Praha 7

Kameny zmizelých - Eva Beckmannová a Jiří Schick

Autor: Vladimír Štrupl, 18.10.2018
Umístění: Praha 7, Ovenecká 330/44, v chodníku, napravo před plotem
Nápis:
ZDE BYDLELA
EVA BECKMANNOVÁ
ROZ. SCHICKOVÁ
NAR. 1922
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
OSVOBOZENA

ZDE BYDLEL
JIŘÍ SCHICK
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - rodina Katzova

Autor: Jiří Padevět, 11.11.2021
Umístění: Praha 7, Ovenecká 381/19, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ELSA KATZOVÁ
NAR. 1892
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 2.8.1944

ZDE ŽIL
ŽIBŘID KATZ
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 5.5.1944

ZDE ŽILA
EVA KATZOVÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 23.4.1943
Poznámka:

Rodina Katzova byla deportována do Ghetta Terezín 12.5.1942 transportem Au. V Terezíně všichni postupně zahynuli.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97576-elsa-katzova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97808-zibrid-katz/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97596-eva-katzova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°5'59.35'' E14°25'27.54''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 07.05.2004
Umístění: Praha 7, Povltavská, úpatí mostu Barikádníků

Nápis:
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945 PŘI OBRANĚ TROJSKÉHO MOSTU PADLI:
JINDŘICH BOUČEK, ING. JAN DOUBEK, KAREL HAVLÍČEK,KAREL HOUŠKA, FRANTIŠEK JANEŠ, JOSEF JENČ, JOSEF KANDA,BOHUMIL KANDUS, BŘETISLAV KAŠPAR, ČENĚK KNÍŽE, VÁCLAV KOCIÁN, MIROSLAV KOČÍ, VOJTĚCH KRAJÍČEK, VLADIMÍR KREMA, JOSEF KREMLA, JOSEF KUTIL, FRANTIŠEK LOUŠKA, ANTONÍN MALÝ, ANTONÍN MAULER, KAREL NĚMEC, RUDOLF NOVÁK, KAMIL PEŠEK, TOMÁŠ PFEFER, EMIL POKORNÝ, ZDENĚK POKORNÝ, JOSEF RATHOUS, MIROSLAV ROSENKRANZ, FRANT. SOUKAL, JAROSLAV SUNTYCH, FRANTIŠEK ŠULC, LUDVÍK VÁŇA, JAN VLK, FRANTIŠEK VYŠÍN

PŘI NEPŘÁTELSKÉM OSTŘELOVÁNÍ PŘEDMOSTÍ PADLI:
JOSEF BUKOVSKÝ, FRANTIŠEK BUTA, JOSEF HOLUB, FRANTIŠEK HORNÍČEK, ANTONÍN KAVÍN, ANTONÍN KÁRNÍK, VÁCLAV KLÍMA, FRANTIŠEK KMOŠEK, ALOIS KOVÁŘ, LADISLAV LUNDÁK, JOSEF PATOČKA, JINDŘICH PLACHÝ, VLASTA PROCHÁZKOVÁ, KAREL SVĚTLÍK, FRANTIŠEK SPLAVEC, JOSEF SVOBODA, EMIL SÝKORA, FRANTIŠEK ŠVEC, EMANUEL VŠETEČKA A DESET NEZNÁMÝCH OBČANŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18922
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 09.04.2008
Umístění: Praha 7, Povltavská, úpatí mostu Barikádníků, před pomníkem Obětem 2. světové války
Nápis:
TATO PAMĚTNÍ DESKA BYLA ODHALENA DNE 5. KVĚTNA 2005
U PŘÍLEŽITOSTI
60. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ
A K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH OBRÁNCŮ TROJSKÉHO MOSTU
BĚHEM POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU V KVĚTNU ROKU 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 19.06.2007
Umístění: Praha 7, Povltavská, úpatí mostu Barikádníků, před pomníkem Obětem II. sv. války
Nápis:
není, deska byla odcizena
Poznámka:

Kovová pamětní deska byla odcizena, poté byla osazena deska z bílého kamene.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Josef Bergmann

Autor: Vojtěch Stráník, 28.08.2014
Umístění: Praha 7, Pplk. Sochora 739/36, Holešovice, v chodníku napravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. JOSEF BERGMANN
NAR. 1880
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'59.7'' E14°25'52.5''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Kameny zmizelých - Ida a Katharina Wienerovi

Autor: Vladimír Štrupl, 10.02.2013
Umístění: Praha 7, Schnirchova 1353/7, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. EUGEN WIENER
NAR. 1878
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
KATHARINA WIENEROVÁ
ROZ. SCHWARZOVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - Arnošt Cantor

Autor: Vojtěch Stráník, 28.08.2014
Umístění: Praha 7, Schnirchova 1085/27, Holešovice, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDR. ARNOŠT
CANTOR
NAR. 1865
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°06'13.4'' E14°26'03.7''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Kameny zmizelých - rodina Pollakova

Autor: Jiří Padevět, 06.09.2021
Umístění: Praha 7, Sochařská 333/2, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF POLLAK
NAR. 1884
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
JOSEFA POLLAKOVÁ
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
JIŘÍ POLLAK
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Rodina Pollakových byla do Ghetta Terezín deportována dne 30.1.1942 transportem V č. 531. Do Auschwitz Birkenau byli deportováni 6.9.1943 transportem Dl č. 1600 a zřejmě okamžitě zavražděni. Z tohoto transportu přežilo z 2484 deportovaných 32 osob.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/115221-rudolf-pollak/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/114986-josefa-pollakova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/114955-jiri-pollak/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°6'3.15'' E14°25'29.27''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 21.06.2005
Umístění: Praha 7, Strojnická 852/6, budova sokolovny
Nápis:
1938 1945
NA VĚČNOU PAMĚŤ TĚCH, KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYLI POPRAVENI A UMUČENI:

ROBERT AMCRA *1909 +1943, JOSEF BAIL *1874 +1942, JAROSLAV BOLEHOVSKÝ *1908 +1944, JUDR. JAN EBERT *1893 +1940, OTA FRÖMPTER *1900 +1943, JULIUS KEC *1894 +1944, OTA KRÁL *1904 +1943, ARNOŠT PALOUNEK *1902 +1944, FRANTIŠEK POHUNEK *1896 +1941, ING. JAROSLAV RÁKOS *1900 +1942, JULIÁN STŘÍBRNÝ *1883 +1943, KAREL BAIL *1899 +1944, MUDR.OTAKAR BÄUML *1883 +1944, ALOIS BERGMAN *1872 +1942, VIKTOR BONDY *1879 +1943, VOJTĚCH ČERVINKA *1891 +1943, JIŘÍ ZAHRADNÍČEK *1905 +1942, HANUŠ PALOUNEK, ŽÁK *1932 +1944

ZAHYNULI:
JOSEF HÁK *1902 +1945, DR. VLAD. FLEISCHMANN *1880 +1945

V REVOLUČNÍCH DNECH PADLI:
JINDŘICH BOUČEK *1914 +1945, VÁCLAV FAFEJTA *1919 +1945, VÁCLAV KOCIÁN *1909 +1945, JAROSLAV SUNTYCH *1900 +1945, KAREL ZBÍRAL *1897 +1945
NIKDY NEZAPOMENEME!

DODATEČNĚ ZJIŠTĚNÉ OBĚTI:
BOŽENA AKSAMITOVÁ *1908 +1944, OSKAR MOSKOBOJNÍK *1890 +1944, OTO AREND *1892 +1943, MARTA MOSKOBOJNÍKOVÁ *1891 +1944, FRANTIŠEK NOVÁČEK *1913 +1943

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18916
Pomník přidal: Vladimír Štrupl