Praha 6

Pamětní desky internovaným dětem

Autor: Vladimír Štrupl, 12.04.2015
Umístění: Praha 6, U Vizerky, na budově bývalého hostince, mimo vlastní objekt zámečku Jenerálka
Nápis:
(horní deska)
V LETECH 1942 AŽ 1945
SLOUŽIL ZÁMEČEK JENERÁLKA
PRAŽSKÉMU GESTAPU.
OD PODZIMU 1942 DO DUBNA 1944
ZDE BYLO INTERNOVÁNO 46 DVOU
AŽ ŠESTNÁCTILETÝCH DĚTÍ RODIČŮ
POPRAVENÝCH PO ATENTÁTU
NA REINHARDA HEYDRICHA.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 PAMÁTNÍK TEREZÍN

(dolní deska)
FROM 1942 - 1945, THE JENERÁLKA CHATEAU WAS USED BY THE GESTAPO IN PRAGUE. FROM AUTUMN 1942 - APRIL 1944, 46 CHILDREN OF PARENTS WHO WERE EXECUTED
AFTER REINHARD HEYDRICH´S ASSASSINATION,
AGED BETWEEN 2 AND 16 YEARS, WERE INTERNED HERE.
Poznámka:

V dubnu 2011 byla Městská část Prahy 6 oslovena Památníkem Terezín a požádána o vyplnění dotazníku k projektu „Za pomníčky“. Cílem tohoto projektu bylo zmapovat současný stav míst na území ČR, kde se za druhé světové války nacházely pobočky koncentračních táborů, pracovně výchovné, trestní atd. Na území MČ Prahy 6 v zámečku Jenerálka bylo v letech 1942-1945 internační zařízení gestapa - Kinderheim – útulek pro děti zatčených a popravených v souvislosti s vyšetřováním po atentátu na Reinharda Heydricha a následně internační zařízení gestapa. Při shromažďování údajů Odbor územního rozvoje /OÚR/ zjistil, že na objektu zámečku není a nikdy nebyla žádná pamětní deska připomínající tyto pohnuté události. V květnu 2011 OÚR předložil grémiu starostky návrh, aby MČ Prahy 6 iniciovala osazení pamětní desky. Objekt zámku včetně hospodářských budov je ve vlastnictví Mezinárodního baptistického semináře Evropské baptistické federace. Návrh byl grémiem schválen a do rozpočtu na rok 2012 byla zařazena částka na výrobu a osazení desky.
Pamětní deska byla navržena ve spolupráci s Památníkem Terezín a jako grafický motiv byla použita výšivka kapesníku s věnováním : "Miládce teta Lidka "od sestry parašutisty Josefa Valčíka, devatenáctileté Ludmily Valčíkové – hlava děvčátka, který byl zapůjčen ze sbírek Památníku Terezín. Deska byla 7. června umístěna na budovu bývalého hostince, který je mimo vlastní areál zámečku a je tak přístupná veřejnosti. Na požadavek současného vlastníka, Mezinárodního baptistického teologického semináře, byla pod vlastní desku umístěna doplňková destička s anglickým překladem textu.
Jména všech 294 osob napomáhajících parašutistům a popravených v Mauthausenu 24. října 1942, 26. ledna 1943 a 3. února 1944 naleznete na stélách před kostelem. Ty byly odhaleny 26. ledna 2011.
http://www.svazletcu.cz/cs/odkazy/pamatniky-a-muzea/jeneralka-11-cervna-2012

Zámeček Jenerálka
Bývalý hospodářský dvůr Jenerálka č. p. 2308, který pravděpodobně pochází z konce 18. století, koupil v roce 1922 Podpůrný fond legionářský při Ministerstvu národní obrany v Praze, který předělal objekt na Domov legionářů invalidů pro 150 chovanců.
V srpnu roku 1942 po atentátu na Reinharda Heydricha byla Jenerálka dočasně přeměněna na Kinderheim – Dětský domov. Nacisté zde shromáždili na 48 dětí ve věku od 3 do 14 let, sirotků, jejichž rodiče byli popraveni, nebo byli deportováni do koncentračních táborů. O děti se staraly dvě ošetřovatelky, které nehledě na věk dětí zajišťovaly vojenský režim dne. Kinderheim na Jenerálce skončil dnem 14. 4. 1944, kdy byly všechny děti odvezeny do internačního tábora Svatobořice na jižní Moravě.
Na konci války nechal na Jenerálce Karl Hermann Frank internovat celou řadu politiků, dosud vězněných na různých místech a vykonával na ně neúspěšný nátlak, aby vytvořili novou vládu a převzali správu české země. Tábor byl zřízen v dubnu 1944 a byli v něm internováni dospělí političtí vězňové české národnosti. Vězni pracovali na úpravách budov zámečku, v zahradě a na statku. Hlídali je stráže SS, někdy však i protektorátní četníci. Táborem prošlo celkem 130 osob. Dne 7. května 1945 odpoledne bylo 50 příslušníků tábora propuštěno na svobodu a ostatní byli ponecháni jako rukojmí. Zámeček o tři dny později obsadila Revoluční garda a poté i Rudá armáda.
Za minulého režimu v objektech sídlil národní podnik Tesla, později sloužil ministerstvu národní obrany. Objekty se postupně dostaly do havarijního stavu. V současné době je majitelem Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, areál je zrekonstruován a slouží k církevnímu vzdělávání.
(zdroj: www.sestka.cz)


Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Památník - Altán pro válečné veterány

Autor: František Nový, 23.11.2022
Umístění: Praha 6, U Vojenské nemocnice, v areálu ÚVN Praha - Střešovice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Dřevěný kruhový altán s posezením a fontánou v areálu Ústřední vojenské nemocnice byl vytvořen jako dar pro válečné veterány. Současně je myšlen jako památník válečným veteránům, kteří se jeho otevření nedožili.
(zdroj: https://mapy.cz/ )


Pomník přidal: František Nový
Příprava dat: Marek Lanzendorf

Pomník Zdeněk Kunc

Autor: Jitka Lenková, 17.03.2011
Umístění: Praha 6, U Vojenské nemocnice, v areálu ÚVN Praha - Střešovice, vlevo od hlavního vchodu vedle cesty k pavilonu CH
Nápis:
GENERÁLMAJOR PROF. MUDR. ZDENĚK KUNC. DrSc.
1908 - 1985
PRVNÍ PŘEDNOSTA A ZAKLADATEL NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY
I. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE
A ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE PRAHA - 29. ŘÍJNA 1959
Poznámka:

Generálmajor profesor MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc. patří mezi zakladatele české i světové neurochirurgie, kromě jiného je autorem první učebnice neurochirurgie u nás (1968). Za pomoc při likvidaci epidemie tyfu v Terezíně na konci války byl vyznamenán Čs. medailí za zásluhy I. třídy. Jako osobnost se stal předobrazem hlavního hrdiny románu Valji Stýblové "Skalpel, prosím".
Tento pomník vytvořený akademickými sochaři Janem Bartošem a Jiřím Kantůrkem byl odhalen u příležitosti 50. výročí založení neurochirurgické kliniky 21. 10. 2009


Pomník přidal: Jitka Lenková

Pamětní deska příslušníkům PTP

Autor: Jan Kincl, 12.10.2009
Umístění: Praha 6, U Vojenské nemocnice, v areálu ÚVN Praha - Střešovice, atrium pavilonu A
Nápis:
PAMÁTCE PŘÍSLUŠNÍKŮ PTP
POMOCNÝCH TECHNICKÝCH PRAPORŮ
VOJENSKÝCH TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ,
KTEŘÍ SE V DOBĚ TOTALITY
V LETECH 1950 - 1954
PODÍLELI NA VÝSTAVBĚ
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE.
Poznámka:

Odhaleno 18.srpna 2009. Za účasti špiček MO AČR a představitelů PTP, posvěcením desky.
PTP - Pomocné technické prapory Československé lidové armády - vojenské tábory nucených prací zřízeny v roce 1950.
Příslušníky PTP byli branci z rodin živnostníků, továrníků, bohatých sedláků,kněží, členové sekt, občané zadržení při pokusu o přechod státní hranice, synové bývalých politických činitelů, ale i Němci kteří zůstali v ČSR a tisíce dalších. Všichni obdrželi klasifikaci ,,E" - politicky nespolehlivý.
V letech 1950 - 1952 vzniklo 23 táborů, kterými prošlo 60.000 mužů. Honota jejich bezplatné práce byla vyčíslena na 40 milionů korun. Pracovali v dolech, kamenolomech a na stavbách.
Dne 21.dubna 1954 bylo rozhodnuto o likvidaci posledních 4 táborů nucených prací.


Souřadnice: N50°5'23.22'' E14°21'42.42'' (vstup do átria ze západní strany)
Pomník přidal: Jan Kincl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 28.03.2006
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, nalevo od vchodu na hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ZDE PADLI
8.5.1945
BARIKÁDNÍCI
HRDINOVÉ ČESKÉHO POVSTÁNÍ
JAN JAROLÍM Z LIBOCE
40 ROKŮ STÁR
MIL. MĚŠŤAN Z BŘEVNOVA
19 ROKŮ STÁR

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20927
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Vladimír Bačák

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
MAJOR
VLADIMÍR BAČÁK

*23.11.1930 +25.6.1979
Poznámka:

Pilot mjr. Vladimír Bačák od letky Ministerstva vnitra zahynul 25.6.1979 při letecké nehodě vrtulníku v Mlynické dolině ve Vysokých Tatrách, když letěl s členy Horské služby na pomoc zraněné německé turistce. Spolu s ním zahynuli palubní technik mjr. Václav Dvořák a záchranáři Bernard Jamnický, Pavol Húska, Štefan Eštočko, Martin Hudák a Milan Kriššák. Na místě nehody je pamětní deska.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Zdeněk Zpěvák

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
Zde odpočívá
ING. C. ZDENĚK ZPĚVÁK
VYZNAMENANÝ
ČSL. VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939
IN MEMORIAM

narozen 14. 1edna 1918
padl 7. května 1945 v Kobylisích

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-54395
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Starec

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ V PÁNU ZESNULÝ
JOSEF STAREC
c. k. šikovatel v. v.
maj. služ. kříže, jub. medaile
a perského řádu.
nar. 7/X 1868 zemř. 11/VII 1911.

Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Anastáz Opasek

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
PAX
R. D. D. Anastasius Opasek
archiabbas Břevnoviensis
24/8 1999
Poznámka:

podrobně viz http://www.brevnov.cz/CS/100-vyroci ; http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anast%C3%A1z_Opasek


Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Matoušek

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ANT. MATOUŠEK
VELITEL DOPL. OKR. BENEŠOV
1.1.1881 – 7.10.1935

Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný