á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

kpt. Samuel Dobroslav Štěfanovič

* 19.2.1822 (Banská Bystrica)
† 25.11.1910 (Kremnica)

Samuel Dobroslav Štefanovič – národný buditeľ, kapitán slovenských dobrovoľníkov, publicista, redaktor. (19.2.1822 Banská Bystrica – 25.11.1910 Kremnica). V prvej (septembrovej) výprave účastník bojov pri Myjave a Senici, kde sa zaslúžil o zajatie stotiny nepriateľského vojska. Za udatnosť vymenovaný SNR za veliteľa stotiny (kpt.), ktorej potom velil v bojoch pri Brezovej, Senici a Poriadí. Od začiatku výpravy mal konflikty so SNR, jeden z hlavných predstaviteľov opozície proti Ľ. Štúrovi, J. M. Hurbanovi a B. Bloudkovi. Nesúhlasil s orientáciou na Viedeň, odmietal autoritatívne vystupovanie SNR, žiadal zavedenie demokratickejších poriadkov, najmä dozor nad hospodárením s peniazmi a pevné určenie žoldu, požadoval odstránenie B. Bloudka, ktorého vinil z nezdaru prvej výpravy. Roku 1849 v druhej (zimnej) výprave veliteľ 3. stotiny dobrovoľníckeho zboru B. Janečka, ktorá operovala v Trnave (veliteľ posádky), Komárne, Krátkych Kesoch, v Ponitrí a na Považí. Udržoval vojenskú morálku a mal zásluhu na tom, že stotina sa predčasne nerozišla. V tretej (letnej) výprave velil stotine vojska H. Lewartowského, ktorá v auguste 1849 operovala na Pohroní. V septembri veliteľ posádky vo Zvolene a hlavný veliteľ domobrany v jeho okolí. 7.12.1849 člen deputácie dôstojníkov bývalého slovenského dobrovoľníckeho zboru na audiencii u cisára Františka Jozefa I. Počas Bachovho absolutizmu prenasledovaný. V roku 1861 spoluiniciátor Memorandového zhromaždenia

Zdroje (mimo informací z desek):
Ladislav Barabás
Slovenský biografický slovník V. Martin 1922

VPM:
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Banská Bystrica, stát Slovenská republika
památník - Brezová pod Bradlom, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.