Bratislava

Hrob Pavol Jančovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 27, hrob č. 1485
Nápis:
Ing. PAVOL
JANČOVIČ
24.8.1927 – 13.6.1980
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Masný

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 11, hrob č.796
Nápis:
PPLK
RUDOLF MASNÝ
1907 1985
Poznámka:

Rudolf Masný (21.3.1907 Banská Štiavnica – 17.7.1985 Bratislava) pplk. automobilovej služby. V rokoch 1935-36 absolvoval inštruktážny kurz pre dôstojníkov v zálohe. Do činnej voj. služby bol povolaný 1.2.1940 k aut. pluku v B. Bystrici. Po vyhlásení vojny ZSSR prevzal velenie aut. práporu 11. Počas SNP prednosta aut. služby pri I. TS v B. Bystrici, v októbri 1944 premiestnený k IV. TS „Muráň“. 28. októbra bol povýšený na mjr. tank. vojska. Od polovice decembra 1944 do 23. marca 1945 bol veliteľom roty part. jednotky „Smrť fašizmu“. V apríli 1945 vstúpil do čsl. armády ako autodôstojník na 5. odd. HŠ MNO.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Branislav Jamnický

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 8, hrob č. 1007
Nápis:
BRANISLAV JAMNICKÝ
PLUKOVNÍK V. V.
*26.II.1908 +13.X.1978
Poznámka:

Branislav Jamnický (26.2.1908 Liptovský Mikuláš-Okoličné – 13.10.1978 Bratislava) vojenský historik, básnik. V rokoch 1944-45 účastník SNP. V roku 1944 náčelník spravodajského oddelenia divízie v Lipt. Mikuláši, 1944-45 spravodajský dôstojník partizánskej brigády Stalin.V rokoch 1946-47 pôsobil na Vysokej vojenskej škole v Prahe. V rokoch 1945-65 dôstojník ČSĽA, z toho 1945-46 náčelník informačného odd. Východného vojenského okruhu v Košiciach, 1948-53 v kancelárii prezidenta republiky, 1953-65 prof. vojenskej histórie v Brne, od 1965 ako plk. na dôchodku.Vyznamenanie: Rad SNP II. triedy
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Kostolný

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 25, hrob č. 1343
Nápis:
PROF. MUDR.
IMRICH KOSTOLNÝ CSc
15.XI.1915 – 16.X.1980
Poznámka:

Imrich Kostolný (15.11.1915 Vrútky – 16.10.1980 Bratislava) lekár-chirurg, vysokoškolský učiteľ. Účastník ilegálneho protifašistického odboja, počas SNP príslušník 1. čsl. armády na Slovensku, po jeho ústupe do hôr lekár a zásobovač oddielu Za víťazstvo partizánskej brigády Stalin, od začiatku februára 1945 lekár 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Vyznamenanie: Rad SNP II. triedy, Za chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy I. stupňa, Za pobedu nad Germanijej
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Lehoťan

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 27, hrob č.1515
Nápis:
Doc. MUDr. ONDREJ LEHOŤAN, CSc.
3.12.1913 – 17.6.1979
Poznámka:

Ondrej Lehoťan (3.12.1913 Zvolenská Slatina – 17.6.1976 Bratislava) lekár-internista. Počas Slovenského národného povstania a počas jeho prechodu do hôr lekár odsunovej nemocnice v Belušských Slatinách.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Meško

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6, chodník 18, hrob č. 554
Nápis:
AROSLAV MEŠKO
*21.3.1927 +30.9.1983
Poznámka:

Jaroslav Meško (21.3.1927 Žilina-Závodie – 30.9.1983 Bratislava) novinár. V rokoch 1944-45 účastník Slovenského národného povstania, po ňom žil v ilegalite v Liptove.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Krčmárik

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6. chodník 2, hrob č.457
Nápis:
ING. ŠTEFAN KRČMÁRIK
*24.XII.1914 +6.XI.1982

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE
Poznámka:

Štefan Krčmárik (24.12.1914 Bzenica – 6.11.1982 Bratislava) hospodársky pracovník, verejný činiteľ. Do roku 1937 študoval v ZSSR, v rokoch 1931-37 člen Komsomolu. Od roku 1944 účastník SNP, člen RNV v Ružomberku, veliteľ 1. roty internacionálneho oddielu Nitrianskej partizánskej brigády, po príchode Červenej armády pracovník štábu 2. ukrajinského frontu. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, Čsl. vojnový kríž 1939
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Jaroslav Herkloc

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - urnový háj, sekcia I, rad 1/A
Nápis:
PLK. IN MEMORIAM
JAROSLAV HERKLOC
UMUČENÝ VO WROCLAVI
*5.8.1891 †21.8.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.7'' E17°2'33''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Goldschmiedovej

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 2, chodník 2, hrob č. 5
Nápis:
IN MEMORIAM
ERNEST GOLDSCHMIED
OLGA GOLDSCHMIEDOVÁ
ANNA GOLDSCHMIEDOVÁ

ODPOČÍVAJTE V POKOJI.
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Vladimír Clementis

Autor: Ladislav Barabás, 17.02.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, panteón v Urnovom háji
Nápis:
SÁM SVÄTÝ ZA DEDINOU
V NEJ VŠAK NEVÍTANÝ
TO SI TY, TO SI TY

VLADIMÍR CLEMENTIS
1902 - 1952
MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ,
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ,
NOVINÁR A MYSLITEĽ

VENUJE
NÁRODNÉ LITERÁRNE CENTRUM
1997
Poznámka:

Keď sa vedľa bratislavského krematória zakladal cintorín pre uloženie urien (Urnový háj), komunisti pre svojich významných súdruhov vytvorili privilegované miesto – panteón. Panteón tvoril betónový, oblúkovitý pult, na ktorom boli mená nebohých, urny boli uložené v dolnej zadnej časti. Po páde komunistického režimu si pozostalí urny rozobrali a zmizli aj náhrobné dosky. Zostali len tabule s menami V. Clementisa a L. Novomeského. Dr. Vladimír Clementis bol v päťdesiatych rokoch odsúdený v zmanipulovanom procese na smrť a popravený. Jeho popol bol po kremácii rozptýlený v Prahe a nemá preto skutočný hrob. Symbolický hrob (kenotaf) sa nachádza na bývalom panteóne v Urnovom háji krematória. Meno Dr. V. Clenentisa je aj v zozname významných osobností pochovaných v Urnovom háji.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás