Trenčín

Hrob Ivan Dzamko

Autor: Vojtech Brabenec, 25.01.2020
Umístění: Trenčín, Cintorínska, cintorín
Nápis:
RODINA
DZAMKOVÁ
Poznámka:

Ivan Dzamko (9.7.1919 Dubino, Ukrajina – 20.10.1978 Trenčín) generál. Od roku 1943 bol dôstojníkom čsl. vojska v ZSSR, 1945 ČSĽA. V rokoch 1949-67 veliteľ útvaru v Rimavskej Sobote, Leviciach, Trnave a Písku. V rokoch 1967-77 zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu v Trenčíne, v roku 1977 odišiel do zálohy ako genmjr. Bol účastníkom bojov o Kyjev, Bielu Cerkev a Duklu. Od roku 1944 bol komisárom 3. práporu 2. Čsl. paradesantnej brigády v ZSSR, s ktorou bojoval aj v Slovenskom národnom povstaní. Vyznamenania: Čsl. vojnový kríž 1939, Rad SNP I. triedy, Za pobedu nad Germanijej, Čsl. Veliteľský rad J. Žižku z Trocnova.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2014
Umístění: Trenčín, Cintorínska, vľavo od chodníka vychádzajúceho zo spodnej časti cintorína srbských vojakov
Nápis:
OSKAR
SCHWARZ
1884 – 1942
IN MEMORIAL
FRIDA ROD. KUFFLEROVÁ
LADISLAV MOŠKOVIČ
ZAHYN. 1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník je na miestach, kde bolo v rokoch 1944-45 zavraždených 69 bojovníkov proti fašizmu.
Autorom pomníka je sochár Jozef Fizel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000018
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 15.07.2010
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
NA „VEČNÚ“ PAMIATKU – 69 OBETIAM
FAŠIZMU UMUČENÝCH NA BREZINE
1944 – 1945

NA SLÁVU POBITÝCH
A PRE VÝSTRAHU DEŤOM

NA SLÁVU MÔJHO ĽUDU
ČO V SMRTNÝCH ÚDOLIACH
NIE, NIKDY NEZHYNIE

PAVOL HOROV
Poznámka:

Autori pomníka: Ing. arch. Ernest Krampl, akad. Sochár František Gibala, akad. sochár Jozef Fizel


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000017
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob János Ferenczi

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
FERENCZI JÁNOS
23 R. MAĎARSKO
Poznámka:

János Ferenczi bol maďarský partizán nájdený v hromadnom hrobe obetí SNP na trenčianskej Brezine.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000043
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Adam Poruban

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
ADAM PORUBAN
30.R. MALÉ STANKOVCE
Poznámka:

Adam Poruban pochádzal z Malých Stankoviec, okr. Trenčín, narodil sa v roku 1913, za pomoc partizánom ho na jar 1945 zatkli a 20. marca 1945 popravili na trenčianskej Brezine. Na boj proti partizánom bolo v Trenčíne nasadené Gestapo, Einsatzkomando 13 a pomáhali im aj príslušníci Hlinkovej gardy. Jeho telo sa našlo po vojne v hromadnom hrobe 69 obetí SNP. Pochovaný je v Trenčíne na cintoríne hrdinov SNP.
(zdroj: https://visit.trencin.sk/obete-fasizmu-v-trencine/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000037
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Vojtech Kuril

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina, cintorín hrdinov
Nápis:
VOJTECH KURIL
23. R. DUBODIEL
Poznámka:

Vojtech Kuril bol nájdený medzi 69 obeťami SNP na trenčianskej Brezine. Po exhumácii zo spoločného hrobu boli jeho ostatky pochované na cintoríne v rodnej obci Dubodiel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000040
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ján Kačáni

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina, cintorín hrdinov SNP
Nápis:
JÁN KAČÁNI
31 R. KLENOVCE
Poznámka:

Jedna zo 69 obetí Slovenského národného povstania popravených v lesoparku Brezina v Trenčíne. Po exhumácii obetí z masového hrobu boli jeho ostatky pochované na cintoríne v rodnom Mládzove. Meno obce Klenovce je uvedené chybne, má byť Klenovec.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000043
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Miloš Ruppeldt

Autor: Ladislav Barabás, 01.09.2009
Umístění: Trenčín, Farská, Slovenská sporiteľňa
Nápis:
V BUDOVE, KTORÁ STÁLA
NA TOMTO MIESTE, ZAČAL
DŇA 3. MARCA 1921 SVOJU ČINNOSŤ
SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV
POD VEDENÍM PROF. MILOŠA RUPPELDTA
1971
Poznámka:

Miloš Ruppeldt ( 29.5.1881 Liptovský Mikuláš – 18.11.1943 Bratislava) v prvej svetovej vojne bojoval na ruskom fronte, kde padol do zajatia a pripojil sa k čsl. legionárom. Po návrate do vlasti sa v roku 1919 pridal k Dobrovoľníckej družine Bratislavskej župy, ktorá bojovala proti maďarským boľševikom.
(zdroj: https://snn.sk/news/dobrovolnicka-druzina-bratislavskej-zupy/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 13.07.2010
Umístění: Trenčín, gen. M. R. Štefánika, na začiatku parku gen. M.R. Štefánika
Nápis:
MILAN
RASTISLAV
ŠTEFÁNIK

M. R. Š.
1880 – 1919
ASTRONÓM, LETEC
GENERÁL
FRANCÚZSKEJ ARMÁDY
SPOLUTVORCA
PRVEJ
ČESKOSLOVENSKEJ
REPUBLIKY

PORTRÉT M. R. Š.
JE FRAGMENTOM
PÔVODNÉHO PAMÄTNÍKA
OD AUTORA
J. POSPÍŠILA
REALIZOVANÉHO
V ROKU 1938
ZNIČENÉHO
V ROKU 1953

Juraj Oravec 1998
Poznámka:

Pomník má aj funkciu slnečných hodín.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°53'46.9'' E18°02'48.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás