Bolatice

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Michal Lukášek, 17.11.2006
Umístění: Bolatice, jižně obce, u silnice na obec Dolní Benešov
Nápis:
ЗДЕСЬ 17-ГО АПРЕЛЯ 1945 ГОДА,
ВОЙСКА 4-ГО УКРАИНСКОГО
ФРОНТА ВЕЛИ ОЖЕСТОЧЕННОЕ
СРАЖЕНИЕ С НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА ОВЛАДЕНИЕ ГОРОДОМ
МОРАВСКА-ОСТРАВА В БОЯХ
ОТЛИЧИЛИСЬ СОЕДИНЕНИЯ И
ЧАСТИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА
MОСКАЛЕНКО, ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТА БОНДАРЕВА,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ГУСЕВА,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВАСИЛЕВСКОГО,
ПОЛКОВНИКА ВЛАСОВА

СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СЛАВА РУССКОМУ ОРУЖИЮ

СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ ОТ ИГА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСМОСТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Poznámka:

Překlad:
Zde se 17. dubna 1945 vojska 4. ukrajinského frontu střetla s Německými okupanty při osvobozování Moravské Ostravy. V bojích se vyznamenaly jednotky vojsk generál plukovníka Moskalenka, generál poručíka Bondareva, generál majora Guseva, generál majora Vasilevského a plukovníka Vlasova.
Sláva hrdinům Velké vlastenecké války a ruským zbraním.
Sláva Rudé armádě, osvoboditelce Československa od Německých okupantů.
Věčná sláva hrdinům, padlým v bojích za svobodu a nezávislost Sovětského svazu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8113-07728
Souřadnice: N49°57'6.23'' E18°5'0.71'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 13.01.2007
Umístění: Bolatice, v kostele sv. Stanislava
Nápis:
(deska vlevo)
1939
Balarin Jiří *21.3.1920 +28.6.1941, Balarin Karel *15.1.1914 +8.12.1941, Beneš Emil *18.12.1904 +26.1.195, Beneš Teodor *2.9.1900 +1.3.1942, Bělák Alfred *16.10.1912 Nezv. 1944, Bělák Jiří *21.9.1907 N. 1.1.1943, Bělák Jan *22.11.1912 +24.4.1944, Bělák Richard *9.8.1918 +12.2.1942, Bělák Pavel *12.2.1920 +8.7.1942, Bizoň Richard *9.5.1913 N 12.1944, Blahetka Max *10.10.1924 +30.11.1944, Blokeš Karel *29.7.1923 N 18.1.1943, Breuer Josef *23.10.1911 +15.12.1942, Breuer Rudolf *8.11.1905 +25.7.1945, Dembek Alois *11.11.1921 +8.11.1944, Dembek Josef *10.11.1910 +14.9.1943, Dembek Josef *18.1.1920 +26.9.1941, Dembek Max *21.10.1909 +26.9.1941, Dembek Pavel *18.7.1919 N 15.4.195, Dembek Richard *21.9.1970 +3.3.1943, Dembek Vilém *3.8.1915 +7.5.1940, Duda Adolf *17.7.1922 +6.4.1945, Duda Antonín *21.2.1917 +5.12.1942, Duda Alois *5.5.1913 +3.12.1942, Duda Emil *16.1.1916 N 1.1943, Duda František *10.8.1917 +16.8.1941, Duda Karel *20.4.1919 +14.6.1940, Duda František *5.2.1909 +6.10.1941, Duda Max *8.6.1898 +26.5.1945, Duda Pavel *31.10.1907 +16.4.1944, Duxa Jan *7.10.1913 N 3.1945, Duxa Emil *15.5.1924 +17.3.1943, Fojtík František *16.10.1912 +12.1.1945, Fojtík Oskar *18.10.1912 N 13.5.1944, Fuhs Robert *10.11.1924 +24.5.1944, Fus Arnošt *9.10.1924 N 5.6.1945, Fus Emil *11.2.1911 +27.4.1944, Fus Max *9.2.1915 +12.1.1944, Fus Osvald *29.11.1912 +20.7.1943, Goldman Rudolf *1.9.1920 N 20.1.1943, Grunad Jan *12.7.1911 +8.3.1945, Gvoždík Jindřich *27.4.1912 +26.7.1944, Gvoždík Jindřich *4.10.1920 +24.3.1942, Gvoždík Osvald *30.1.1914 +10.5.1942, Gvoždík Osvald *9.11.1923 N 18.8.1944, Harazim Jan *29.12.1926 N 1.12.1944, Harazim Pavel *11.9.1903 +27.1.1945, Herudek Adolf *9.2.1921 N 15.8.1944, Herudek Alois *24.4.1924 +18.9.1944, Herudek Osvald *14.12.1910 +3.2.1943, Herudek Rudolf *22.10.1925 +25.1.1945, Hluchník Leo *26.4.1929 N 1943, Hluchník Pavel *27.6.1919 +2.6.1942, Hofman Vilém *29.4.1915 +12.10.1941, Jiřík Evald *30.9.1910 +20.8.1944, Jiřík Josef *2.1.1915 +23.3.1944, Jurášek Rudolf *30.9.1909 +24.9.1941, Kocián Emrich *16.9.1906 +24.6.1945, Koch Max *27.2.1926 N 11.1.1945, Kolarčík Alois *20.11.1909 N 14.3.1942, Kolarčík Leo *14.10.1925 +12.4.1944, Kolarčík Josef *1.2.1913 +4.5.1943, Kolarčík Valentin *3.11.1912 +23.6.1941, Kolek Josef *14.11.1914 +25.3.1942, Kolek Max *12.69.1909 +2.2.1943, Konečný Max *16.12.1920 +2.4.1942, Kořistka Bruno *5.6.1925 N 3.1945, Kořistka Josef *27.1.1923 +28.12.1943, Kozelek Arnošt *27.5.1923 +24.4.1945, Kramář Alois *3.10.1907 +5.2.1943, Kramář Vilém *12.8.1910 +1.1.1942, Kretek Adolf *5.9.1912 +9.1.1945, Kretek Arnošt *1.2.1920 N 8.1.1945, Kretek Pavel *14.9.1912 N 20.5.1942, Kretek Jiří *26.4.1918 +2.2.1945, Kretek Vilém *8.1.1916 N 20.3.1945, Krüger Albert *10.12.1907 +1.5.1942, Kuňka Adolf *10.9.1926 +10.9.1945, Kupka Albert *28.7.1885 N 11.1.1945, Kupka Pavel *6.8.1922 N 20.8.1945, Kupka Rudolf *4.1.1925 +13.2.1944, Kurka Albert *18.6.1914 +3.12.1942, Liška Adolf *8.9.1921 +25.11.1944, Liška Adolf *7.11.1927 N 5.1945, Liška Ervin 19.8.1912 +2.5.1942, Liška Maxm. *2.9.1923 +18.10.1944, Liška Maxm. *11.11.1906 N 3.12.1942, Liška Oskar *11.8.1900 +15.2.1945, Malehar Richard *16.7.1924 +29.9.1943, Mertens Pavel *8.11.1903 +15.2.1947

(střední deska)
Balarin Adolf *7.8.1923 +29.3.1945, Balarin Max *26.9.1906 +18.1.1943, Beneš Bruno 6.2.1925 +1945, Beneš Emanuel 24.8.1896 +13.11.1945, Beneš Jan *22.2.1923 +20.1.1944, Bury Adolf *14.12.1914 +21.10.1941, Duda Jiří *4.8.1909 nezvěstný, Fojtík Max *10.11.1908 Nezv. 1942, Hluchník Emil *26.10.1896 N 4.1945, Kolařík Rudolf *14.4.1912 +25.7.1944, Kretek Rudolf *4.7.1921 +20.11.1941, Kubný Arnošt *23.3.1923 +5.11.1943, Kupka Rudolf *4.11.1927 Nezvěstný, Plonka Leo *15.4.1913 +13.2.1942, Rataj Pavel *17.9.1907 N 12.8.1944, Stuchlík Alex *20.11.1924 N 17.2.1944, Theuer Karel *27.1.1906 N 8.12.1943, Vltavský Jan *31.12.1919 Nezvěstný 1942

(deska vpravo)
1945
Michalík Karel, Michalík Arnošt *16.6.1913 +17.12.1942, Moravec Oskar *21.10.1913 +9.5.1944, Moravec Erich *29.3.1923 +28.1.1945, Mrkva Pavel *7.10.1922 N 11.1943, Mrkva Petr *15.9.1908 +15.12.1942, Návrat Karel *15.11.1909 N 15.10.1944, Niklas Bertold *12.12.1910 +5.2.1945, Pašek Josef *8.5.1923 +10.10.1944, Poštulka Jan *26.9.1907 +8.2.1944, Potyš Adolf *5.7.1898 N 3.1945, Přibyla Josef *29.9.1907 N 19.12.1943, Rataj Adolf *30.8.1914 N 30.12.1942, Rataj Erich *13.7.1922 +18.4.1945, Rataj Erich *26.2.1924 +2.9.1943, Rataj Jindřich *26.10.1916 +19.1.1945, Rataj Mikuláš *5.12.1908 +22.1.1942, Rataj Vilém *20.9.1914 +2.2.1942, Rataj Richard *8.1.1921 +9.3.1943, Rataj Teodor *25.8.1921 +4.2.1942, Reichl Josef *6.12.1904 N 30.11.1942, Roszik František *20.11.1908 +10.12.1942, Řehánek František *25.11.1913 +1.6.1940, Řehánek Rudolf *8.1.1920 +11.6.1942, Řehánek Erich *24.12.1911 +3.6.1942, Řehánek Vilém *17.2.1915 +2.11.1944, Segzulka Petr *22.2.1913 +18.9.1944, Slivka Albert *14.2.1913 +.30.4.1943, Slivka Jan *29.8.1910 N 20.3.1943, Slivka Jiří *20.1.1921 N 1943, Slivka Max *19.11.1909 N 10.1943, Slivka Teodor *14.3.1917 +16.12.1944, Smolka Ferdinand *3.2.1919 +9.11.1943, Sněhota Adolf *29.9.1907 +4.2.1943, Sněhota Albert *15.6.1909 +6.5.1946, Sněhota Arnošt *9.1.1918 +20.1.1943, Sněhota Erich *2.7.1926 +15.2.1945, Sněhota František *6.10.1907 +3.1945, Sněhota Jiří *3.8.1910 +21.1.1943, Sněhota Joachym *7.8.1926 N 1945, Sněhota Josef *9.12.1921 +20.1.1942, Sněhota Pavel *30.6.1909 +9.12.1944, Sněhota Josef *5.10.1914 N 15.8.1944, Sněhota Osvald *26.10.1901 +24.9.1944, Sněhota Richard *2.7.1909 +20.12.1944, Solich František *11.9.1909 +6.8.1942, Solich Josef *24.8.1911 N 15.2.1945, Solich Pavel *12.9.1913 +8.9.1941, Starý Josef *19.11.1915 N 6.3.1945, Stavař Josef *17.12.1914 N 1946, Stavař Maxm. *30.9.1907 +9.1.1944, Surma Jindř. *2.9.1910 +27.4.1944, Ševčík Josef *23.10.1909 N 27.10.1944, Ševčík Richard *5.3.1922 +16.8.1943, Šimeček Richard *21.12.1923 Nezvěstný, Šimetka Bedřich *2.11.1918 N 6.11.1942, Šoltýs Adolf *2.11.1911 N 20.8.1944, Soltys Jan *17.5.1919 +24.7.1941, Šoltys Jiří *7.10.1910 +16.2.1943, Šoltys Josef *14.8.1919 +29.3.1942, Šoltys Max *10.7.1901 N 3.1945, Šoltys Pavel *26.6.1912 +31.12.1943, Teuer Eduard *12.1.1922 +4.1945, Šubinský Bernard *4.8.1914 +25.12.1941, Teuer Erhard *21.12.1925 N 4.7.1944, Teuer Erich *15.7.1924 +17.3.1945, Teuer Felix *3.5.1925 +20.1.1944, Teuer Jan *24.9.1923 +14.4.1945, Teuer Karel *21.1.1921 +25.3.1945, Teuer Leo *11.10.1925 +11.10.1944, Teuer Petr *5.1.1930 +27.4.1945, Teuer Richard *14.3.1927 N 14.3.1945, Teuer Richard *24.4.1920 +7.4.1942, Teuer Rudolf *16.2.1922 +17.1.1944, Teuer Vilém *6.8.1910 +13.8.1942, Teuer Vilém *8.10.1915 N 22.6.1944, Trojanský Jan *18.2.1913 N 14.7.1944, Valenta Adolf *9.3.1923 +28.10.1943, Valuga Jan *14.5.1914 +14.2.1942, Vavřínek Max *15.5.1925 N 1944, Vehovský Adolf *7.12.1924 N 1943, Vehovský Josef *8.7.1923 +10.10.1943, Velc Jiří *9.4.1918 +2.2.1943, Velc Pavel *19.8.1920 +2.8.1944, Vilisch Adolf *8.9.1916 +4.6.1942, Vltavský Robert *16.3.1926 +21.3.1945, Rehoř Valter *9.8.1931 +27.4.1945, Rataj Josef *10.9.1909 +12.2.1944, Konda Osvald *17.6.1926 +6.1944

Souřadnice: N49°57'6.23'' E18°5'0.71'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Michal Lukášek

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 17.11.2006
Umístění: Bolatice, hřbitov u kostela sv. Stanislava

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8113-07727
Souřadnice: N49°57'6.23'' E18°5'0.71'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 17.11.2006
Umístění: Bolatice, jižně obce, u polní cesty na obec Zábřeh
Nápis:
V TOMTO PROSTORU STÁLA POZOROVATELNA
VELITELE 4. UKRAJINSKÉHO FRONTU
GENERÁLA ARMÁDY A. I. JEREMENKA.
BYLA VYBUDOVÁNA 16. DUBNA 1945. V DOBĚ BOJŮ O KRAVAŘE.
DNE 26. DUBNA 1945, PŘED ÚTOKEM NA VELKOU POLOM,
SE ZDE S VELITELEM 4. UKRAJINSKÉHO FRONTU SETKALI
PŘEDSEDA KSČ A MÍSTOPŘEDSEDA ČS. PROZATÍMNÍ VLÁDY
K. GOTTWALD
A MINISTR NÁRODNÍ OBRANY
BRIGÁDNÍ GENERÁL L. SVOBODA,
VELITEL SOVĚTSKÉ 38. ARMÁDY
GENERÁLPLUKOVNÍK K. S. MOSKALENKO
A VELITEL 1. ČS. SAMOSTATNÉ TANKOVÉ BRIGÁDY V SSSR
MAJOR V. JANKO
Poznámka:

podrobnosti k celé operaci viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravská_operace


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8113-35131
Souřadnice: N49°57'6.23'' E18°5'0.71'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 17.11.2006
Umístění: Bolatice, Slunečná, u nového hřbitova
Nápis:
KRIEGSOPFER 1939 – 1945 OBĚTI VÁLKY

BALLARIN ADOLF *7.8.1923 +29.3.1945, BALLARIN GEORG *21.3.1920 +28.6.1941, BALLARIN KARL *15.1.1914 +8.12.1941, BALLARIN MAXMILIAN *26.9.1960 +18.1.1943, BENESCH BRUNO *6.2.1925 Λ 1945, BENESCH EMANUEL *24.8.1896 +13.11.1945, BENESCH EMIL *18.12.1904 +26.1.1945, BENESCH JOHANN *22.2.1923 +20.1.1944, BENESCH THEODOR *2.9.1900 +1.3.1942, BIELAK ALFRED *16.10.1912 Λ 1944, BIELAG GEORG *21.9.1907 Λ 1.1.1943, BIELAK JOHANN *22.11.1912 +24.4.1944, BIELAK PAUL *12.2.1920 +8.7.1942, BIELAK RICHARD *9.8.1918 +12.2.1942, BISON RICHARD *9.5.1913 Λ 12.1944, BLAHETKA MAXMILIAN *10.10.1924 +30.11.1944, BLOKESCH KARL *29.7.1923 Λ 18.1.1943, BLEUER JOSEF *23.10.1911 +.15.12.1942,BLEUER RUDOLF *8.11.1905 +25.7.1945, BURY ADOLF *14.12.1914 +21.10.1941, DEMBEK ALOIS *11.11.1921 +8.11.1944, DEMBEK JOSEF *10.11.1910 +14.9.1943, DEMBEK JOSEF *18.1.1920 +26.9.1941, DEMBEK MAXMILIAN *21.10.1909 +19.9.1943, DEMBEK PAUL *18.7.1919 Λ 15.4.1945, DEMBEK RICHARD *21.9.1907 +3.3.1943, DEMBEK WILHELM *3.8.1915 +7.5.1940, DUDA ADOLF *17.7.1922 +6.4.1945, DUDA ALOIS *5.5.1931 +3.12.1942
DUDA ANTON *21.2.1917 +5.12.1942, DUDA EMIL *16.1.1916 Λ 1.1943, DUDA FRANZ *5.2.1909 +6.10.1941, DUDA FRANZ *10.8.1917 +16.8.1941, DUDA GEORG *4.8.1909 Λ 1945, DUDA KARL *20.4.1919 +14.6.1940, DUDA MAXMILIAN *8.6.1898 +26.5.1945, DUDA PAUL *31.10.1907 +16.4.1944, DUXA EMIL *15.5.1924 +17.3.1943, DUXA JOHANN *7.10.1913 Λ 3.1945, FOITZIK FRANZ *16.10.1912 +12.1.1945, FOITZIK MAXMILIAN *10.11.1908 Λ 1942, FOITZIK OSKAR *18.10.1912 Λ 13.5.1944, FUHS EMIL *11.2.1911 +27.4.1944, FUHS ERNST *9.10.1904 Λ 5.6.1945, FUHS MAXMILIAN *9.2.1915 +12.1.1944, FUHS OSWALD *29.11.1912 +20.7.1943, FUHS ROBERT *10.11.1924 +24.5.1944, GOLDMANN RUDOLF *1.9.1920 Λ 20.1.1943, GRUND JOHANN *12.7.1911 +8.3.1945, GWOSDZIK HEINDRICH *27.4.1912 +26.7.1944, GWOSDZIK HEINDRICH *4.10.1920 +24.3.1942, GWOSDZIK OSWALD *31.1.1914 +10.5.1942, GWOSDZIK OSWALD *9.11.1923 Λ 18.8.1944, HARASIM JOHANN *29.12.1926 Λ 1.12.1944, HARASIM PAUL *11.9.1921 +15.8.1944, HERUDEK ADOLF *9.2.1921 Λ 15.8.1944, HERUDEK ALOIS *24.4.1924 +18.9.1944, HERUDEK OSWALD *14.12.1910 +3.2.1943
HERUDEK RUDOLF *22.10.1925 +25.1.1945, HILLBARND JOSEF *16.6.1914 +24.9.1944, HLUCHNIK EMIL *26.10.1896 Λ 4.1945, HLUCHNIK LEO *26.4.1929 Λ 1945, HLUCHNIK PAUL *27.6.1919 +2.6.1942, HOFFMAN WILHELM *29.4.1915 +12.10.1941, IRZIK EWALD *30.9.1910 +20.8.1944, IRZIK JOSEF *2.1.1915 +23.3.1944, JARKULISCH LEO *3.7.1926 Λ 15.12.1944, JURASCHEK RUDOLF *30.9.1909 +24.9.1941, KOTZIAN EMERICH *16.9.1906 +24.6.1945, KOCH MAXMILIAN *27.2.1926 Λ 11.1.1945, KONDA OSWALD *17.6.1926 +6.1944, KOLLARCZIK ALOIS *20.11.1909 Λ 14.3.1942, KOLLARCZIK JOSEF *1.2.1913 +4.5.1944, KOLLARCZIK LEO *14.10.1925 +12.4.1944, KOLLARCZIK RUDOLF *14.4.1912 +25.7.1944, KOLLARCZIK WALENTIN *13.11.1912 +23.6.1941, KOLLEK JOSEF *14.11.1914 +25.3.1942, KOLLEK MAXMILIAN *12.9.1909 +2.2.1943, KONETZNY MAXMILIAN *13.12.1920 +2.4.1942, KORZISTKA BRUNO 5.6.1925 Λ 3.1945, KORZISTKA GEORG *19.5.1910 +13.12.1942, KORZISTKA JOSEF *27.1.1923 +28.12.1943, KOSELLEK ERNST *27.5.1923 +24.4.1945, KUBNY ERNST *23.3.1923 +5.11.1943, KRAMARZ ALOIS *3.10.1907 +5.2.1943, KRAMARZ WILHELM *12.8.1910 +1.1.1942, KRAMARZ VILÉM *11.6.1932 +26.7.1945
KRETTEK BRUNO *5.9.1912 +9.1.1945, KRETTEK ERNST *1.2.1920 Λ 8.1.1945, KRETTEK GEORG *26.4.1918 +2.2.1945, KRETTEK PAUL *14.9.1912 Λ 20.5.1942, KRETTEK RUDOLF *4.7.1921 +20.11.1941, KRETTEK WILHELM *8.1.1916 Λ 20.3.1945, KRÜGER ALBERT *10.12.1907 +1.5.1942, KUPKA ADOLF *10.9.1926 +10.9.1945, KUPKA ADOLF *4.11.1927 Λ 4.1945, KUPKA ALBERT *28.7.1885 Λ 11.1.1945, KUPKA PAUL *6.8.1922 Λ 20.8.1945, KUPKA RUDOLF *4.1.1925 +13.2.1944, KURKA ALBERT *18.6.1914 +3.12.1942, LISCHKA ADOLF *8.9.1921 +25.11.1944, LISCHKA ADOLF *7.11.1927 Λ 5.1945, LISCHKA ERWIN *19.8.1912 +2.5.1942, LISCHKA MAXMILIAN *2.9.1923 Λ 18.10.1944, LISCHKA MAXMILIAN *11.11.1906 +3.12.1942, LISCHKA OSKAR *11.8.1900 +15.2.1945, MALCHAR RICHARD *16.7.1924 +29.9.1943, MERTENS PAUL *8.11.1903 +15.2.1947, MICHALIK ERNST *16.6.1913 +17.12.1942, MICHALIK KARL *10.9.1908 Λ 1.1945, MORAWETZ ERICH *29.3.1923 +28.1.1945, MORAWETZ OSKAR *21.10.1913 +9.5.1944, MRKWA PAUL *7.10.1922 Λ 11.1943, MRKWA PETER *15.9.1908 +15.12.1942, NAWRATH KARL *15.11.1909 Λ 15.10.1944, HANSLIK LEONHARD *14.8.1933 +16.4.1945, FUHS JOSEF *13.3.1915 Λ 1945
NIKLAS BERTHOLD *12.12.1910 +5.2.1945, PASCHEK JOSEF *8.5.1923 +10.10.1944, PLONKA LEO *15.4.1913 +13.2.1942, POSTULKA JOHANN *26.9.1907 +8.2.1944, POTYSCH ADOLF *5.7.1898 Λ 3.1945, PRZIBYLLA JOSEF *29.9.1907 Λ 19.12.1943, RATHAI ADOLF *30.8.1914 Λ 30.12.1942, RATHAI ERICH *13.7.1922 +18.4.1945, RATHAI ERICH *26.2.1924 Λ 2.9.1943, RATHAI HEINRICH *26.10.1916 Λ 19.1.1945, RATHAI JOSEF *10.9.1909 +12.2.1944, RATHAI NIKOLAUS *5.12.1908 +22.1.1942, RATHAI PAUL *17.9.1907 Λ 12.8.1944, RATHAI RICHARD *8.1.1921 +9.3.1943, RATHAI THEODOR *25.8.1912 +4.2.1942, RATHAI WILHELM *20.9.1914 +2.2.1942, REICHEL JOSEF *6.12.1904 Λ 30.11.1942, ROSZIK FRANZ *20.11.1908 +10.12.1942, RZEHANEK ERICH *24.12.1911 +3.6.1942, RZEHANEK FRANZ *25.11.1913 +1.6.1940, RZEHANEK RUDOLF *8.1.1920 +11.6.1942, RZEHANEK WILHELM *17.2.1915 +2.11.1944, RZEHORZ WALTER *9.8.1931 +27.4.1945, SCHEFFCZIK JOSEF *23.10.1909 Λ 27.10.1944, SCHEFFCZIK RICHARD *5.3.1922 +16.8.1943, SCHIMETKA FRIEDRICH *2.11.1918 Λ 26.11.1942, SCHIMETZEK RICHARD *21.12.1923 Λ 1945, SCHOLTIS ADOLF *2.11.1911 Λ 20.8.1944, BLOKESCH GERHARD *28.10.1928 Λ 1945
SCHOLTIS GEORG *7.10.1910 +16.2.1943, SCHOLTIS JOHANN *17.5.1919 +24.7.1941, SCHOLTIS JOSEF *14.8.1919 +29.3.1942, SCHOLTIS MAXMILIAN *10.7.1901 Λ 3.1945, SCHOLTIS PAUL *26.6.1912 +31.12.1943, SCHUBINSKY BERNHARD *4.8.1914 +25.12.1941, SEGSULKA PETER *22.2.1913 +18.9.1944, SLIWKA ALBERT *14.2.1913 +30.4.1943, SLIWKA GEORG *20.1.1921 Λ 19432, SLIWKA JOHANN *29.8.1910 Λ 20.3.1943, SLIWKA MAXMILIAN *19.11.1909 Λ 10.1943, SLIWKA THEODOR *14.3.1917 +16.12.1944, SMOLKA FERDINAND *3.2.1919 +9.11.1943, SNIEHOTTA ADOLF *29.9.1907 +4.2.1943, SNIEHOTTA ALBERT *15.6.1909 +6.5.1946, SNIEHOTTA ERICH *2.7.1926 +15.2.1945, SNIEHOTTA ERNST *9.1.1918 +20.1.1943, SNIEHOTTA FRANZ *6.10.1907 +3.1945, SNIEHOTTA GEORG *3.8.1910 +21.1.1943, SNIEHOTTA JOACHIM *7.8.1926 Λ 1945, SNIEHOTTA JOSEF *5.10.1914 Λ 15.8.1944, SNIEHOTTA JOSEF *9.12.1921 +20.1.1942, SNIEHOTTA OSWALD *26.10.1901 +24.9.1944, SNIEHOTTA PAUL *30.6.1909 +9.12.1944, SNIEHOTTA RICHARD *2.7.1909 +20.12.1944, SOLLICH FRANZ *11.9.1909 +6.8.1942, SOLLICH JOSEF *24.8.1911 Λ 15.2.1943, SOLLICH PAUL *12.9.1913 +8.9.1941, STARÝ JOSEF *19.11.1915 Λ 6.3.1945
STAWARZ JOSEF *17.12.1914 Λ 1945, STAWARZ MAXMILIAN *30.9.1907 +9.1.1944, STUCHLIK ALEX *20.11.1924 Λ 17.2.1944, SURMA HEINRICH *2.9.1910 +27.4.1944, THEUER EDUARD *12.1.1922 Λ 4.1945, THEUER ERHARD *21.12.1925 +4.7.1944, THEUER ERICH *15.7.1924 +17.3.1945, THEUER FELIX *3.5.1925 +20.1.1944, THEUER JOHANN *24.9.1923 +14.4.195, THEUER KARL *27.1.1906 +8.12.1943, THEUER KARL *21.1.1921 +25.3.1945, THEUER LEO *11.10.1925 +11.10.1944, THEUER PETER *5.1.1930 +27.4.1944, THEUER RICHARD *24.4.1920 +7.4.1942, THEUER RICHARD *14.3.1927 Λ 14.3.1945, THEUER RUDOLF *16.2.1922 Λ 17.1.1944, THEUER WILHELM *6.8.1910 +13.8.1942, THEUER WILHELM *8.10.1915 Λ 22.6.1944, TROJANSKY JOHANN *18.2.1913 Λ 14.7.1944, WALENTA ADOLF *9.3.1923 +28.10.1943, WALUGA JOHANN *14.5.1914 +14.2.1942, WAWRZINEK MAXMILIAN *15.5.1925 Λ +1944, WEHOVSKY ADOLF *7.12.1924 Λ 1943, WEHOWSKY JOSEF *8.7.1923 +10.10.1943, WELZ GEORG *9.4.1918 +2.2.1943, WELZ PAUL *19.8.1920 +2.8.1944, WILLISCH ADOLF *8.9.1916 +4.6.1943, WLTAVSKY JOHANN *31.12.1919 Λ 1942, WLTAVSKY ROBERT *16.3.1926 +21.3.1945
Poznámka:

Pomník padlých bolatických občanů u nového hřbitova; stavbu financovali občané a Východoněmecká společnost pro lidská práva v Bonnu. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Značka Λ nahrazuje znak z pomníku, znamenající „nezvěstný“.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8113-07726
Souřadnice: N49°57'11.52'' E18°5'14.89'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Michal Lukášek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Michal Lukášek, 17.11.2006
Umístění: Bolatice, Svobody, před kostelem sv. Stanislava
Nápis:
1914 - 1918

Walenta Theodor geb. 22.11.1891 gef. 6.8.1914 Fr., Wilisch Oswald geb. 7.8.1882 gef. 1.10.1914 Fr., Krettek Jakob geb. 28.10.1888 gef. 7.10.1914 Fr., Effenberger Emanuel geb. 26.10.1880 gef. 20.11.1914 Rsl, Sliwka Theodor geb. 12.12.1880 gef. 11.12.1914 Rsl., Sollich Johann geb. 13.5.1996 gef. 11.12.1914 Rsl., Foitzik Franz geb. 25.10.1891 gef. 11.1.1915 Fr., Foitzik Theodor geb. 6.11.1886 gef. 7.2.1951 Fr., Blahetka Johann geb. 30.7.1885 gef. 16.2.1915 Fr., Kollek Franz geb. 24.6.1884 gef. 2.3.1915 Fr., Herudek Emanuel geb. 28.3.1891 gef. 2.3.1915 Fr., Kollarczik Ludwig geb. 19.8.1877 gef. 5.3.1915 Rsl., Sniehotta Richard geb. 6.9.1891 gef. 11.3.1915 Fr., Duda Franz geb. 13.10.1888 gef. 25.4.1915 Fr., Schindelarz Josef geb. 28.8.1894 gef. 2.5.1915 Rsl., Ledwa Georg geb. 10.3.1894 gef. 9.5.1915 Rsl., Qwosdik Robert geb. 18.2.1893 gef. 5.1915 Rsl., Muschalek Franz geb. 8.10.1882 gef. 23.5.1915 Fr., Wehowski Josef geb. 8.9.1893 gef. 5.6.1915 Fr., Theuer Konrad geb. 18.2.1886 gef. 5.6.1915 Fr., Kollarczik Franz geb. 2.10.1894 gef. 14.6.1915 Rsl., Qwosdik Rudolf geb. 27.10.1888 gef. 14.6.1915 Fr., Michalik Alois geb. 27.7.1892 gef. 14.6.1915 Fr., Sniehotta August geb. 7.10.1892 gef. 17.7.1915, Sniehotta Josef geb. 2.1.1880 gef. 18.7.1915, Bielak Karl geb. 27.4.1887 gef. 2.8.1915 Rsl., Duda Paul geb. 22.6.1890 gef. 8.8.1915 Rsl.
Duda Peter geb. 29.6.1895 gef. 14.8.1915 Rsl., Walenta Adolf geb. 29.11.1886 gef. 20.8.1915 Rsl., Balarin Emanuel geb. 18.10.1882 gef. 22.8.1915 Rsl., Rathai Oswald geb. 4.6.1893 gef. 1.9.1915 Fr., Theuer Josef geb. 27.1.1894 gef. 23.9.1915 Rsl., Duda Josef geb. 27.9.1894 gef. 27.9.1915 Fr., Rathai Emanuel geb. 5.4.1883 gef. 28.9.1915 Fr., Theuer Nikolaus geb. 20.1.1895 gef. 30.9.1915 Rsl., Michalik Adolf geb. 2.10.1894 gef. 25.10.1915 Fr., Foitzik Josef geb. 11.3.1888 gef. 30.10.1915 Rsl., Sniehotta Georg geb. 16.11.1895 gef. 19.12.1915 Rsl., Stawarz Josef geb. 17.7.1877 gef. 15.3.1916 Rsl., Herudek Josef geb. 25.10.1895 gef. 16.3.1916 Fr., Rzechanek Josef geb. 25.10.1894 gef. 22.3.1916 Fr., Kollarczik Adolf geb. 27.8.1897 gef. 22.3.1916 Fr., Sniehotta Fritz geb. 3.11.1886 gef. 14.4.1916 Fr., Nowak Oswald geb. 6.8.1892 gef. 26.4.1916 Fr., Herudek Max geb. 20.9.1892 gef. 17.5.1916 Fr., Fuss Nikolaus geb. 4.12.1882 gef. 28.5.1916 Fr., Sniehotta Richard geb. 8.11.1895 gef. 3.6.1916 Fr., Scholtis Anton geb. 22.5.1886 gef. 1.7.1916 Fr., Kollarczik Heindrich geb. 2.8.1892 gef. 6.7.1916 Fr., Rathai Karl geb. 5.2.1880 gef. 9.7.1916 Fr., Duda Josef geb. 23.12.1876 gef. 22.7.1916 Fr., Kramarz Adolf geb. 23.12.1898 gef. 10.10.1916 Fr.
Duxa Emil 26.8.1895 gef. 24.10.1916 Fr., Scholtis Franz geb. 12.12.1896 gef. 21.1.1917 Rsl., Scholtis Oswald geb. 31.3.1888 gef. 3.4.1917 Fr., Theuer Emanuel geb. 27.3.1897 gef. 27.7.1917 Fr., Scholtis Oswald geb. 11.10.1884 gef. 1.8.1917 Rsl., Braschke Richard geb. 3.12.1877 gef. 22.8.1917 Fr., Sollich Emil geb. 1.2.1895 gef. 6.9.1917 Fr., Sliwka Rudolf geb. 14.9.1893 gef. 10.9.1917 Fr., Sniehotta Nikolaus geb. 7.12.1897 gef. 13.12.1917 It., Botzek Johann geb. 13.11.1897 gef. 2.18.1918 Fr., Rathai Heindrich geb. 29.11.1878 gef. 25.2.1918 Rsl., Wehowski Oswald geb. 11.10.1884 gef. 23.3.1918, Nawrath Johann geb. 23.6.1889 gef. 25.3.1918 Fr., Foitzik Josef geb. 14.10.1896 gef. 9.4.1918 Fr., Scholtis Eduard geb. 9.1.1885 gef. 13.4.1918 Fr., Michalik Adolf geb. 4.1.1880 gef. 14.4.1918 Fr., Potisch Emil geb. 23.6.1872 gef. 25.4.1918 Fr., Dembek Valentin geb. 2.9.1879 gef. 30.4.1918 Fr., Fuss Rudolf geb. 14.8.1888 gef. 10.8.1918 Fr., Sollich Rudolf geb. 24.11.1894 gef. 21.9.1918 Fr., Theuer Oswald geb. 22.5.1893 gef. 26.9.1918 Fr., Sniehotta Adolf geb. 4.9.1899 gef. 27.9.1918 Fr., Kollarczik Adolf geb. 25.3.1897 gef. 8.10.1918 Fr., Theuer Theodor geb. 11.3.1887 gef. 18.10.1918 Fr., Kramarz Franz geb. 31.3.1873 gef. 26.10.1918 Fr., Wilisch Adolf geb. 1.9.1888 gef. 21.8.1918
Kollarczik Peter geb. 13.3.1890 ver. 25.8.1914, Ruski Rudolf geb. 8.8.1886 ver. 10.9.1914, Buri Andreas geb. 21.11.1885 ver. 2.11.1914, Scholtis Ignatz geb. 23.12.1894 ver. 13.6.1915, Bielak Johann geb. 12.11.1887 ver. 25.9.1915, Nawrath Johann geb. 16.4.1886 ver. 25.9.1915, Theuer Johann geb. 27.1.1897 ver. 25.7.1915, Mirkwa Josef geb. 10.7.1897 ver. 25.9.1915, Kurka Peter geb. 21.12.1891 ver. 2.6.1916, Sollich Emil geb. 13.11.1887 ver. 21.10.1916, Rathai Georg geb. 25.4.1897 ver. 2.4.1917, Sollich Richard geb. 26.12.1895 ver. 17.4.1918, Michalik Theodor geb. 25.11.1875 ver. 18.8.1918, Sniehotta August geb. 13.9.1899 ver. 8.10.1918, Ruski Theodor geb. 22.10.1880 gest. 2.12.1915, Adametz Wilhelm geb. 18.6.1877 ver. 17.2.1916, Harasim Johann geb. 6.8.1870 ver. 20.3.1916, Kollarczik Karl geb. 11.9.1889 ver. 18.6.1917, Qwosdik Anton geb. 28.12.1876 ver. 21.10.1917, Bielak Rudolf geb. 30.9.1885 ver. 23.5.1918, Zabel Herrmann geb. 8.4.1891 ver. 26.12.1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8113-07714
Souřadnice: N49°57'0.65'' E18°5'7.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 17.11.2006
Umístění: Bolatice, Svobody, před kostelem
Nápis:
ZA NACISTICKÉ OKUPACE
DEJŠÍ OBCE ZAHYNULI:

JOSEF BLOKEŠ
*19.6.1911
sťat 7.5.1944 v Brandenburg Havel

JOSEF ŘEHÁNEK
*6.3.1903
umučen 4.8.1940 v Ratiboři

NEZRADILI!
DALI ŽIVOTY ZA NAŠÍ SVOBODU.

Souřadnice: N49°57'0.65'' E18°5'7.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Michal Lukášek