Bratislava

Pamätná tabuľa odsunu Nemcov

Autor: Ladislav Barabás, 10.03.2010
Umístění: Bratislava, Žižkova 14, Múzeum karpatských Nemcov
Nápis:
NA PAMIATKU KARPATONEMECKÝCH SPOLUOBČANOV,
KTORÍ BOLI V ROKOCH 1944-1947 PRINÚTENÍ OPUSTIŤ
SLOVENSKO, SVOJU 800-ROČNÚ VLASŤ

BRATISLAVA PRESSBURG HAUERLAND SPIŠ ZIPS

ZUR ERINNERUNG AN DIE KARPATENDEUTSCHEN
MITBÜRGER, DIE 1944-1947 GEZWUNGEN WURDEN,
DIE SLOWAKEI – IHRE HEIMAT SEIT 800 JAHREN - ZU VERLASSEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín
Nápis:
Touto pamätnou doskou chceme pripomenúť
každému návštevníkovi Domu smútku tragédiu
našich bratov a sestier, ktorí zahynuli strašnou
smrťou v rokoch Holokaustu.

Osobitne si chceme uctiť pamiatku tých ktorým
zlý osud nedoprial vlastný hrob.

ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC V BRATISLAVE

júl 1995

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Müller

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 34, na konci Mikulášskeho cintorína
Nápis:
Hier ruhen in Frieden
Josef Müller
1894 21/XII †1918 29/XII
Du bleibst Deinen Gatten
und Kindern unvergesslich
Ruhet sanft !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'34.2'' E17°05'22.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karel Nebeský

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 34, vľavo od chodníka,na začiatku Mikulášskeho cintorína
Nápis:
KAREL NEBESKÝ
PLUKOVNÍK V.V.
1874 - 1941.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'33.0'' E17°05'25.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Eduard Rosenberg

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, v pravej časti židovského cintorína, 21. rad
Nápis:
EDUARD ROSENBERG
1901 – 1960
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
PRE ĽUDSKSŤ BOJOVAL HRDINSKY,
V MIERI
BOJOVAL O VIACEJ CHLEBA
PRE ĽUDSTVO CELÉHO SVETA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.0'' E17°04'59.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Fanny Deutschová

Autor: Ladislav Barabás, 27.02.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, v pravej časti židovského cintorína, 27. rad
Nápis:
FANNY DEUTSCHOVÁ
ROD. GRÜNWALDOVÁ
6.V.1901 - 20.IX.1944
TRAGICKY ZAHYNULA PRI NÁLETE.
STRATILI SME V NEJ DRAHÚ MANŽELKU
A MILOVANÚ MATKU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.6'' E17°05'00.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Hugo Zuzák

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 22. rad
Nápis:
PLUKOVNÍK
DR. HUGO ZUZÁK
1869 - 1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.5'' E17°04'59.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Josef Schwarz

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá časť židovského cintorína, 24 rad
Nápis:
MAJOR JOSEF SCHWARZ
1857 – 1929

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.1'' E17°04'58.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Špitzer

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, sektor א, rad 2 na židovskom cintoríne
Nápis:
SVITÁ,
AŽ KEĎ JE CELKOM TMA

JURAJ ŠPITZER, spisovateľ
14.8.1919 – 11.10.1995
Poznámka:

Juraj Špitzer (14.8.1919 Krupina – 11.10.1995 Bratislava) bol slovenský literárny historik a publicista. Skončil gymnázium vo Zvolene a začal študovať na Lekárskej KU v Prahe. Pre svoj židovský pôvod bol v roku 1942 internovaný v zbernom koncentračnom tábore Nováky. Zúčastnil sa SNP, bol veliteľom židovskej partizánskej jednotky. Po vojne študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol šéfredaktorom Kultúrneho života a tajomníkom Zväzu československých spisovateľov. Po roku 1969 bol zo spisovateľskej organizácie vylúčený, bol prepustený zo zamestnania a mal zákaz publikovať. (zdroj Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alfréd Wetzler

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, sektor א, rad 2, vľavo
Nápis:
ALFRÉD WETZLER
10.5.1918 – 8.2.1988

RODIČIA
REGINA ALEXANDER

MOJI BRATIA
VLADIMÍR, DEZIDER, OSKÁR

BEZBRANNE ZAHYNULI, STÁLE VŠAK ŽILI VO MNE A PRETO TU
SPOLU ODPOČÍVAME.
Poznámka:

Hrob je súčasne kenotafom jeho rodinných príslušníkov.
Alfréd Wetzler (krycie meno Jozef Lánik) spisovateľ, antifašista (10.5.1918 Trnava – 8.2.1988 Bratislava). Študoval na gymnáziu v Trnave (z finančných dôvodov nedokončil), pracoval ako robotník na stavbe hradskej v Trnave, potom internovaný v pracovnom tábore v Seredi, 13.4.1942 deportovaný do Osvienčimu, odkiaľ 7.4.1944 ušiel, po zotavení príslušník 2. Stalinovej brigády až do konca 2. svetovej vojny. Po vojne pracoval na Povereníctve informácií a osvety (1945-50), robotník v Stavomontážach (1950-55) a pracovník v rezorte obchodu (1955-70), od roku 1970 na dôchodku.
Spolu s W. Rosenbergom (krycie meno Rudolf Vrba) sa mu podaril útek z tábora smrti Birkenau.
V roku 1944 spolu s ďalšími utečencami vypracoval dokumenty o praktikách v koncentračných táboroch. Správa pre jej zdanlivú absurdnosť zostala takmer nepovšimnutá a len málo využitá. O fakty oboch utečencov sa neskôr opieral vo svojej činnosti Medzinárodný súd vo Frankfurte n/M. V povojnovom období a najmä po vylúčení z KSS (1970) žil v ústraní, bez publicity a bez náležitého spoločensko- politického ohodnotenia jeho činu. Životné skúsenosti z rokov 2. svetovej vojny využil ako spisovateľ publicisticky.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás