Olomouc

Urna Stanislav Ploc

Autor: Ing. František Jedlička, 13.05.2016
Umístění: Olomouc, Třída Míru, hřbitov, zeď k parkovišti
Nápis:
pplk. STANISLAV PLOC
*11.10.1933 +9.4.2006

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Urna Alois Nováček

Autor: Ing. František Jedlička, 13.05.2016
Umístění: Olomouc, Třída Míru, hřbitov, zeď k parkovišti
Nápis:
ALOIS
NOVÁČEK
*29.5.1926 +28.12.1966
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Urna Vilém Murcek - místo je zrušené

Autor: Petr Kudláček, 29.11.2018
Umístění: Olomouc, třída Míru 104, kolumbární stěna na západní straně severní zdi hřbitova, schránka B 203
Nápis:
neznámý
Poznámka:

Pilot Vilém Murcek (nar. 4.11.1902) byl jedním z nejlepších a nejznámějších učitelů létání v období Československé první republiky. Dlouho učil na Leteckém učilišti v Prostějově.
Po okupaci v roce 1939 odešel bojovat do Polska, po porážce Polska Německem a Sovětským svazem byl internován v Sovětském svazu, poté transportován do Velké Británie, kde vstoupil do RAF, od roku 1942 pak v Kanadě učil létat mladé piloty RAF.
Po válce se vrátil domů, a po roce 1948 byl vězněn.
Zemřel 24.7.1964 a urna s jeho popelem byla uložena do schránky B 203 v kolumbární stěně na hřbitově v Olomouci – Neředíně. Dle záznamů správy hřbitova byla urna s jeho popelem v roce 2003 vyňata a její dnešní umístění není známé.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Julius Edlen von Osolsobie

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ZUR ERINNERUNG AN
JULIUS
EDLEN VON
OSOLSOBIE
OBERLEUTNANT
IM EHEM. K.U.K. IR. 93.
GEFALLEN IN KAMPFE
AM 15.1.1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Eugen Höfer

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
IN MEMORIAM
JUDR. EUGEN HÖFER
ADVOKÁT
NAR. 26.11.1889
POPRAVEN 3.2.1943 V OSVĚČIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf František Krátký

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
BRIG. GEN. FRANTIŠEK KRÁTKÝ
* 1893 UMUČEN V MAUTHAUSENU + 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf František a Otta Hausner

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
IN MEMORIAM
FRANTIŠEK A OTTA (HAUSNER)
UMUČENI V KONC. TÁBOŘE OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Adam Kukan

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ADAM KUKAN
* 24.10.1910 + 28.2.1945
V KONCENTRÁKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Metoděj Šimek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
METODĚJ ŠIMEK
GENERÁL PĚCHOTY
5.7.1893 POPRAVEN 5.3.194(3)
VE VRATISLAVI
Poznámka:

Narodil se 5. července 1893 ve Staré Břeclavi, za první světové války působil v československých legiích na Rusi a ve Francii. Mezi válkami se uplatnil v čs. armádě, v roce 1939 se stal jedním z velitelů odbojové organizace Obrana národa. Vinou špatné konspirace byl ještě téhož toku zatčen gestapem. I přes dlouhodobé věznění, výslechy a mučení nikoho ze svých spolupracovníků nezradil. Německým lidovým soudem byl proto odsouzen k smrti a 5. března 1943 ve Vratislavi sťat. Po skončení druhé světové války byl povýšen in memoriam do hodnosti generála.
http://www.knihovna-bv.cz/vyroci2007.html

Voj. velitel, odbojově činný. Za 1. sv. války působil v čs. vojsku v Rusku, později ve Francii. Vrátil se jako npor. a sloužil u 6. Hanáckého pluku v Olomouci. V r. 1938 přednášel v hodnosti pplk. v dělostřel. učilišti, v r. 1939 byl pověřen velitel. funkcí v odboji. Jako účastník Obrany národa zatčen a vězněn v Olomouci, Přerově, Reichenbachu, Wohlau a Vratislavi. Odsouzen a popraven, po válce povýšen in memoriam na generála. V rodišti po něm byla pojmenována ulice od nádraží do centra města.
(Zdroj: Bláha J. a další - Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Memoria, 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Čeněk Beran

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ZDE BY ODPOČÍVAL
ČENĚK BERAN
+ 19.6.1942
V BRNĚ - KOUNICOVY KOLEJE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl