á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Rudolf Josiek

* 2.12.1914 (Třinec)
† 28.9.1938 (Horní Lomany)

Dozorčí finanční stráže Rudolf Josiek se narodil 2. prosince 1914 v Třinci Lyžbicích jako druhé dítě po dceři Amálii (později Bobkové) dva týdny poté, co zahynul jeho otec v 1. světové válce.
Matka Eva Josieková, rozená Bujoková pocházela z Nebor a otec Rudolf Josiek ze Stonavy u Karviné, kde pracoval jako pekař v Dělnickém domě.
Rudolf Josiek vychodil obecnou a měšťanskou školu s velmi dobrým prospěchem, rád by se věnoval dalšímu studiu, ale na to nebyly peníze. V pozdějších letech si kupoval za ušetřené peníze knihy a takto se dál vzdělával. Vyučil se radiomechanikem. Po ukončení vojenské prezenční služby zůstal u armády jako délesloužící v hodnosti četaře. Asi po roce služby v armádě byl přijat k Finanční stráži do Hazlova u Aše. Tam sloužil necelý rok.
Když začaly v pohraničí řádit bandy Henleinovců, byl přidělen ke střežení železničního přejezdu u Františkových Lázní, kde padl při přestřelce u Horních Loman (dnes součást Františkových Lázní) s Henleinovci jako dozorčí finanční stráže dne 28.9.1938 v časných ranních hodinách. Rudolf Josiek byl zastřelen jako jeden z prvních obětí nacismu.
V místě, kde Rudolf Josiek padl, byl přičiněním jeho spolubojovníků a pod patronací Místní jednoty Svazu protifašistických bojovníků ve Františkových Lázních vybudován pomník.
(Vzhledem k tomu, že 1.10.1938 čsl. vláda přijala Mnichovský diktát a polská vláda doručila ultimátum o připojení Těšínska, a protože čsl. vláda vyslovila souhlas s odstoupením Těšínska, proběhlo ihned zabírání Sudet a Těšínska vojsky Německa a Polska, čímž vznikl problém s převozem tělesných pozůstatků k pohřbu do Třince.) Rudolf Josiek byl v tomto hrobě pohřben s vojenskými poctami za účasti čestné roty Finanční stráže z Frýdku Místku dne 2.10.1938.
V textu zmíněný pomník byl zřízen dne 18.5.1947, kdy byl Rudolf Josiek „In memoriam“ vyznamenán Československým válečným křížem 1939. Pomník byl odhalen s vojenskými poctami za účasti čestné roty Finanční stráže, zástupců armády, úřadů a korporací pod záštitou tehdejšího ministra financí Dr. Dolanského. Součástí pomníku byla bronzová deska s reliéfem umírajícího vojáka od akademického sochaře Vávry.
Tato bronzová deska byla na pomníku 60 let. V roce 2007 byla brutálním způsobem odsekána a ukradena zřejmě „sběrači barevných kovů“ žijícími poblíž hřbitova a zřejmě „prodána“ do některé ze sběren šrotu. O zmíněný hrob bylo pečováno jak matkou Evou Josiekovou-Kaletovou, otčímem Janem Kaletou a pak sestrami Amálií Bobkovou rozenou Josiekovou, Annou Šurmanovou a Helenou Stupkovou, obě rozené Kaletové. Nyní o tento hrob pečují dcery a synové sester Rudolfa Josieka.
Na hřbitově v Třinci, kde jsou pohřbeni příbuzní padlého hrdiny pravděpodobně tělesné pozůstatky Josefa Jasioka nejsou uloženy. O exhumaci nebyly nalezeny žádné doklady.

Zdroje (mimo informací z desek):
Milan Stupka, Karel Halla
http://www.codyprint.cz/padli/ces/ces17.html
http://www.financnistraz.estranky.cz/fotoalbum/pomnicky-z-let-1938-a-1939/pomnicek-rudolfa-josieka/
http://www.kvhchotebuz.cz/fotogalerie/akce/2014/29-09-2014-pietn-akt-t-inec-a-jablunkov/
http://www.vedominaroda.cz/clanky/277-nevyhlasena-valka-o-ceskoslovenske-pohranici-ocima-primych-ucastniku-chebskeho-okresu

VPM:
hrob - Třinec, okres Frýdek - Místek
památník - Hrabyně, okres Opava
památník - Třinec, okres Frýdek - Místek
pomník - Hazlov, okres Cheb
pomník - Františkovy Lázně, okres Cheb


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.