á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník letectva in memoriam Vilém Murcek

* 4.11.1902 (Staříč (okr. Frýdek Místek))
† 24.7.1964 (Olomouc)

Pilot Vilém Murcek byl jedním z nejlepších a nejznámějších čs. učitelů létání.
Jeho foto v uniformě čs. prvorepublikové armády je v knize Generál nebe, str. 146 , foto ze služby u RAF je v knize „Jaroslav Chmelík …, str. 59,60.

• * 4.11.1902
• + 24.7.1964
• ženatý, manželka Marie Murcková
• bydliště Olomouc, Pražská 29 (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• v době války měl dvě nezaopatřené děti (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)


Zde jsou uvedeny dostupné informace z jeho života:
• Vilém Murcek se narodil 4.11.1902 v obci Staříč (okr. Frýdek Místek), jako prostřední ze tří dětí mlynářského dělníka (L+K 1997/6)
• obecnou školu vychodil ve Staříči, měšťanskou školu v Místku, dva pokračovací ročníky jazyka německého v Třinci, a ročník jazyka českého ve Frýdku (L+K 1997/6)
• v roce 1916 nastoupil do učení u firmy Železárny Třinec jako elektrikář, do roku 1919 se učil v Karlově huti v Lískovci (L+K 1997/6) Pozn.: Karlova huť se od znárodnění roku 1945 jmenuje Válcovny plechu, obec Liskovec je od roku 1943 součástí Frýdku.
• v 17 letech se pokusil u útěk před polskou expanzí, a při přechodu řeky Olše mu byl ustřelen prostředník pravé ruky (L+K 1997/6)
• do roku 1922 pracoval jako elektrikář v Karlově huti v Lískovci (L+K 1997/6)

VOJENSKÁ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKU
• dne 2.10.1922 nastoupil do čs. armády k LP3 (L+K 1997/6, letecká karta čs. příslušníka RAF)
• v roce 1923 absolvoval poddůstojnickou školu s prospěchem velmi dobrým a pochvalou (L+K 1997/6, letecká karta čs. příslušníka RAF)
• v letech 1923 – 1924 absolvoval pilotní školu elementární ve Vajnorech a Chebu, a získal pilotní odznak č. 288 (L+K 1997/6, letecká karta čs. příslušníka RAF)
• v roce 1924 absolvoval pilotní školu pokračovací (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 1.5.1925 byl čet. Vilém Murcek od LP3 jmenován Polním pilotem - letcem, a byl mu udělen odznak č. 52 (L+K 1997/6, Věstník MNO – část osobní 1925, str. 191 – zde je chybně psáno Vilém Murcka)
• v roce 1926 absolvoval stíhací výcvik v Chebu s velmi dobrým hodnocením (L+K 1997/6)
• po absolvování stíhacího výcviku zařazen k 35. stíhací letce LP2 (dle knihy „Jaroslav Chmelík …)
• v letech 1926 – 1927 absolvoval v Košicích školu pro výchovu rotmistrů z povolání s hodnocením velmi dobrým (L+K 1997/6, letecká karta čs. příslušníka RAF)
• v roce 1929 byl Polní pilot - letec rtm. Vilém Murcek veden u LP2 (Sborník rotmistrů čs. branné moci 1929)
• dnem 31.1.1930 byl rtm. Vilém Murcek přemístěn k Vojenskému leteckému učilišti v Prostějově, jako nadpočetný v LP2 (časopis Národní osvobození ze dne 16.2.1930)
• v letech 1930 až 1938 byl učitelem létání ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově
• rtm. Vilém Murcek vystupoval na leteckých dnech; dne 5.10.1930 v Kroměříži havaroval při nouzovém přistání pro poruchu křidélek a byl zraněn. V letadle s ním letěl Karel Hesoun z Hlavních leteckých dílen v Olomouci, který na následky zranění zemřel. (Wikipedie: Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky)
• od 31.5.1938 byl převelen k cvičné letce LP2 jako učitel létání (dle knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6)
• v roce 1938 absolvoval kurs nočního létání v Olomouci (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• v době zrušení čs. armády za okupace v březnu 1939 měl rtm. Vilém Murcek nalétáno 3875 hodin a 9 minut – potvrzeno velitelem LP2 plk. Vladislavem Květoněm (L+K 1997/6)
• 24.6.1939 byl svědkem na svatbě svého bývalého pilotního žáka a budoucího stíhacího esa Františka Peřiny a Anny Klimešové (kniha Generál nebe)

VÁLKA V POLSKU
• dne 29.6.1939 odešel ilegálně do Polska,
• 30.6.1939 v Krakově presentován pod ev. č. 642 (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 25.7.1939 odjezd z Krakova do Gdyně k nalodění a plavbě do Francie (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 26.7.1939 místo odplutí do Francie vstoupil v Gdyni do svazku polského vojenského letectva. (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: pro tento krok se těsně před odplutím z Gdyňského přístavu rozhodlo 13 čs. letců. Poláci hrozili, že jinak nedovolí lodi odplutí, i když dříve čs. vojáky odmítali, aby nepopudili Německo. (Fakta a svědectví 1/2010, Českoslovenští letci v polské kampani 1939)
• zúčastnil se bojů při obraně Polska, 15.9.1939 byl lehce zraněn při přistání v Lucku (Fakta a svědectví 1/2010, Českoslovenští letci v polské kampani 1939) Pozn.: město Luck bylo do roku 1939 v Polsku, po válce si celé východní Polsko ponechal Sovětský svaz, a od rozpadu Sovětského svazu je Luck na Ukrajině.
• po porážce Polska Německem a Sovětským svazem byl 21.9.1939 na letišti Sarny zajat Rudou armádou (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: město Sarny bylo do roku 1939 v Polsku, po válce si celé východní Polsko ponechal Sovětský svaz, a od rozpadu Sovětského svazu je Sarny na Ukrajině.
• 25.9.1939 propuštěn ze zajetí, a poté byl umístěn ve skupině bývalých příslušníků čs. armády v Českém Kvasilově (dle letecké karty čs. příslušníka RAF, a dle práce Romana Štéra: Československá vojenská emigrace na Volyni 1939 – 1940 Nástin historie Kvasilovské skupiny) Pozn.: Český Kvasilov byl původní česká obec na Volyni, dnes se jmenuje Kvasiliv a leží u města Rivne ve Volyňské oblasti. Volyňská oblast byla do roku 1939 v Polsku, po válce si celé východní Polsko ponechal Sovětský svaz, a od rozpadu Sovětského svazu je Volyňská oblast na Ukrajině.
• 23.3.1940 byl odsunut k jednotce pplk. Ludvíka Svobody a internován v táborech Oranki (u Nižneho Novgorodu, 370km V od Moskvy) a Suzdal (u Vladimiru, 170km SV od Moskvy); (L+K 1997/6, letecká karta čs. příslušníka RAF)
• 30.4.1940 povýšen na šrtm. let. s účinností od 7.3.1941 (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 26.6.1940 byl uvolněn ze sovětské internace do čs. letectva ve Francii (L+K 1997/6) Pozn.: Proti Německu se bojovalo jen v západní Evropě, Sovětský svaz měl s Německem uzavřenou mírovou smlouvu, na základě které si rozdělili Polsko. Francie však kapitulovala již 22.6.1940 a čs. letci z Francie prchali, většinou do francouzské kolonie Alžíru, a pak dále do Velké Británie.

SLUŽBA U RAF
• ze sovětského internačního tábora odjel přes Moskvu, Oděsu, Cařihrad/Istambul v Turecku – zde se 16.7.1940 přihlásil do RAF, Port Said v Egyptě, Suez, Bombay v Indii, a kolem Afriky do Liverpoolu v Anglii, kam doplul 27.10.1940 (L+K 1997/6, letecká karta čs. příslušníka RAF)
• dne 28.10.1940 se přihlásil v čs. depu na základně RAF v Cosfordu (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 11.11.1940 byl přijat k RAF pod poddůstojnickým číslem 788024, které mu po povýšení do důstojnické hodnosti bylo změněno na 118597 (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: přesněji řečeno čs. letci podepisovali závazek do RAFVR (Royal Air Force Volunteer Reserve - Dobrovolnická záloha Královského letectva).
• 11.11.1940 mu byla udělena při přijetí do RAF britská letecká hodnost AC2 (Aircraftman 2nd Class); (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: AC2 odpovídá čs. hodnosti vojín.
• dle neověřených informací byl zařazen k československé 310. stíhací peruti RAF. (dle stránek Czech Spitfire Club, v letecké kartě čs. příslušníka RAF neuvedeno!)
• 21.11.1941 přiznána anglická hodnost Sgt. (sergeant); (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) - Pozn.: Sgt. odpovídá čs. hodnosti četař.
• od 30.12.1940 do 14.6.1941 byl přidělen jako pilot k 1. SS (Signal School) v Cranwellu (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 1.3.1941 povýšen v anglické hodnosti na W/O (Warrant Officer); (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: W/O odpovídá čs. hodnostem od rotmistra, přes štábního rotmistra až po praporčíka
• od 14.6.1941 do 26.7.1941 absolvoval kurz pro učitele létání u 1. CFS (Central Flying School) na základně RAF Upavon (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF)
• od 26.7.1941 do 8.11.1941 sloužil jako letecký instruktor u 9. SFTS (Service Flying Training School – pokračovací letecká výcviková škola) na základně RAF Hullavington (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF)
• od 8.11.1941 do 18.12.1941 sloužil jako letecký instruktor u 3.EFTS (Elementary Flying Training School – základní letecká výcviková škola) na základně RAF Watchfield (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF)
• od 18.12.1941 do 7.10.1942 sloužil jako letecký instruktor u 3.EFTS na základně RAF Schellingford (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 7.3.1942 povýšen v čs. hodnosti na prap. let. (letecká karta čs. příslušníka RAF)
• 1.3.1941 jmenován v anglické hodnosti P/O (Pilot Officer); (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: P/O odpovídá čs. hodnostem podporučík nebo poručík
• 31.7.1942 byl por. let. Vilém Murcek po přezkoušení uznán způsobilým jako instruktor lét. „Cat. A-2“ (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 1.10.1942 povýšen v anglické hodnosti na F/O (Flying Officer); (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: F/O odpovídá čs. hodnosti nadporučík.
• v říjnu 1942 byl převelen do Kanady
• od 7.10.1942 do 8.4.1943 sloužil jako instruktor létání u 31. EFTS Canada na základně De Winton. (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF)
• od 8.4.1943 sloužil jako instruktor létání u 34. SFTS Canada na základně Medicine–Hat. (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: o službě Viléma Murcka u 34. SFTS je zmínka v knize Českoslovenští letci v …, str. 110
• 7.3.1944 povýšen v čs. hodnosti na npor. let. – (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 16.3.1944 povýšen v anglické hodnosti na F/Lt (Flying Lieutenant); (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: F/Lt odpovídá čs. hodnostem kapitán nebo štábní kapitán
• od 10.10.1944 sloužil jako instruktor létání u 13. SFTS Canada na základně North Battleford nebo Calgary. (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: letecka karta čs. příslušníka RAF potvrzuje službu u 13. SFTS, základna zde však není uvedena; dle Knihy „Jaroslav Chmelík … sloužil u 13. SFTS na základně Calgary, ale dle knihy Českoslovenští letci v …, str. 226 byla 13. SFTS na základně North Battleford; dle L+K 1997/6 Vilém Murcek sloužil na obou těchto základnách, není to však upřesněno.
• dle L+K 1997/6 sloužil v Kanadě ještě na základně Saskatoon. Pozn.: zde byla dle knihy Českoslovenští letci v …, str. 225 letecká škola 4.SFTS, služba Viléma Murcka u 4.SFTS však není nikde uvedena.
• v dubnu 1945 se vrátil do Velké Británie,
• 1.5.1945 byl přidělen do čs. depotu v Cosfordu nebo St. Athanu (dle letecké karty čs. příslušníka RAF v Cosfordu, dle Knihy „Jaroslav Chmelík … v St. Athanu)
• od 16.7.1945 do 18.7.1945 byl přidělen k C.T.G. (dle letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 18.7.1945 byl přidělen k Ministerstvu národní obrany Praha (dle letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: dle Knihy „Jaroslav Chmelík … byl přidělen na inspektorát čs. letectva

V OSVOBOZENÉM ČESKOSLOVENSKU
• 19.7.1945 se F/Lt Vilém Murcek (v čs. hodnosti npor. letectva), vrátil do vlasti (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6; letecké karty čs. příslušníka RAF) Pozn.: téhož dne se dopravním letadlem vrátil do vlasti i František Peřina, ale celé čs. perutě i s letadly se do vlasti směly vrátit až se souhlasem Sovětského svazu, a přiletěly až 13.8.1945.
• do 21.9.1945 sloužil ve VLÚ v Prostějově, poté v Pilotní škole III v Olomouci jako řídící létání (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)
• 1.7.1946 byl jmenován velitelem Pilotní školy II – elementární v Olomouci (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)
• v dubnu 1947 byl jmenován velitelem Pilotní školy III v Olomouci (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)
• v letecké službě nalétal Vilém Murcek 7731 letových hodin (L+K 1997/6)

V SOCIALISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU
• po uchopení moci Komunistickou stranou v únoru 1948 začala likvidace všech vojáků, kteří bojovali za svobodu vlasti, a byli proto komunistům nebezpeční – mohli by bojovat za svobodu i proti komunistům. Propouštěni z armády a vězněni byli nejen vojáci ze západní fronty (včetně Viléma Murcka), ale i z východní - i sám velitel čs. armádního sboru na východní frontě generál Ludvík Svoboda byl v roce 1952 zatčen.
• v březnu 1948 byl npor. Vilém Murcek odvolán na nucenou dovolenou (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)
• 1.11.1948 byl přeložen do výslužby (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)
• v letech 1949 až 1951 byl dva roky vězněn na Mírově (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, L+K 1997/6)
• od roku 1951 pracoval jako montér v různých firmách v Olomouci (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)
• v roce 1962 odešel do důchodu (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)
• Vilém Murcek zemřel 24.7.1964, jeho urna byla uložena na hřbitově v Olomouci – Neředíně, dne 31.3.2003 byla vyňata a přenesena neznámo kam (dle informací správy hřbitova)

VYZNAMENÁNÍ
• během služby mu byla udělena tato vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939, Polský válečný kříž, Čs. medaile za chrabrost, Čs. voj. medaile za zásluhy I. stupně, Čs. pamětní medailí – VB, The 1939-1945 Star, Defence Medal, Za vítězství nad Německem (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …, a letecké karty čs. příslušníka RAF)
• 1.6.1991 byl povýšen na plukovníka letectva in memoriam (dle Knihy „Jaroslav Chmelík …)


připravil Petr Kudláček


Zdroje (mimo informací z desek):
• L+K (časopis Letectví + kosmonautika), ročník 1997, číslo 6, článek VOJÁK – UČITEL – ČLOVĚK od PhDr. Jaroslava Gecíka
• letecká karta čs. příslušníka RAF na stránkách Vojenského ústředního archivu
• kniha „Jaroslav Chmelík – Z africké pouště nad Německo“, str. 59: článek VILÉM MURCEK – LETECKÝ INSTRUKTOR ZA VÁLKY I V MÍRU
• Sborník rotmistrů čs. branné moci 1929
• časopis Národní osvobození ze dne 16.2.1930
• František Fajtl: Generál nebe (kniha o Františku Peřinovi)
• Wikipedie: Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky
• Věstník MNO – část osobní
• Fakta a svědectví 1/2010, Českoslovenští letci v polské kampani 1939 (publikováno i na fóru Válka)
• Roman Štér: Československá vojenská emigrace na Volyni 1939 – 1940 Nástin historie Kvasilovské skupiny
• Miloslav Pajer: Českoslovenští letci v RCAF, SAAF, SRAF A RAAF

VPM:
pomník - Praha 1, okres Praha 1
urna - Olomouc, okres Olomouc


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.