Praha 4

Pamětní deska Zdeněk Nedvěd

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 4, Nuselská 1495/64, Nusle
Nápis:
ZDENĚK NEDVĚD
* 11.4.1945
PADL V BOJI ZA VLAST
A SVOBODU DNE 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20680
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Obětí 6. května 553/2, v zahradě
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
DNE 6. KVĚTNA 1945 BYLI VE SKLEPĚ TOHOTO DOMU NACISTY POVRAŽDĚNI
ANTONIE BROTÁNKOVÁ, FRANTIŠEK BARTOŠ, JOSEFA BARTOŠOVÁ, MARTA BARTOŠOVÁ, LADISLAV DOUŠAN, MARIE DOUŠANOVÁ, BOHUMIL EICHLER, JOSEF FOGL, LADISLAV FRANCE, OLGA FRANCEOVÁ, JAN HÁČEK, VĚRA HÁJKOVÁ, KAREL HEMER, ANNA HEMEROVÁ, VOJTĚCH HOMOLKA, MAGDALENA HOMOLKOVÁ, ANNA HRYCHOVÁ, JIŘÍ KLABOUCH, JIŘÍ KOCOUREK, EMILIE KOCOURKOVÁ, VÁCLAV KRÁLÍK, BOŽENA KRÁLÍKOVÁ, VĚRA KRÁLÍKOVÁ, JAROSLAV KRONBERG, JOSEF KRONBERG, MIROSLAV LENOCH, MARIE LENOCHOVÁ, VĚRA LENOCHOVÁ, BOHUMIL MAXA, RUDOLF ŠEJDA, MIROSLAVA ŠEJDOVÁ, BOŽENA ŠEVČÍKOVÁ, JAROSLAV TAUŠ, FRANTIŠKA TAUŠOVÁ
ONV 4
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

"V Úsobské ulici 255 na Zelené lišce na Pankráci vtrhlo 6. května šest vojáků SS v půl deváté večer do sklepa a bez jakékoli výzvy střelbou zmasakrovali dalších 37 lidí, kteří se tam schovávali. Mezi oběťmi bylo deset dětí a třináct žen, z toho dvě těhotné. Jedna z nich, Němka, klečela před vojáky a prosila je, aby jí jako německou příslušnici ušetřili. Byla ale zavražděna i se svými dvěma dětmi. Po střelbě začali vojáci křičet: „Auf, auf!“ Nezraněné čtrnáctileté děvče, které se na výzvu postavilo, bylo zastřeleno vzápětí. Na odchodu ještě vojáci pro jistotu do padlých bodali bajonety a dobíjeli umírající pažbami. Dvanáct lidí mělo tu duchapřítomnost, že mrtvé předstírali i přes to, a masakr přežili. Při odchodu napsali vojáci na sklepní dveře cynické varování: „Tote. Nicht eintreten“. Následně vojáci dům vyrabovali, zastřelili posledního, nemocného, starého a hluchého nájemníka, kterého v něm našli, a byty zapálili."
(zdroj: Pavel Kmoch, Konec pánů benešovska, rukopis)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20655
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Pavel Kmoch

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 24.05.2011
Umístění: Praha 4, Obětí 6. května 554/04, Krč
Nápis:
DNE 6. KVĚTNA 1945
BYLO NA TOMTO MÍSTĚ ZAVRAŽDĚNO
ŠESTNÁCT NAŠICH SPOLUOBČANŮ
ČEST JEJICH PAMÁTCE
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28876
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Obětí 6. května 554/4
Nápis:
NA ZAHRADĚ TOHOTO DOMU BYLI 6. KVĚTNA 1945 ZAVRAŽDĚNI
KAREL DOLEJŠ, FRANTIŠKA DOLEJŠOVÁ, RUDOLF MAŠEK, MILAN PROCHÁZKA, JANA PROCHÁZKOVÁ, ANNA ŠÁROVÁ, JARMILA ŠÁROVÁ, BOŽENA ŠRÁMKOVÁ, EVA ŠRÁMKOVÁ, OTAKAR ŠVEJDA, ALOISIE ŠVEJDOVÁ, MILOUŠ DOLEŠÁK, JIŘÍ VURM, JOSEF VURM, DRAHOMÍRA VURMOVÁ ST., DRAHOMÍRA VURMOVÁ ML.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20637
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Weinert

Autor: Josef Kareš, 13.10.2011
Umístění: Praha 4, Ohradní 111/55, Michle, vestibul gymnázia
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BÝVALÉHO
STÁTNÍHO ČS. REÁLNÉHO GYMNÁSIA
V PRAZE – MICHLI PŮSOBIL
V LETECH 1937 – 1939 PROFESOR
ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

JAN WEINERT PHDR.
IN MEMORIAM * 18. 12. 1914 + 17. 11. 1939

VÝZNAMNÝ PŘEDSTAVITEL ČESKOSLOVENSKÉHO
A ČESKÉHO STUDENSTVA.
BYL ZASTŘELEN NACISTY
DNE 17. LISTOPADU 1939 V PRAZE – RUZYNI.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
OBVODNÍ ÚŘAD PRAHA 4 17. 11. 1991

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 05.06.2011
Umístění: Praha 4, Olbrachtova 16777/03
Nápis:
V KVĚTNU 1945
PADLI POBLÍŽ TOHOTO MÍSTA
JOSEF HAVELKA
VÁCLAV MULAČ
MIROSLAV NOVOTNÝ
FRANTIŠEK ŠENFELD
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20654
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Josef Kafka

Autor: Ing. Mojmír Churavý, 16.06.2020
Umístění: Praha 4, Otakarova 219/9
Nápis:
V této ulici žil a pracoval
hrdina odboje, litograf a fotograf
Josef KAFKA
nar. 16. 6. 1895
za ilegální činnost v Obraně národa
byl popraven
9. 7. 1943 v Berlíně-Plötzensee

MČ Praha 4, 2020
Poznámka:

Pamětní deska věnovaná nuselskému tiskaři, litografovi a fotografovi Josefu Kafkovi odhalena 16.6.2020. Slavnostního odhalení se účastnila i jeho dcera Helena Mandelová.
Akci pořádala Iniciativa A, Československá obec legionářská a Městská část Praha 4.
Pamětní deska se nachází poblíž místa, kde stával fotografický ateliér manželů Kafkových, jenž se do dnešních dnů nedochoval.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-55981
Souřadnice: N50°3'57.4'' E14°26'25.9''
Pomník přidal: Ing. Mojmír Churavý

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Pacovská 350/4, škola Na Zelené lišce, napravo od hl. vchodu do budovy
Nápis:
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945 ZDE PADLI
ŘEDITEL ANTONÍN STALLICH
ŽÁKYNĚ ALENA BURGEROVÁ
VĚRA HAJKOVÁ
JARMILA ŠÁROVÁ
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20611
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Pacovská 350/4, škola Na Zelené lišce, napravo od levého vchodu do budovy
Nápis:
VRAŽEDNOU NĚMECKOU RUKOU ZAHYNULY NAŠE DĚTI V DOBĚ REVOLUCE 5.5.-8.5.1945.
VURM JIŘÍ I.A
ČERMÁKOVÁ RUTH III.A
PROCHÁZKA MILAN IV.A
KLABOUCH JIŘÍ IV.B
FRANCEOVÁ OLGA VII.
HANUSOVÁ ZORA, UČITELKA
VURM JOSEF, ČLEN VÝBORU R.S.
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20589
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Oběti 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 07.04.2005
Umístění: Praha 4, Petra Rezka, roh ulice Petra Rezka a Táborská, parčík
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADL
NEZNÁMÝ MUŽ
ČEST JEHO PAMÁTCE
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28852
Pomník přidal: Vladimír Štrupl