Modra

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Liberčan, 26.12.2008
Umístění: Modra, Národna, miestna časť Kráľová, pred Evanjelickým kostolom
Nápis:
1914-1918
BAĎÚRIK CYRIL, DUDO MICHAL, ENGLER JOZEF, FIALA FRANTIŠEK, FIALA JÁN, FIALA JOZEF, GALÁŠ MICHAL, GAVORNÍK JÁN, HORVÁT IGNÁC, HORVÁT MARTIN, JANKO FERDINAND, JELEMENSKÝ GABRIEL, JEŽOVIČ JÁN, JEŽOVIČ MICHAL, JURIKOVIČ CYRIL, KINTLER JÁN otec, KINTLER JÁN syn, KINTLER JÁN (JOZEFOV), KIŠOŇ ŠTEFAN, KĽÚČIK JÁN, KOLÁRIK JOZEF, KRAVÁRIK GUSTÁV, KRAVÁRIK ŠTEFAN, LIBERČAN MARTIN, MATULA JÁN, METLER JÁN, NOSÁL JOZEF, PEŠKO JÁN, PÍŠ JOZEF, PRÍBULA ĽUDEVÍT, RUŽIČKA PAVEL, SEČKÁR JOZEF, SLABOŇ ŠIMON, SODOMA MARTIN, SODOMA PAVEL, SODOMA PAVEL (PAVLOV), UHERČÍK JÁN, UHERČÍK MICHAL, UHERČÍK MICHAL (JÁNOV), UHERČÍK PAVEL, VALACH JÁN otec, VALACH JÁN syn, VALACH JÁN (JÁNOV), VALACH JÁN (JOZEFOV)

1938-1945
GALAMBOŠ JOZEF, LENNER FRANTIŠEK, MATULA JOZEF, RUŽEK JÁN, SODOMA JÁN, SODOMA MICHAL, VALOVIČ ĽUDEVÍT, MATULOVÁ KATARÍNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'06.85'' E17°19'24.40''
Pomník přidal: Michal Liberčan

Pamätná tabuľa J. Grünwald a Obete holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 09.03.2015
Umístění: Modra, Národná, vpravo od domu číslo 33
Nápis:
Na tomto mieste bol do roku 1941 rodinný dom a obchod, ktorý vlastnil
Jakub Grünwald (1872-1944).
Na pamiatku umučeného Jakuba Grünwalda a členov jeho rodiny
a všetkých obetí holokaustu
z úctou venuje
Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra-Kráľová

This is the place where stood family home and shop
owned by Jakub Grünwald (1872-1944) until 1941.

In memory of the martyred Jakub Grünwald
and members of his family and holocaust victims.
Reverently dedicated to them by
The Evangelical Lutheran Church
of the Augsburg Confession in Slovakia Modra-Kráľová

September 1941 – September 2013

Autor návrhu pietneho miesta: Ing. arch. Daniel Bartoš
Autorka grafického návrhu pamätnej tabule: BcA. Lea Lovišková
Realizácia prác: ZMOP, s.r.o.
Projekt podporili: Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Modra-Kráľová, Občianske združenie „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Max-beton s.r.o., Smith&Son s.r.o., Goset s.r.o. a ďalší.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'06.2'' E17°19'25.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Galamboš

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2014
Umístění: Modra, Národná, vľavo od chodníka medzi vchodom a hlavným krížom na cintoríne v Kráľovej
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU

KAROL
GALAMBOŠ
*15.IX.1988 †16.X.1969
SYN JOZEF

ODPOČÍVAJ V POKOJI
Poznámka:

Jozef Galamboš je uvedený na pomníku v Kráľovej.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°20'53.5'' E17°19'58.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Lenner

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2014
Umístění: Modra, Národná, vedľa hlavného kríža na cintoríne v Kráľovej
Nápis:
FRANTIŠEK LENNER
*16.IV.1916 †24.IV.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°20'54.3'' E17°19'59.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Valovič

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2014
Umístění: Modra, Národná, vedľa hlavného kríža na cintoríne v Kráľovej
Nápis:
ĽUDOVÍT VALOVIČ
*18.5.1911 †13.5.1945
Poznámka:

Ľudovít Valovič je uvedený na pomníku v Kráľovej.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°20'54.0'' E17°19'59.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Ružek

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2014
Umístění: Modra, Národná, v zadnej (evanjelickej) časti cintorína v Kráľovej
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
JÁN RUŽEK
*11.I.1898 †5.IV.1945
ZAHYNUL PRI BOMBARDOVANÍ

NEBOJTE SE TECH KTERÍŽ
MORDUJI TELO ALE DUŠE
ZAMORDOVATÍ NEMOHOU.
MAT. 10. 28.

VEČNÁ MU PAMÄŤ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°20'55.5'' E17°19'59.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Sodoma

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2014
Umístění: Modra, Národná, v zadnej (evanjelickej časti) cintorína v Kráľovej
Nápis:
RODINA
SODOMOVÁ

MICHAL 1920 - 1944

ODPOČÍVAJTE V POKOJI
Poznámka:

Michal Sodoma je uvedený na pomníku v Kráľovej.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°20'55.3'' E17°19'57.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Sodoma

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2014
Umístění: Modra, Národná, v ľavej časti cintorína, vpravo od chodníka v evanjelickej časti cintorína v Kráľovej
Nápis:
RODINA SODOMOVÁ
SYN JÁN 20.11.1922 - 3.3.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°20'54.8'' E17°19'57.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Štefan Kišoň

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2014
Umístění: Modra, Národná, v prednom pravom rohu cintorína v Kráľovej
Nápis:
Buď upomienkou v Kristu Pánu

a ŠTEFANOVI KIŠOŇOVI
nar. 1876, padlému 16. mája 1917
na italskom bojišti,
ktorú dávajú zanechaní bratia a sestry.
Odpočívajte v pokoji, drahí rodičia a bratu.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°20'52.9'' E17°19'59.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Michal Liberčan, 26.12.2008
Umístění: Modra, Partizánska, miestna časť Kráľová, pred domom č.70
Nápis:
BAĎÚRIK CYRIL, DUDO MICHAL, FIALA JÁN, FIALA JOZEF, FIALA
FRANTIŠEK, GALÁŠ MICHAL, GAVORNÍK JÁN, HORVÁT MARTIN, HORVÁT IGNÁC,
JANKO FERDINAND, JELEMENSKÝ GABRIEL, JEŽOVIČ JÁN, JEŽOVIČ MICHAL,
JURIKOVIČ CYRIL, KINTLER JÁN otec, KINTLER JÁN syn, KINTLER JÁN
(JOZEFOV), KIŠOŇ ŠTEFAN, KOLÁRIK JOZEF, KĽÚČIK JÁN, KRAVÁRIK GUSTÁV,
KRAVÁRIK ŠTEFAN, LIBERČAN MARTIN, MATULA JÁN, METLER JÁN, NOSÁL
JOZEF, PEŠKO JÁN, PÍŠ JOZEF, PRÍBULA ĽUDEVÍT, RUŽIČKA PAVEL, SEČKÁR
JOZEF, SLABOŇ ŠIMON, SODOMA MARTIN, SODOMA PAVEL, SODOMA PAVEL
(PAVLOV), UHERČÍK JÁN, UHERČÍK MICHAL, UHERČÍK PAVEL, UHERČÍK MICHAL
(JÁNOV), VALACH JÁN otec, VALACH JÁN syn, VALACH JÁN (JOZEFOV),
VALACH JÁN (JÁNOV), ENGLER JOZEF

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'07.65'' E17°19'17.37''
Pomník přidal: Michal Liberčan