Ostrava

Pamětní deska František Holub

Autor: Svatopluk Kučera, 02.11.2010
Umístění: Ostrava, Podlahova 3, Mariánské Hory, budova Ostravské univerzity, fakulta umění, vlevo od vchodu
Nápis:
FRANTIŠEK
HOLUB
odborný učitel
umučen
v Osvětimi
1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-27555
Souřadnice: N49°49'57.01'' E18°15'19.05''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pamětní deska František Hoza

Autor: Svatopluk Kučera, 02.11.2010
Umístění: Ostrava, Podlahova 3, Mariánské Hory, budova Ostravské univerzity, fakulta umění, vpravo od vchodu
Nápis:
FRANTIŠEK
HOZA
odborný učitel
zastřelen
v Brně
1941

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-27554
Souřadnice: N49°49'57.01'' E18°15'19.05''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pomník Obětem komunismu

Autor: Ing. Petr Tichý, 27.10.2006
Umístění: Ostrava, Prokešovo náměstí, Přívoz
Nápis:
SPOJÍ-LI SE LIDSKÁ HLOUPOST
S TOTÁLNÍ MOCÍ
VZNIKAJÍ ZRŮDNOSTI
NEDOPUSŤ TUTO KOMBINACI
VOJENSKÝMI HORNICKÝMI TÁBORY
NUCENÝCH PRACÍ-PTP-NA OSTRAVSKU
PROŠLO V LETECH 1949-1954
NA 15.000 MLADÝCH MUŽŮ
PRO T. ZV. POLITICKOU NESPOLEHLIVOST

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'32.10'' E18°17'23.76''
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Twiggy, 05.09.2007
Umístění: Ostrava, Prokešovo náměstí, Přívoz, radnice
Nápis:
NA PAMÁTKU OBĚTEM KOMUNISTICKÉ ZVŮLE,
MUČENÝM VE VYŠETŘOVACÍ VAZBĚ STB V OSTRAVĚ,
V OSTRAVSKÉ VĚZNICI POPRAVENÝM,
V OSTRAVĚ NA DLOUHÁ LÉTA ODSOUZENÝM
V DOBĚ TOTALITY 1948-1989

MĚSTO OSTRAVA
KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ
1993

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'30.16'' E18°17'29.06''
Pomník přidal: Twiggy

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Jan Gara, 29.04.2005
Umístění: Ostrava, Rudná, Zábřeh, u cesty Rudná před mostem přes řeku Odra vedle Shopping parku Ostrava
Nápis:
Zde 29. dubna 1945 vojska 4. Ukrajinského frontu vedla hlavní boje s německými fašistickými okupanty za osvobození města Moravská Ostrava.

Bojů se účastnily jednotky generálplukovníka Moskalenka, generálporučíka Bondareva, generálmajora Guseva, generálmajora Koldubova, generálmajora Vasilevského, plukovníka Vlasova.

ЗДЕСЬ
29-ГО АПРЕЛЯ
1945 ГОДА
ВОЙСКА 4-ГО УКРА-
ИНСКОГО ФРОН-
ТА ВЕЛИ ОЖЕ-
СТОЧЕННОЕ СРА-
ЖЕНИЕ С НЕМЕЦКО-
-ФАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА ОВЛАДЕНИЕ
ГОРОДОМ
МОРАВСКА ОСТРАВА
В БОЯХ ОТЛИ-
ЧИЛИСЬ СОЕДИНЕНИЯ
И ЧАСТИ ГЕНЕРАЛ-
-ПОЛКОВНИКА МОСКАЛЕНКО,
ГЕНЕРАЛ ЛЕИТЕ-
НАНТА БОНДАРЕВА, ГЕНЕ-
РАЛ-МАИОРА КОЛДУБОВА,
ГЕНЕРАЛ-МАИОРА ВАСИ-
ЛЕВСКОГО, ПОЛКОВНИКА
ВЛАСОВА
Poznámka:

text ověřen a doplněn pouze v azbuce, zbylé detailní snímky chybí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07955
Souřadnice: N49°47'58.78'' E18°13'23.37''
Pomník přidal: Jan Gara

Pomník Milan Rotter

Autor: Klára a Roman Ujfaluši, 27.05.2008
Umístění: Ostrava, Rudná, Zábřeh, Rotterův sad
Nápis:
PAMÁTCE
J. A. KOMENSKÉHO
PRAOTCE ČESKÝCH
PRŮKOPNÍKŮ IDEE
POMOCNÉHO JAZYKA
MEZINÁRODNÍHO.
VIA LUCIS 1641 XIX 14
EFEKTIVIGIS
DE ESPERANTO
26.VII.1887

1592 1952
ESPERANTEM
K SVĚTOVÉMU MÍRU

RENOVIGIS
OSVĚTOVÁ BESEDA FACO DE
ESPERANTISTOJ KOMENSKÝ
Poznámka:

Památník z umělého kamene je postavený na třístupňovém soklu. Je ve tvaru lichoběžníkové desky ve vrcholu opatřeného pěticípou hvězdou.
Sad pojmenován po skautu Milanu Rotterovi, zastřeleném na konci 2. světové války. Památník charakterizuje ideu "Esperantem k světovému míru 1592-1952". U památníku se konají pietní akty.
Hodnota památníku 70 000,- Kč
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07991
Souřadnice: N49°48'01.64'' E18°15'10.12''
Pomník přidal: Klára a Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 26.10.2010
Umístění: Ostrava, Ruská, u vchodu budovy „výpravny divize 500 - strojírna“ v průmyslovém areálu Vítkovice
Nápis:
UMUČENÍ A PADLÍ
ZAMĚSTNANCI ZÁVODU 5
V OBDOBÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Bierský Josef *1920 +1944
Bujnoch Rudolf *1915 +1945
Dutkievič Milan *1922 +1943
Galusek František *1898 +1942
Garbulinský Vladislav *1919 +1945
Glob Ferdinand *1907 +1943
Grygar Zdeněk *1922 +1944
Grzych Alfons *1913 +1943
Grünbaum Heinrich *1887 +1943
Hofschneider Ant. *1909 +1943
Holub Bedřich *1905 +1943
Hořínek Gustav *1912 +1942
Hýl Alois *1894 +1944
Jurášek Jaroslav *1918 +1943
Koval Eduard *1905 +1944
Kozelský Jan *1911 +1945
Král Jiří *1910 +1940
Kruczek František *1913 +1942
Magnusek Eduard *1912 +1943
Machálka Rudolf *1901 +1945
Malucha Jan *1883 +1942
Maráček František *1905 +1941
Matura František *1921 +1943
Míčan František *1895 +1942
Mikšík Josef *1898 +1942
Němec Jan *1901 +1943
Noskievič Osvald *1903 +1943
Novák František *1894 +1942
Pavlosek Antonín *1912 +1944
Pinkava Václav *1902 +1943
Štěpán Jan *1898 +1942
Sedláček Oldřich *1903 +1943
Vaserbauer Ludvík *1915 +1944
Vašíček Jaroslav *1922 +1944
Vašut Vladimír *1911 +1944
Vojna Jan *1919 +1943
Volný Miroslav *1910 +1943
Závada Karel *1905 +1942
Zyznar Bohumil *1916 +1945
LIDÉ BDĚTE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-27427
Souřadnice: N49°49'3.73'' E18°16'36.75''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 23.03.2010
Umístění: Ostrava, Ruská 101a, v budově staré ocelárny
Nápis:
OBĚTI UMUČENÝCH
V LETECH NESVOBODY 1939-1945
8.11.1900 DRAŽINA JAN OSVĚTÍM 1942
1.11.1902 DUŽÍ EMANUEL OSTRAVA 1942
13.8.1893 MUTINA LUDVÍK POPRAVEN 1942
23.8.1901 METZ ANTONÍN OSVĚTÍM 1943
1.4.1913 MADRÝ BRONISLAV POPRAVEN 1943
7.8.1923 FOJTÍK LUDVÍK POPRAVEN 1943
7.4.1913 AUGUSTIN JOSEF VÝMAR 1944
7.9.1914 KÁŇA FRANTIŠEK DOMAŽLICE 1945
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8119-27391
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Klára a Roman Ujfaluši, 27.05.2008
Umístění: Ostrava, Sirotčí, Vítkovice, u vstupu do firmy DIAMO
Nápis:
NEZAPOMEŇ

OBĚTI NACISMU
BALCAR ARNOŠT 11.2.1945 FLÄSSENBURG
BERÁNEK LEOP. 18.1.1945 VRATISLAV
HOLÁŇ FRANT. 28.1.1945 BRIEG
KYŠKA VLAST. 8.10.1944 FRENŠTÁT P./R.
MICHALEK JOS. 20.1.1944 VRATISLAV
PAVLISKA JAN 10.4.1943 OSVĚTIM
PROKOP JOSEF 30.1.1945 GROSS ROSSEN
ŠAJTAR JOS. 19.10.1944 VRATISLAV
STANAK VLAD. 1943 M. OSTRAVA
URBANĚK ANT. 26.12.1944 GROSS ROSSEN
URBANČÍK FRANT. 23.12. OSVĚTIM

PŘI OSVOBOZOVACÍCH BOJÍCHPADLI:
BUČEK FRANT., JAVOREK JAN, KRASOVSKÝ JOS., KUČERA ADOLF, PLACHTA JOS., SOBEK ANT.,VAVROŠ ED.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07982
Souřadnice: N49°48'22.68'' E18°16'12.99''
Pomník přidal: Klára a Roman Ujfaluši

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Radimír Milata, Jana Medová, 21.10.2006
Umístění: Ostrava, Sládečkova, Michálkovice, park u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
UTRPENÍM
K SVOBODĚ
1914 – 1918

(pravá strana)
PADLÍ
PAVLAS JAN, PĚKNÍK JOSEF, PETRUŽELA JAN, POLACH FRANT., POSNER VILÉM, RABINA MART., RŮŽIČKA JAN, RYŠKA JOS., RYŠKA VÁCLAV, SARAMA JOS., SIT JAN, SLÍVA AUG., SOLAŘ RUD., ŠINDLER JOS., SEVERÝN KAREL, ŠKUTA JAN, ŠLEZINGER ROB., ŠTĚPKA JOS., SMOTER LEO, TROJAN ADOLF, TVRDÝ ANT., URBANÍK FR., VAVERKA ANT., VNENK FR., VNENK JAN, VOLNÝ ANT., ZEUD FR., DOSTÁL KAREL, VAINER JAKUB, VÁCLAVÍK ANT., CHARVÁT LUDVÍK, LEVIAK VLAD., SEVERÝN JOS., LUKŠÍK LUDVÍK, NEUSER JOS., TOMÁŠ OTTO

NEZVĚSTNÍ
VLČEK FR., ŠVARC FR., OŽANA RUD.

(levá strana)
PADLÍ
BÁRTEČEK ANTON, BARDOŇ EDUARD, BEJČEK VLADIMÍR, BIERNAT ALEX, BODEK JOSEF, BROM RUDOLF, ČERNECKÝ ŠTĚPÁN, DLUHOŠ HUBERT, DŘEVĚCKÝ FRANT., DYNAMUS STAN., DZIUBEK STAN., FUKALA EMIL, GAVOR STAN., GIBALA JOS., GŘEŠČÁK HYNEK, GUŽÍK JAN, HRDIN LUDVÍK, JAROLÍM KAREL, JENDŘEJEK JOS., KAMIONKA JINDŘ., KŠIONŽEK JAN, KUBALA BEDŘ., KOLARČÍK ADOLF, KUNČICKÝ ALOIS, LANZER MORIC, MAJER FERD., MANČAŘ JAN, OŽANA EMIL, CHOJNAR PETR, NATÁNEK VLAD.

NEZVĚSTNÍ
BODUREK JAN, BOŘEK ONDŘEJ, KMĚTÍK JOSEF, KOHUT ADOLF, ŠAJER ALOIS, KUČA JINDŘICH, KVAŠŇÁK ONDŘEJ, LANGER JOS., RYŠKA FRANT., SLÁDEK JINDŘ.

(zadní strana)
VĚNOVÁNO DRUŽINOU
VÁLEČNÝCH POŠKOZENCŮ
S PŘISPĚNÍM OBČANSTVA
MICHÁLKOVICE 24.9.1922

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07999
Souřadnice: N49°50'23.29'' E18°20'45.98''
Pomník přidal: Radimír Milata, Jana Medová