Šamorín

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.08.2013
Umístění: Šamorín, Cintorínsky rad, mestský cintorín
Nápis:
ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ РУССКИМЪ ВОИНАМЪ
скончавшимся въ Саморіи Товарищи брани

1914-1915

Шрапнель Васъ и пуля щадила,
Вы храбро стояли въ огнѣ;
Неволя же жизнь подкосила,
Въ венгеpской чужой сторонѣ.
Poznámka:

V posledných rokoch 1. svetovej vojny a krátku dobu po nej bol v meste ruský a taliansky zajatecký tábor, ktorého jedinou zachovalou pamiatkou je lipová alej vysadená zajatcami na dnešnej Pomlejskej ceste. Na šamorínskom cintoríne sa nachádzajú 2 pamätníky zajatcov – kríž postavený na pamiatku padlých ruských vojakov a centrálny pomník 1992 talianskych zajatcov postavený v 1918.
(zdroj: www.samorin.sk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'24.6'' E17°18'41.8''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pohřebiště vojáků Italské armády

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Cintorínsky rad, mestský cintorín
Nápis:
L´ ITALIA AI SUOI CADUTI IN SLOVACCHIA

L´ ITALIA
AI SUOI CADUTI,
TALIANSKO
SVOJIM PADLÝM

I PRIGIONIERI ITALIANI
TORNANDO IN PATRIA
COMMEMORANO
I FRATELLI MORTI A SOMORJA
GLORIFICANDOLI NEL COMPIANTO
DELLA NAZIONE
NOVEMBRE MCMXVIII.

RIQUADRO
MILITARE
ITALIANO
1915-1918
QUI
RIPOSANO
1992
CADUTI

POHREBNÉ
POLE
TALIANSKE
1915-1918
TU ODPOČÍVA
1992
PADLÝCH
Poznámka:

V posledných rokoch 1. svetovej vojny a krátku dobu po nej bol v meste ruský a taliansky zajatecký tábor, ktorého jedinou zachovalou pamiatkou je lipová alej vysadená zajatcami na dnešnej Pomlejskej ceste. Na šamorínskom cintoríne sa nachádzajú 2 pamätníky zajatcov – kríž postavený na pamiatku padlých ruských vojakov a centrálny pomník 1992 talianskych zajatcov postavený v 1918.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'25.4'' E17°18'37.9''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2010
Umístění: Šamorín, Dlhá, na rohu ulíc Dlhá a Bratislavská cesta
Nápis:
OBČANOM SLOVENSKA.
KTORÍ R. 1938-1945
POČAS MAĎARSKEJ OKUPÁCIE
JUŽNÉHO SLOVENSKA
TRPELI A POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SUVERENITU A ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
K 60. VÝR.
VIEDENSKÉHO DIKTÁTU
MATICA SLOVENSKÁ
Z PRÍSPEVKU ĽUDOVÍTA MIŠÍKA
SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV 1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Gazdovský rad, pred evanjelickou farou na Gazdovskom rade č. 37
Nápis:
DO TEJTO ŠKOLY CHODIL NÁŠ NÁRODNÝ BOHATIER
GEN. DR. M. R. ŠTEFÁNIK
V ROKOCH 1889, 1890.
VENOVALA JEDNOTA ČSOL. V BRATISLAVE A USTR. SPRÁVA SL. LIGY

EZEN A HELYEN EVANGELIKUS ISKOLA ÁLLT,
AMELYBEN 1889-90 M. R. ŠTEFÁNIK TÁBORNOK
A SZLOVÁK NÉP NAGY FIA TANULT.

NA TOMTO MIESTE STÁLA EVANJELICKÁ ŠKOLA,
KTORÚ NAVŠTEVOVAL V ROKOCH 1889-90 M. R. ŠTEFÁNIK
VEĽKÝ SYN SLOVENSKÉHO NÁRODA

Signatúra: Lad. Majerský 1930

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'42.3'' E17°18'34.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2012
Umístění: Šamorín, Hlavná, interiér rím.-kat. kostola Nanebovstúpenia P. Márie
Nápis:
A VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSEINK
EMLÉKÉNEK 1914-1918.

BANGHA JÓZSEF Somorja 1899-1918, BOKOR ISTVÁN Somorja 1881-1918, CSIBA KÁROLY Somorja 1891-1916, CSÓKA JÓZSEF Tejfalu 1895-1915, DERCSÉNYI SÁNDOR fh. Pozsony 1895-1916, FEHÉR ANTAL Somorja 1896-1916, FODOR LAJOS Somorja 1888-1916, GYLYÁS JÓZSEF Somorja 1875-1916, HANZ FERENC Csölösztő 1885-1916, HOMBAUER IMRE Somorja 1892-1918, KACZOR SÁNDOR Somorja 1873-1916, KÁLMÁN ISTVÁN Csölösztő 1873-1918, KOCSIS FERENC Csölösztő 1894-1914, KOCSIS JÁNOS Csölösztő 1893-1914, KORLÁTH KÁROLY Sárosfa 1895-1915, KOVÁCS FERENC Csölösztő 1885-1919, KOZMAN FERENC Somorja 1889-1917, LANG KÁLMÁN Somorja 1891-1915, MEDVÁCZ ISTVÁN Somorja 1893-1916, MEDVÁCZ IMRE Somorja 1888-1914, MÉSZÁROS SÁNDOR Somorja 1888-1915, NAGY JÁNOS Csölösztő 1895-1916, NÉMETH ANDRÁS Tejfalu 1872-1916, ORAVECZ ISTVÁN Tejfalu 1876-1916, PÉDER ÁDÁM Somorja 1875-1916, POLAKOVICS FERENC Somorja 1878-1914, SÁFRÁNY JÓZSEF Somorja 1898-1918, SÁFRÁNY LAJOS Somorja 1899-1918, SEBESTYÉN FERENC Somorja 1872-1918, SEBESTYÉN JÓZSEF Somorja 1893-1915, SERESS REZSŐ Somorja 1885-1916, SZABÓ FERENC Somorja 1895-1916, SZABÓ ISTVÁN Somorja 1876-1916, TAKÁCS ANTAL Somorja 1880-1918, TAKÁCS FERENC Somorja 1886-1915, TAKÁCS KÁLMÁN Sámot 1895-1924, TAKÁCS MIHÁLY Tejfalu 1892-1915, TÓTH JÁNOS Tejfalu 1883-1916, VILÁGI ANDRÁS Tejfalu 1891-1918

RÓLATOK EMLÉKEZVÉN CSORDULNAK KÖNNYEINK,
BÚVAL HARMATOZNAK SZOMORÚ MEZEINK!
ISTEN LEGYEN JUTALMATOK!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°1'42.5'' E17°18'27.3'' (vchod do kostola)
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2014
Umístění: Šamorín, Hlavná 37, vpravo od vchodu do Mestského úradu Šamorín
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE MESTA
ŠAMORÍN
Z PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA OSLOBODENIA
2. APRÍLA 1945 – 2. APRÍLA 1970
KÖSZÖNET ÉS HÁLA A SZOVJET HADSEREGNEK
SOMORIA
FELSZABADÍTÁSÁÉRT
FELSZABADULÁSUNK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
1945. ÁPRILIS 2. - 1970. ÁPRILIS 2.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°1'40.6'' E17°18'32.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa odsun Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Hlavná 37, na budove Mestského úradu Šamorín
Nápis:
50.
NA POČESŤ NÁSILNE VYSŤAHOVANÝCH
A MEGHURCOLTAK EMLÉKÉRE
1947 - 1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Žigmund Luxemburský

Autor: Ladislav Barabás, 25.01.2018
Umístění: Šamorín, Hlavná 379, vestibul mestského úradu
Nápis:
NA PAMIATKU
600. VÝROČIA
ZÍSKANIA VÝSAD
OD KRÁĽA ŽIGMUNDA
V ROKU 1405

MESTO ŠAMORÍN

2005

AZ 1405-BEN
ZSIGMOND KIRÁLYTÓL
KAPOTT KIVÁLTSÁGOK
ELNYERÉSÉNEK
600. ÉVRORDULÓJA
EMLÉKÉRE

SOMORJA VÁROS

2005
Poznámka:

Žigmund Luxemburský (14.2.1368 Norimberg - 9.12.1437 Znojmo) bol brandenburský markgróf, uhorský, český a rímsky kráľ. Bol významný európsky politik vrcholného stredoveku. Počas svojej vlády bojoval proti Turkom, uhorským magnátom, proti husitom i Benátkam. Ako prvý vytvoril podunajské súštátie, ktoré pozostávalo z uhorského a českého kráľovstva a nemeckej ríše a zrejme malo byť hrádzou proti osmanskej expanzii.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDigmund_(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan I

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, námestie Sv. Štefana, pred kultúrnym domom
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Štefan I sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
(zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html )

Na podstavci sochy sa nachádza monogram ŠtefanaI


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2013
Umístění: Šamorín, Pešia cesta, část Mliečno, cintorín, vpravo od vchodu do Domu smútku

Nápis:
Az I.világháború tejfalusi áldozatai 1914 - 1918

BUCSUHÁZI ÁRPÁD, SÁGHY PÁL
CSANÓ VENDEL, SÁNDOR JÓZSEF
CSÓKA ISTVÁN ifj. , SÁNDOR PÉTER
CSIBA ISTVÁN, SILI ANTAL
DÉNES ANTAL, SILI JÁNOS
DÉNES ISTVÁN, SZABO ANTAL
KARÁCSONY KÁROLY, SZEGEDI ANDRÁS
MOLNÁR MIHÁLY, TAKÁCS MIHÁLY
MOLNÁR VINCE, TALI FERENC
NÉMETH ANDRÁS, TÓTH ISTVÁN
ORAVECZ ISTVÁN, VILÁGI ANDRÁS
PÉK PÉTER, RÁCZ KÁROLY
SÁGHY ALAJOS

A II.világháború tejfalusi aldozátai 1939 - 1945

BARTAL LŐRINC, LAJTMAN KÁROLY
ÉLIÁS ISTVÁN, MEZEI MIHÁLY
FÖLDES JÓZSEF, PÉK DEZSŐ
HORVÁTH FERENC, STREPKA MIHÁLY
KIRCHNER FERENC, ZÖLD JÓZSEF
KOCSIS ISTVÁN, KRICSEK SÁNDOR
SCHELINGER ÁGOSTON, DEGNER ANTAL

Emléküket kegyelettel megőrizzűk

Anno 1990 Tejfalu lakósai

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'09.0'' E17°19'32.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás