Bratislava

Nemecký vojenský cintorín

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2013
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín
Nápis:
DEUTSCHER
SOLDATEN FRIEDHOF
PRESSBURG

1939 – 1945

NEMECKÝ
VOJENSKÝ CINTORÍN
BRATISLAVA

AUS DIESEM FRIEDHOF RUHEN
DEUTSCHE SOLDATEN
DES KRIEGES 1939- 1945

GEDENKET IHRER UND DER TOTEN
ALLER KRIEGE. IHRE SCHICKSALE
MAHNEN UNS ZUR VERSÖHNUNG

NA TOMTO CINTORÍNE ODPOČÍVAJÚ
NEMECKÍ VOJACI
KTORÍ PADLI VO VOJNE 1939 – 1945

SPOMÍNAJTE NA NICH
A NA MŔTVYCH VŠETKÝCH VOJEN
ICH OSUDY NÁS NABÁDAJÚ K ZMIERENIU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Cintorín tureckých vojakov

Autor: Ladislav Barabás, 06.06.2021
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, za domom smútku
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
HRDINSKÝCH TURECKÝCH
VOJAKOV, PRÍSLUŠNÍKOV XV.
ARMÁDNEHO ZBORU, KTORÍ SA
ZÚČASTNILI BOJOV NA HALIČSKOM
FRONTE POČAS PRVEJ SVETOVEJ
VOJNY A PADLI V TEJTO ZEMI.
NECH ODPOČÍVAJÚ V POKOJI.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA
GALİÇYA CEPHESINDEKI
MUHAREBELERE KATILAN 15'İNCİ
KOLORDU MENSUBU KAHRAMAN
TÜRK ASKERLERİNDEN BU
TOPRAKLARDA ŞEHİT
DÜŞENLERİN AZIZ ANISINA.
RUHLARI ŞAD OLSUN.

OSMANSKÁ RÍŠA VYSLALA ZA ÚČELOM POMOCI NEMECKU A
RAKÚSKO-UHORSKU, SVOJICH SPOJENCOV V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE, NA
HALIČSKÝ FRONT XV. ARMÁDNY ZBOR. TURECKÍ VOJACI SA V OBDOBÍ OD
AUGUSTA 1916 DO SEPTEMBRA 1917 ZÚČASTNILI V TOMTO REGIÓNE
BOJOV A ÚLOHY, KTORÉ IM BOLI PRIDELENÉ SPLNILI S VEĽKOU
ODVAHOU A HRDINSTVOM. TENTO PAMÄTNÍK BOL POSTAVENÝ NA VEČNÚ
PAMIATKU VOJAKOV XV. ARMÁDNEHO ZBORU, PADLÝM V TEJTO ZEMI.

OSMANLI DEVLETİ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA MÜTTEFİKLERİ OLAN ALMANYA
VE AVUSTURYA-MACARİSTAN' A YARDIM MAKSADIYLA 15'İNCİ KOLORDUSUNU
GALİÇYA CEPHESİNE GÖNDERMİŞTİR TÜRK ASKERİ AĞUSTOS 1916-EYLÜL 1917
TARİHLERİ ARASINDA BÖLGEDE CEREYAN EDEN MUHAREBELERE KATILARAK
KENDİSİNE VERİLEN VAZİFELERİ BÜYÜK BİR CESARET VE KAHRAMANLIKLA
YERİNE GETİRMİŞTİR. BU ANIT 15'İNCİ KOLORDUNUN ASKERLERİNDEN BU
TOPRAKLARDA ŞEHİT DÜŞENLERİN AZİZ HATIRALARI İÇİN YAPILMIŞTIR.

ÖMER OĞLU OSMAN
KIRIKKALE
1886 - 12.10.1916

HASAN OĞLU HASAN
MARMARİS
1890 - 02.10.1916

ÖMER OĞLU MUSTAFA
ANKARA
1888 - 25.09.1916

ALİ OĞLU ALİ
ANTALYA
1889 - 24.09.1916

MUSTAFA OĞLU ALİ
İSTAMBUL
1879 - 03.12.1916

AHMET OĞLU ALİ
İZMİR
1889 - 11.11.1916

KADRİ OĞLU HÜSEYİN
SAFRANBOLU
1881 - 17.11.1916

HÜSEYİN OĞLU İSMAİL
BÜYÜKDERE
1894 - 25.09.1916

ALİ OĞLU ABBAS

1896 - 23.09.1916

MUSTAFA OĞLU MEHMED

1895 - 23.09.1916

MEHMED OĞLU MEHMED
İZMİR
1896 - 22.09.1916

ALİ OSMAN OĞLU MUSTAFA
BALIKESİR
1878 - 22.10.1916

YAKUP OĞLU İBRAHİM
EDİRNE
1886 - 23.10.1916

MUSA OĞLU ALİ
BURSA
1877 - 23.10.1916

SALİH OĞLU ABDULLAH
ANKARA
1888 -13.12.1916

KAMİL OĞLU İBRAHİM
HALEP
1893 - 08.12.1916

İSMAİL OĞLU HASAN
ANKARA
1883 - 24.11.1916

HASAN OĞLU HASAN
İZMİR
1882 - 24.01.1917

HASAN OĞLU MEHMED
ANTALYA
1891 - 12.02.1917

HÜSEYİN OĞLU HASAN
BOLU
1874 - 14.02.1917

RECEP OĞLU SÜLEYMAN
KEŞAN
1893 - 13.04.1917

HALİL OĞLU HASAN
ANTALYA
1887 - 26.07.1917

MUSTAFA OĞLU DURMUŞ
KONYA
1895 - 13.08.1917

İSMAİL OĞLU
İZNİK
1883 - 02.09.1918

AHMET OĞLU HANİF
ANKARA
1894 - 15.09.1918

MUSTAFA OĞLU SACİD
ANKARA
1895 - 26.04.1917

HASAN OĞLU MUSTAFA

1887 -14.10.1917

KASIM OĞLU
KONYA
1881 - 23.09.1916

MUSTAFA OĞLU ALİ

- 24.09.1916

İSMAİL OĞLU ALİ

1890 - 09.11.1918

ZEKERİYA OĞLU SABRİ
EDİRNE
1886 - 24.9.1916

ALİ OĞLU İBRAHİM
İZMİT
1897 - 22.01.1917

HALİL OĞLU YUSUP

1886 - 02.01.1917

HASAN OĞLU ALİ
ANKARA
1872 - 17.11.1916

MEHMED OĞLU RECEP

1891 - 03.11.1916

SALİM OĞLU SERİF MEHMED
BURSA
1877 - 27.11.1916

MUSTAFA OĞLU AHMED
BURSA
1888 - 17.11.1916

ÖMER OĞLU İSMAİL
KONYA
1898 - 16.10.1916

RESUL OĞLU ESAD

1887 - 06.10.1916

MEHMED OĞLU SÜLEYMAN
İZMİR
1896 - 26,9.1916

ÖMER OĞLU MEHMED
ANKARA
1886 - 26.09.1916

ŞÜKRÜ OĞLU İBRAHİM
İSTAMBUL
1890 - 01.02.1916

İSMAİL OĞLU HALİL
KONYA
1883 - 06.12.1916

AHMED OĞLU MEHMED
HALEP
1874 - 11.12.1916

İBRAHİM OĞLU MUSTAFA
TEKİRDAĞ
1889 - 06.02.1917

HÜSEYİN OĞLU ALİ
HAİFA
1872 - 18.10.1916

MUSTAFA OĞLU HÜSEYİN
İZMİR
1881 - 17.10.1916

İSMAİL OĞLU HASAN
ANKARA
1891 - 16.10.1916

HASAN OĞLU MEHMET
KIRŞEHİR
1876 – 16.10.1916
Poznámka:

oğlu (oğul) je po turecky syn


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 53 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Samuel Sekuris

Autor: Ladislav Barabás, 10.05.2018
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, sektor 6, hrob č. 291
Nápis:
plk. SAMUEL SEKURIS
1906 - 1945
Mauthausen
Poznámka:

Samuel Sekuris (20.11.1906 Radvaň nad Hronom – 4.1945 Mauthausen, Rakúsko) major delostrelectva, veliteľ delostrelectva II. taktickej skupiny 1. čsl. armády na Slovensku. V slov. armáde bol aktivovaný 31.7.1939. Zúčastnil sa ťažení proti Poľsku, na východnom fronte pôsobil od 27.6. do 30.11.1941. Od apríla 1942 bol referentom materiálovej sk. MNO v Bratislave. Od januára 1944 bol vel. III. oddielu dpl. V Brezne. Tu počas r. 1944 sa zapájal do prípravy SNP. Aktívne sa zapojil do spolupráce s part. brig. Jánošík a 1. čsl. part. brig. Stalin. Od 9.9.1944 riadil zabezpečovanie rozsiahleho povstaleckého frontu. Zúčastnil sa takmer všetkých ťažkých bojov skupiny. 20.10.1944 bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Po potlačení povstania sa istý čas zdržiaval v horách, 20.11.1944 ho zatkli orgány ÚŠB. Bol väznený v B. Bystrici, Bratislave a naposledy v Mauthausene, kde aj zahynul. Po vojne bol povýšený na plk. del. in memoriam. Vyznamenania: Pam. medaila za obranu Slovenska, Za zásluhy, Rad SNP I. tr. in memoriam, Čsl. voj. kríž 1939 in memoriam, Čsl. voj. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom in memoriam.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Bratislavský mír

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.10.2012
Umístění: Bratislava, Primaciálne námestie 1, Primaciálny palác
Nápis:
V tomto dome bol po slavkovskej bitke dňa 26.
XII.1805 uzavretý bratislavský mier, ktorý
odtrhnul krajine rakúského cisára Františka I.
Benátky, Istriu, Dalmáciu a Tirolsko, francúzského
cisára Napoleona I. však pozdvihol
na vrchol jeho moci.
Mierovú listinu podpísali so strany
francúzského cisára Tayllerand,
so strany rakúského cisára Lichtenstein.
Na pamiatku tejto velkej udalosti svetových dejín
vpravilo obecenstvo města Bratislavy
z prilezitosti stého výročia do steny tohoto
domu pamëtnú tabulu tohoto nápisu.

In diesem Hause wurde der Schlacht bei
Austerlitz am 26-ten Dezember 1805, der Pressburger
Frieden geschlossen, welcher dem Reiche des
österreichischen Kaisers Franz den I, Venezien,
Istrien, Dalmatien und Tirol entriss, den Kaiser
Napoleon hingegen auf den Gipfel seinen Macht
erhob.
Die Friedensurkunde wurde seitens des
französischen Kaisers von Tayllerand, seitens
des Kaisers von Österreich hingegen von
Lichtenstein unterzeichnet. Zum Gedächtnis des
grossen Weltereignisses wurde diese Inschr iftafell
bei Gelegenheit der hundert jährigen Wiederkchr
des Tages, von der Bevolkerung Pressburgs,
im Jahre 1905 in die Wand dieses Hauses eingelassen.
Poznámka:

Po prohrané bitvě u Slavkova dne 2.12.1805, bylo Rakousko přinuceno Francií uzavřít tzv. Bratislavský (prešpurský) mír, kterým ztratilo téměř 17% svého území. Jednalo se
o Tyroly, Dalmácii, Istrii a Benátsko, na druhé straně získalo Salcbursko. Mírová smlouva byla podepsána v zrcadlové síni Primaciálního paláce, dnešního sídla bratislavského primátora. Smlouvu nepodepsali císaři osobně ale jejich zástupci Lichtenstein za Rakousko a Tayllerand za Francii.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.1'' E17°06'34.2''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska rozhlasového vysílání v roce 1968

Autor: Samuel Jablonka, 01.09.2008
Umístění: Bratislava, Primaciálne námestie
Nápis:
"ZDVIHLI SME HLAVY
PROTI
ZDVIHNUTÝM HLAVNIAM"

Vysielanie Čs. rozhlasu na Slovensku, august 1968

Slovenský syndikát novinárov
Slovenský rozhlas
august 2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.31'' E17°06'33.65''
Pomník přidal: Samuel Jablonka

Pamätná tabuľa T. G. Masaryk a M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 03.11.2018
Umístění: Bratislava, Primaciálne námestie, ľavá strana primaciálneho paláca
Nápis:
VENOVANÉ PAMIATKE
ZAKLADATEĽOV I. SPOLOČNÉHO ŠTÁTU
ČECHOV A SLOVÁKOV

T. G. MASARYKA
M. R. ŠTEFÁNIKA

PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA
VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

DALO VYHOTOVIŤ HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA V R. 2018
Z INICIATÍVY PRIMÁTORA IVA NESROVNALA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'40.4'' E17°6'37.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.01.2014
Umístění: Bratislava, Prístavná, pred budovou Štátnej plavebnej správy (kapitanát)
Nápis:
NA PAMIATKU

PRACOVNÍKOM, KTORÍ ZAHYNULI V BOJI PROTI FAŠIZMU
A PRI VÝKONE SVOJHO POVOLANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'19.9'' E17°07'45.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.07.2013
Umístění: Bratislava, Púchovská, na rohu ulíc Púchovská a Detvianska
Nápis:
MY SME PADLI, ABY STE VY MOHLI ŽIŤ.

ANDRAŠOVIČ JOZEF 1891, BEDNARIČ LUKÁČ 1896, BELADIČ FRANTIŠEK 1895, BELADIČ JOZEF 1893, BENČIČ JOZEF 1891, BOROVSKÝ JOZEF 1887, BRYCHTA FRANTIŠEK 1893, BRYCHTA JOZEF 1884, BRYCHTA LUDOVÍT 1889, BRYCHTA MICHAL 1877, BUDOVSKÝ ŠTEFAN 1887, CÍCH ALOJZ 1887, CÍCH LUDOVÍT 1891, CÍCH LUDOVÍT 1897, DADAM MATTHIAS 1893, DADAM PAUL 1879, DRGALA ŠTEFAN 1894, DURGOVIČ FRANTIŠEK 1892, FEKETE GABRIEL 1893, FEKETE ONDREJ 1892, FEKETE ŠTEFAN 1887, FIALA FRANTIŠEK 1888, GSCHWENG GOTTLIEB 1891, GSCHWENG JOZEF 1894, GSCHWENG JULIUS 1882, GSCHWENG MATTHIAS 1896, GSCHWENG PAUL 1885, GSCHWENG ŠTEFAN 1889, HABERLAND JOZEF 1886, HAVLOVIČ JOZEF 1883, HALINKOVIČ JAKUB 1891, HALINKOVIČ ĽUDOVÍT 1892, HALINKOVIČ MICHAL 1887, KHANDL JÁN 1891, KHANDL JOZEF 1885, KHANDL ŠTEFAN 1876, KOHÚT ŠTEFAN 1886, KOLÁRIK ANTON 1892, KRAJČOVIČ FRANTIŠEK 1889, KRAMPL JAKUB 1894, KRAMPL JOZEF 1882, KRAMPL LUKÁČ 1885, KRAMPL RUDOLF 1887, KRIŠTOFIČ JOZEF 1887, LEDNÁR FRANTIŠEK 1882, LEDNÁR LUDOVÍT 1895, LEDNÁR MATEJ 1882, LETENAY TOMÁŠ 1886, LICHTENSTEIN JULIUS 1888, LOPAŠOVSKÝ PAVEL 1882, LUKNÁR FRANTIŠEK 1884, LUKNÁR FRANTIŠEK 1896, MACHÁČEK ŠTEFAN 1896, MARHOFER MATTHIAS 1891, MATUŠ JOZEF 1879, MATUŠ MATEJ 1895, MATUŠ RUDOLF 1893, MATÚŠ ŠIMON 1866, MENCZER SAMUEL 1890, MOLNÁR FRANTIŠEK 1875, NOVOTNÝ FRANTIŠEK 1872, PAJDLHAUSER GABRIEL 1897, PALIČ ĽUDOVÍT 1894, PALIČ VOJTECH 1896, PAULIK JÁN 1889, PAULIK KAROL 1882, PERGL JAKUB 1894, PEŠKO PETER 1876, PETSCHUCH GUSTAV 1877, PETSCHUCH CHRISTOF 1882, POLAKOVIČ BENJAMIN 1883, POLAKOVIČ GABRIEL 1892, POLAKOVIČ MICHAL 1879, RAJMA LUDOVÍT 1886, RIGLER MICHAL 1881, RUKRIGL FERDINAND 1891, STROKENDI MICHAL 1893, SUČANSKÝ ŠTEFAN 1895, ŠEBELA MICHAL 1895, ŠEBO JÁN 1894, ŠEDIVÝ JOZEF 1884, VAREČKA JOZEF 1879, VIK JOZEF 1895, VRBA ANTON 1891, VRBA FRANTIŠEK 1894, VRBA JÁN 1887, VRBA JOZEF 1898, WENG EDUARD 1894, WENG ANDREAS 1895, WENG PAUL 1872, WENZL FERDINAND 1894, WENZL GUSTAV 1893, WENZL MICHAL 1884, WENZL PAUL 1870, WENZL PAUL 1892, WURFL FRANTIŠEK 1881, ZACHHUBER KOLOMAN 1896, ZVOZIL GABRIEL 1872, ŽITNÝ BENEDIKT 1888

NA VEČNÚ PAMIATKU PADLÝCH VOJAKOV
A PARTIZÁNOV V II. ODBOJI ZA OSLOBODENIE
Č. S. R.
ROKU 1939 – 1945

BEDNARIČ MICHAL 1920, BABJAR JOZEF 1920, HRDLIČKA JOZEF 1920, HROTÁK ŠTEFAN 1922, JANATA FRANTIŠEK 1924, KRIST JOZEF 1916, LUKNÁR ONDREJ 1916, IVANIČ AUGUSTÍN 1922, LUKAČOVIČ ŠTEFAN 1918, MATÚŠ ĽUDOVÍT 1920, POLÁČEK KAROL 1925, ŠTEFEK FRANTIŠEK 1915, THURZO JOZEF 1913, WILD PAVEL 1928, ZEMAN KAROL 1926, ŽITNÝ JOZEF 1907

V UPOMIENKU SVOJIM
PADLÝM VENUJE
OBEC
28.X.1928

S VĎAKOU
PADLÝM RAČANOM
OBNOVILA M. Č. RAČA
1998
Projektoval
JOZEF MESZÁROS
Staval
LUDEVIT JVANIČ
Kamenársku prácu spravil
T. MAHR Bratislava

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'38.5'' E17°09'25.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Anton Prvonič

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.08.2008
Umístění: Bratislava, Pútnická 46/48, Záhorská Bystrica
Nápis:
V TOMTO DOME SA 5. 5. 1915 NARODIL
PLK. ANTON PRVONIČ
PRÍSLUŠNÍK 312. ČS. SQUADRONY
ROYAL AIR FORCE
ZAHYNUL 15. 5. 1944
V BROOKWOODE - ANGLICKU
1994
ČESŤ JEHO PAMITAKE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Hrob Jozef Žernovič

Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2014
Umístění: Bratislava, Pútnická, asi v polovici cintorína v Záhorskej Bystrici
Nápis:
JOZEF ŽERNOVIČ
*25.2.1932 †25.12.1944

SPOMÍNAME
Poznámka:

Zahynul pri výbuchu protilietadlovej strely.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°14'30.3'' E17°02'49.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás