNA, RUSZÓ GYULA, SEBŐ ISTVÁN, SIMON SÁNDOR, SUSÁNYI ANDOR, SZUREK BÉLA, SZŰCS JÁNOS, SZŰCS JÓZSEF, SZŰK JÁNOS, TÓTH ISTVÁN, TÓTH SÁMUEL, VANYEK GÉZA, VANYÓ ISTVÁN, VANYÓ LAJOS, VIOLA SÁNDOR

ÁLDOTT A KI ERRE EGY VIRÁG SZÁLAT HELYEZ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Plešivec, Štítnická, na budove zvonice
Nápis:
DICSŐSÉG A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT KATONÁK
EMLÉKÉNEK

BUKO BÉLA, HORVÁTH ELEMÉR, KARDOS LAJOS, KÁRÁSZ DEZSŐ, KISS JÁNOS, KRUPINSZKY BÉLA, NAGY SÁNDOR, PTAKY JÁNOS, PÁPEZSÍK ANDRÁS, REGECZ KÁROLY, SILLING JÁNOS, SIMON SÁMUEL, SÓVÁRI LÁSZLÓ, SZAMKO ISTVÁN, SZŐKE ARPÁD, TÓTH ISTVÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás