Praha 4

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2005
Umístění: Praha 4, Náměstí Hrdinů 1300/11
Nápis:
DĚDIČKA KVĚTNA
BARIKÁDA PRAHA
STRMĚT DO BEZČASÍ BUDE
ZA NÍ JEJÍ MRTVÍ
A MRTVÍ Z KONCENTRÁKŮ
A MRTVÍ Z KÁZNIC
ROZESTAVÍ HLÍDKY
K STŘEŽENÍ BUDOUCNOSTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28884
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Hopjan

Autor: Vladimír Štrupl, 22.04.2010
Umístění: Praha 4, Náměstí Hrdinů 1301/5
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADL
KAREL HOPJAN
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20688
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 13.10.2011
Umístění: Praha 4, náměstí Hrdinů 1300/11, Nusle
Nápis:
ZA VLAST POLOŽILI ŽIVOT
V LETECH 1939 – 1945

DR BECK BEDŘICH ZEM. SOUDCE,
ČECHUROVÁ MARIE POM. ŮŘEDNICE,
DR LÁNY EMIL ZEM. SOUDCE,
DR MEJSTŘÍK ZDENĚK MIN. RADA,
SCHINDLER JAROMÍR ZEM. SOUDCE,
ZAPLATIL BEDŘICH KANC. POMOCNÍK

ČEST PAMÁTCE UMUČENÝCH!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-20564
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Archiv DPP, 28.04.2017
Umístění: Praha 4, náměstí Hrdinů, na budově v areálu tramvajové vozovny Pankrác, veřejně nepřístupné
Nápis:
PRO VĚČNOU PAMĚŤ NA HRDINY,
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY:

CÍLEK VLADIMÍR
CÍSAŘ ANTONÍN
KŘIŠŤÁL VÁCLAV
MAREŠ ANTONÍN
PELIKÁN FRANTIŠEK
ŘÍHA OLDŘICH
SECKÝ KAREL
ŠRÁMEK JOSEF
ZÁRUBA JOSEF

ČEST NAŠIM HRDINŮM, MUČEDNÍKŮM.
NEZAPOMENEM!
Poznámka:

V seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) jsou uvedeni:
Cílek Vladimír, *29.6.1902, +7.5.1945, řidič Elektrických podniků, bydliště: Praha XIV, Přemyslovo nábř. 17, padl u tram. vozovny Pankrác.
Mareš Antonín, *7.12.1898 (jinde chybně 7.2.), +30.6.1945, řidič autobusu, bydliště: Praha XIV, U vozovny č. p. 1043, podlehl zranění.
Říha Oldřich, *22.5.1904, +8.5.1945, řidič autobusu Elektrických podniků, bydliště Praha XVI Nusle, na Děkance č. p. 824, padl na Děkance.
Secký Karel, *9.2.1899 (jinde 9.1.), +7.5.1945, řidič, bydliště: Praha XIV, Kunžatská č. p. 975, padl na Pankráci, roh Soudního nám. a vozovny .
Šrámek Josef, *7.6.1904, +7.5.1945, zřízenec Elektrických podniků, bydliště Praha XIV Nusle, ubit Nad Jezerkou.

Fotografie laskavě poskytnuta pracovníky archivu Dopravního podniku hl. města Prahy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.01.2020
Umístění: Praha 4, náměstí Prezidenta Masaryka, zelená plocha u kruhového objezdu
Nápis:
T. G. M.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Jaroslav Volf

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Návršní 285/13
Nápis:
ZDE ŽIL A PRACOVAL V LETECH 1931-1943 ILLEGÁLNÍ PRACOVNÍK
SOUDRUH JAROSLAV VOLF
POPRAVENÝ NACISTY ZA SLUŽBU STRANĚ A VLASTI
V DRÁŽĎANECH 2. SRPNA 1944 VE VĚKU 36 LET
ODBOČKA SČSP JARDY VOLFA V KRČI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20686
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.07.2004
Umístění: Praha 4, Nedvědovo náměstí, před č.p. 140/13, v parku
Nápis:
BRATŘÍM PADLÝM V PODOLÍ
REVOLUČNÍ BOJOVNÍCI Z KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28875
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Miloslav Barták

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Neveklovská 523/2
Nápis:
ZDE ŽIL
MILOSLAV BARTÁK
UMUČENÝ 31.12.1941
V MAUTHAUSENU
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20575
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska televizního vysílání 1968

Autor: Jiří Porteš, 15.07.2013
Umístění: Praha 4, Novodvorská 1768/138, kancelářský areál, bývalý VÚ A.S. Popova
Nápis:
V TOMTO OBJEKTU
V SRPNOVÝCH DNECH 1968,
PŘI OBSAZENÍ PRACOVIŠŤ
ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE
VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY,
ZAJISTILI PRACOVNÍCI
VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU TESLA VÚST
NÁHRADNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Karel Šmída

Autor: Vladimír Štrupl, 15.04.2012
Umístění: Praha 4, Nuselská 1419/53, na budově proti vjezdu do areálu
Nápis:
ZDE PADL HRDINOU SMRTÍ DNE 6 KVĚTNA 1945
NÁŠ SPOLUPRACOVNÍK
KAREL ŠMÍDA
V STÁŘÍ 29 ROKŮ.

OBĚŤ TVÁ NEBYLA MARNÁ, ...
ZVÍTĚZILI JSME.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20613
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi