Modra

Dolná, Dukelská, Duklianska, Harmónia, Námestie Slobody, Národna, Partizánska, Sokolská, Štúrova, Zochova, nezařazeno

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: MuDr. Daniela Pulgretová, 24.05.2008
Umístění: Modra, kostel
Nápis:
1914 1918

Andel František, Aschenschwandtner Ján, Bachratý František, Bachratý Ján, Baďurik Cyril, Bartoš František, Brestovanský Štefan, Čermák Alexander, Dudo Michal, Farmišak Gašpar, Fiala František, Fiala Ján, Fiala Jozef, Gavorník Gašpar, Gavorník Ján, Gavorník Ladislav, Gavorník Metód, Gumbir Jozef, Herold Karol, Horňák Rudolf, Horvát Ignác, Horvát Ladislav, Huk Jozef, Huk Peter, Illý Jozef, Jelemenský Gabriel, Ježovič Ján, Ježovič Michal, Jurikovič Cyril, Jurikovič Imrich, Kišon Gašpar, Kišon Štefan, Kočkovský Jozef, Kovačovič Michal, Kratochvila Štefan, Macho Gabriel, Macho Jozef, Macho Ladislav, Mišík Štefan, Nagy Valentin, Peško Jan, Peöli Jozef, Petrakovič Jan, Petrakovič Štefan, Petrakovič Vincenc, Prokopenský Cyril, Reus Maximilián, Ružička Pavel, Slezák Jozef, Spevák Michal, Somorovský František, Šebo František, Šebo Gašpar, Šebo Ján, Steiner Heinrich, Schwarz Peter, Tarásek Ladislav, Triol Josef, Ulrich Emil, Ulrich Vojtěch, Vician Florian, Vojtek Stefan, Záleský Ladislav, Záleský Štefan, Zloch Pavel

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: MuDr. Daniela Pulgretová

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2013
Umístění: Modra, Dolná, interiér evanjelického kostola (nemeckého)
Nápis:
Weltkrieg 1914 – 1918
die dankbare Heimatgemeinde
ihren gefallenen Söhnen

Alexander Wendelin 1885 – 1915
Karl Grasel 1894 – 1915
Friedrich Hager 1889 – 1915
Karl Heßler 1894 – 1916
Eugen Taubinger 1898 – 1917
Johann Oberauer 1874 – 1918

Johannes 15.13. Niemand hat grőßere Liebe denn die,
daß er sein Leben lässet für seine Freunde.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'57.6'' E17°18'42.6'' (miesto pred kostolom)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Michal Pridala

Autor: Ladislav Barabás, 27.08.2009
Umístění: Modra, Dolná 27, rodinný dom na Dolnej 27
Nápis:
V TOMTO DOME SA NARODIL
GENERÁLMAJOR LETECTVA
ING. MICHAL PRIDALA
9.11.1916 – 8.8.1993
SPISOVATEĽ, PEDAGÓG, ÚČASTNÍK SNP
MESTO MODRA 2001
Poznámka:

R. 1931-35 študoval na učiteľskom ústave v Modre, 1938-41 absolvoval výcvik športového pilota a letca, pozorovateľa vo Vajnoroch, 1945-48 študoval na Vysokej vojenskej leteckej škole v Monine pri Moskve, účastník SNP, 1944-45 príslušník 1. čs. miešanej leteckej divízie, 1948-51 učiteľ leteckej taktiky v Prahe, 1951-53 veliteľ Vojenskej leteckej akadémie v Hradci Králové, 1953-58 učiteľ Vysokej technickej akadémie v Brne.
Zdroj: Slovenskí spisovatelia – Litarárne informačné centrum


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'53.4'' E17°18'44.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.10.2013
Umístění: Modra, Dolná, na cintoríne, na kostole sv. Jána Krstiteľa
Nápis:
1913-1933.
Padlým a zomrelým
bývalým spolužiakom.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'44.7'' E17°18'49.0''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätné tabule Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2013
Umístění: Modra, Dolná, interiér evanjelického kostola (slovenského)
Nápis:
Mená vo svetovej vojne roku 1914 – 1918, v boji padlých,
alebo vo vojanskej službe zomrelých údov sboru evanjelického
a. v. slovenského v Modre.

Karol Bakoš, Ján Bartoš, Sámuel Bartoš, Ján Farkaš, Pavel Farkaš, Martin Fleischhacker, Pavel Hornáček, August Hýl, Štefan Ingeli, Pavel Igor Zoch, Jozef Rášo, Alexander Janko, Bela Janko, Gustáv Karlik, Ľudevít Kellenberger, Ján Kopčík, Sámuel Kopčík, Štefan Krištofík, Gustáv Kuchta, Martin Martiš, Alexander Mesík, Matej Šimonovič, Andrej Mesík, Karol Mesík, Ján Orgon, Jozef Rehák, Michal Slabon, Sámuel Sodoma, Alexander Šimko, Ján Šimonovič, Pavel Valach, Martin Vičík, Rudolf Kľučik

Ev. Jána 15. 13.

Boli hnani do boja za cudzé ciele. Ale to obmýšľané zlé
Boh obrátil v dobré. Ích smrť v službe otrokárov poslúžila k
oslobodeniu nášho drahého národa.

Na znak svojej lásky a vďaky postavit dala ich rodná cirkev,
keď r. P. 1921. obnovovala svoj chrám.

SVOJE ŽIVOTY POLOŽILI
V 2. SVET. VOJNE 1939 – 1945

SAMUEL BARTOŠ, PAVOL FLAŠKÁR

A V SLOV. NÁR. POVSTANÍ 1944
PADLI
JÁN PRIBULA, PAVOL VAGO

PRI 50. VÝR. SNP SI UCTIEVA
PAMIATKU SVOJICH PADLÝCH
EVANJ. A. V. CIRK. ZBOR
AUGUST 1994 V MODRE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'57.1'' E17°18'43.5'' (vchod do kostola)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska účastníkům povstání 1848

Autor: Ladislav Barabás, 27.08.2009
Umístění: Modra, Dolná 12, vpravo od vchodu do budovy bývalého gymnázia
Nápis:
V TEJTO BUDOVE BÝVALÉHO GYMNÁZIA V MODRE
PÔSOBILI AKO REKTORI
V R. 1839 – 1846
KAROL ŠTÚR
BÁSNIK, BUDITEĽ
V R. 1846 – 1858
JÁN KALINČIAK
ŠTÚROVSKÝ PROZAIK
TU ŠTUDOVALI:
JÁN KADAVÝ – 1829, VILIAM PAULÍNY – 1829, KAROL HOLUBY – 1838, DIONÝZ ŠTÚR – 1839, VILKO ŠULEK – 1843, MICHAL GODRA – 1816, ĽUDOVÍT DOHNÁNY – 1844, JOZEF Ľ. HOLUBY – 1848, ADOLF ZÁTURECKÝ – 1853, ĽUDOVÍT V. RIZNER – 1856, JOVAN JOVANOVIČ ZMAJ SRBSKÝ BÁSNIK – 1851
MSNV MODRA 1976
Poznámka:

Na bojoch slovenského dobrovoľníckeho zboru v rokoch 1848-49 sa zúčastnili: Viliam Paulíny, Ľudovít Dohnány, Karol Holuby a Viliam Šulek. Poslední dvaja boli za účasť na povstaní proti uhorskej vláde popravení.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ferdinand Písecký

Autor: Ladislav Barabás, 23.07.2013
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, pri pravom múre na začiatku
Nápis:
Štábní kap. čsl. legií, pobočník gen. M. R. Štefánika
FERDINAND PÍSECKÝ
přednosta ref. MŠANO
nar. 25.XI.1879, zemř. 25.X.1934
Poznámka:

Pobočník generála M. R. Štefánika, kapitán československých légií, pedagóg, politik,
organizátor pedagogického a kultúrneho života medzi učiteľmi, spoluautor slovenských čítaniek
pre učiteľské ústavy, autor divadelných hier pre mládež...

* 25.11.1879 Praha - Žižkov
† 25.10.1934 Bratislava

Pred príchodom do Modry precestoval takmer celý svet a pôsobil vo vojenských i diplomatických službách.
Zaslúžil sa o pripojenie Podkarpatskej Rusi k ČSR. Ako legionársky kapitán, niekdajší pobočník
M. R. Štefánika, si získal úctu a vážnosť všade, kde prišiel. Obzvlášť v učiteľskom ústave, lebo hoci mal
český pôvod, viedol všetkých pedagógov k tomu, aby sa dokonale naučili slovenčinu, ktorú sám dobre ovládal.
Aj po odchode z Modry ovplyvňoval činnosť modranského učiteľského ústavu a spoločenské dianie v meste
až do svojej smrti. Pochovaný je v Modre. ( zdroj www.osobnosti.sk )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'44.2'' E17°18'47.9''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Ján P. Izák

Autor: Ladislav Barabás, 16.02.2014
Umístění: Modra, Dolná, pri ľavom múre cintorína
Nápis:
DALEKÁ CESTA MÁ
MARNÉ VOLÁNÍ

JÁN P. IZÁK
MAJOR
*1902 †1943
Poznámka:

Major Ján P. Izák bojoval na východnom fronte ako veliteľ mot. cyk. eskadróny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'41.1'' E17°18'54.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Pribula

Autor: Ladislav Barabás, 16.02.2014
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, oddelenie D, rad 16
Nápis:
„JÁ ŽIV JSEM,
I VY ŽIVÍ BUDETE!“

TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
JÁN
PRIBULA
ÚČASTNÍK SLOV. NÁR. POVSTANIA
NAR. 2. JÚLA 1918
ZOMR. 19. OKT. 1944

SLOVENSKÝ BRAT, OBJÍM SI MAŤ !
ĽÚB VERNE OBJATÚ.
ZEM SLOVENSKÁ JE TVOJA MAŤ,
MILUJ ZEM TÚ SVÄTÚ !

sign. KRÚPA TRENČÍN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'43.6'' E17°18'51.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Šimko

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2018
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, ľavá zadná časť
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
Jozef Šimko
čs. legionár
*8. marca 1890
†26. mája 1935

Pokoj prachu jeho!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'40.4'' E17°18'53.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás