Praha 4

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 13.10.2011
Umístění: Praha 4, náměstí Hrdinů 1300/11, Nusle
Nápis:
ZA VLAST POLOŽILI ŽIVOT
V LETECH 1939 – 1945

DR BECK BEDŘICH ZEM. SOUDCE,
ČECHUROVÁ MARIE POM. ŮŘEDNICE,
DR LÁNY EMIL ZEM. SOUDCE,
DR MEJSTŘÍK ZDENĚK MIN. RADA,
SCHINDLER JAROMÍR ZEM. SOUDCE,
ZAPLATIL BEDŘICH KANC. POMOCNÍK

ČEST PAMÁTCE UMUČENÝCH!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-20564
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Archiv DPP, 28.04.2017
Umístění: Praha 4, náměstí Hrdinů, na budově v areálu tramvajové vozovny Pankrác, veřejně nepřístupné
Nápis:
PRO VĚČNOU PAMĚŤ NA HRDINY,
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY:

CÍLEK VLADIMÍR
CÍSAŘ ANTONÍN
KŘIŠŤÁL VÁCLAV
MAREŠ ANTONÍN
PELIKÁN FRANTIŠEK
ŘÍHA OLDŘICH
SECKÝ KAREL
ŠRÁMEK JOSEF
ZÁRUBA JOSEF

ČEST NAŠIM HRDINŮM, MUČEDNÍKŮM.
NEZAPOMENEM!
Poznámka:

V seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) jsou uvedeni:
Cílek Vladimír, *29.6.1902, +7.5.1945, řidič Elektrických podniků, bydliště: Praha XIV, Přemyslovo nábř. 17, padl u tram. vozovny Pankrác.
Mareš Antonín, *7.12.1898 (jinde chybně 7.2.), +30.6.1945, řidič autobusu, bydliště: Praha XIV, U vozovny č. p. 1043, podlehl zranění.
Říha Oldřich, *22.5.1904, +8.5.1945, řidič autobusu Elektrických podniků, bydliště Praha XVI Nusle, na Děkance č. p. 824, padl na Děkance.
Secký Karel, *9.2.1899 (jinde 9.1.), +7.5.1945, řidič, bydliště: Praha XIV, Kunžatská č. p. 975, padl na Pankráci, roh Soudního nám. a vozovny .
Šrámek Josef, *7.6.1904, +7.5.1945, zřízenec Elektrických podniků, bydliště Praha XIV Nusle, ubit Nad Jezerkou.

Fotografie laskavě poskytnuta pracovníky archivu Dopravního podniku hl. města Prahy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.01.2020
Umístění: Praha 4, náměstí Prezidenta Masaryka, zelená plocha u kruhového objezdu
Nápis:
T. G. M.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Jaroslav Volf

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Návršní 285/13
Nápis:
ZDE ŽIL A PRACOVAL V LETECH 1931-1943 ILLEGÁLNÍ PRACOVNÍK
SOUDRUH JAROSLAV VOLF
POPRAVENÝ NACISTY ZA SLUŽBU STRANĚ A VLASTI
V DRÁŽĎANECH 2. SRPNA 1944 VE VĚKU 36 LET
ODBOČKA SČSP JARDY VOLFA V KRČI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20686
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.07.2004
Umístění: Praha 4, Nedvědovo náměstí, před č.p. 140/13, v parku
Nápis:
BRATŘÍM PADLÝM V PODOLÍ
REVOLUČNÍ BOJOVNÍCI Z KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28875
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Miloslav Barták

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Neveklovská 523/2
Nápis:
ZDE ŽIL
MILOSLAV BARTÁK
UMUČENÝ 31.12.1941
V MAUTHAUSENU
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20575
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska televizního vysílání 1968

Autor: Jiří Porteš, 15.07.2013
Umístění: Praha 4, Novodvorská 1768/138, kancelářský areál, bývalý VÚ A.S. Popova
Nápis:
V TOMTO OBJEKTU
V SRPNOVÝCH DNECH 1968,
PŘI OBSAZENÍ PRACOVIŠŤ
ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE
VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY,
ZAJISTILI PRACOVNÍCI
VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU TESLA VÚST
NÁHRADNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Karel Šmída

Autor: Vladimír Štrupl, 15.04.2012
Umístění: Praha 4, Nuselská 1419/53, na budově proti vjezdu do areálu
Nápis:
ZDE PADL HRDINOU SMRTÍ DNE 6 KVĚTNA 1945
NÁŠ SPOLUPRACOVNÍK
KAREL ŠMÍDA
V STÁŘÍ 29 ROKŮ.

OBĚŤ TVÁ NEBYLA MARNÁ, ...
ZVÍTĚZILI JSME.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20613
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Zdeněk Nedvěd

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 4, Nuselská 1495/64, Nusle
Nápis:
ZDENĚK NEDVĚD
* 11.4.1945
PADL V BOJI ZA VLAST
A SVOBODU DNE 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20680
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Obětí 6. května 553/2, v zahradě
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
DNE 6. KVĚTNA 1945 BYLI VE SKLEPĚ TOHOTO DOMU NACISTY POVRAŽDĚNI
ANTONIE BROTÁNKOVÁ, FRANTIŠEK BARTOŠ, JOSEFA BARTOŠOVÁ, MARTA BARTOŠOVÁ, LADISLAV DOUŠAN, MARIE DOUŠANOVÁ, BOHUMIL EICHLER, JOSEF FOGL, LADISLAV FRANCE, OLGA FRANCEOVÁ, JAN HÁČEK, VĚRA HÁJKOVÁ, KAREL HEMER, ANNA HEMEROVÁ, VOJTĚCH HOMOLKA, MAGDALENA HOMOLKOVÁ, ANNA HRYCHOVÁ, JIŘÍ KLABOUCH, JIŘÍ KOCOUREK, EMILIE KOCOURKOVÁ, VÁCLAV KRÁLÍK, BOŽENA KRÁLÍKOVÁ, VĚRA KRÁLÍKOVÁ, JAROSLAV KRONBERG, JOSEF KRONBERG, MIROSLAV LENOCH, MARIE LENOCHOVÁ, VĚRA LENOCHOVÁ, BOHUMIL MAXA, RUDOLF ŠEJDA, MIROSLAVA ŠEJDOVÁ, BOŽENA ŠEVČÍKOVÁ, JAROSLAV TAUŠ, FRANTIŠKA TAUŠOVÁ
ONV 4
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

"V Úsobské ulici 255 na Zelené lišce na Pankráci vtrhlo 6. května šest vojáků SS v půl deváté večer do sklepa a bez jakékoli výzvy střelbou zmasakrovali dalších 37 lidí, kteří se tam schovávali. Mezi oběťmi bylo deset dětí a třináct žen, z toho dvě těhotné. Jedna z nich, Němka, klečela před vojáky a prosila je, aby jí jako německou příslušnici ušetřili. Byla ale zavražděna i se svými dvěma dětmi. Po střelbě začali vojáci křičet: „Auf, auf!“ Nezraněné čtrnáctileté děvče, které se na výzvu postavilo, bylo zastřeleno vzápětí. Na odchodu ještě vojáci pro jistotu do padlých bodali bajonety a dobíjeli umírající pažbami. Dvanáct lidí mělo tu duchapřítomnost, že mrtvé předstírali i přes to, a masakr přežili. Při odchodu napsali vojáci na sklepní dveře cynické varování: „Tote. Nicht eintreten“. Následně vojáci dům vyrabovali, zastřelili posledního, nemocného, starého a hluchého nájemníka, kterého v něm našli, a byty zapálili."
(zdroj: Pavel Kmoch, Konec pánů benešovska, rukopis)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20655
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Pavel Kmoch