Hrob Jindřich Liebel

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
JINDŘICH LIEBEL
* 11.6.1889 + 17.1.1978.
Poznámka:

Bude se pravděpodobně jednat o Jindřicha Liebla, který se dle vojenského zápisu narodil dne 11.7.1889 v Brně. Před válkou měl domovskou obec ve Ždánicích, ale pravděpodobně bydlel v Praze - Josefově. Po měšťance pracoval jako drogista. Zajat byl jako desátník c.k. 81. pěšího pluku dne 22.12.1914 v Tarnově. Do čs.vojska se přihlásil dne 6.7.1917 v Bobrjusku a byl zařazen k zvěrolékařské nemocnici 3. divize (ruských legií), a to v hodnosti šikovatele. Do ČSR se vrátil dne 14.9.1920 jako šikovatel 2. střelecké divize (ruských legií).
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'44.42'' E14°27'58.83''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Kubelka

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
FRANTIŠEK KUBELKA
* 2.1.1889 + 23.6.1994
Poznámka:

František Kubelka se narodil v Krymlově v tehdejším okrese Český Brod. Po obecné škole pracoval jako uzenář. Zajat byl jako vojín c.k. 44. pěšího pluku dne 23.6.1917 na Piavě u Mentello. Do čs. vojska se přihlásil dne 31.8.1918 ve Foligno. Byl zařazen k 35. pěšímu pluku (italských legií). V ČSR byl demobilizován dne 12.4.1921 v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'44.72'' E14°27'59''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Stanislav Schrabal

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
ST. SCHRABAL
* 1897 + 1977
Poznámka:

Bude se pravděpodobně jednat o Stanislava Schrabala, který se narodil dne 5.11.1897 ve Slaníku či Slané. Přad válkou absolvoval reálku. Zajat byl dne 15.9.1917 v hodnosti praporčíka. Do čs. vojska nastoupil dne 26.4.1918 v hodnosti poručíka k 33. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 21.9.1921 v hodnosti nadporučíka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.08'' E14°27'58.75''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Petřík

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
JOSEF PETŘÍK
* 19. I. 1894 + 31. I. 1970
Poznámka:

Josef Petřík se narodil v Hejné v tehdejším okrese Horažďovice. Po obecné škole pracoval jako krejčí. Zajat byl jako desátník c.k. 11. pěšího pluku dne 26.5.1917 u Jamiana. Do čs. vojska se přihlásil ve Foligno dne 8.4.1918 a byl zařazen jako desátník k 34. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 8.2.1921.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.29'' E14°27'58.46''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Mařatka

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
SOCHAŘ
PROF. JOSEF MAŘATKA
1874 - 1937
Poznámka:

Josef Mařatka (21. května 1874, Praha-Nové Město – 20. dubna 1937, Praha). Za 1. světové války během vojenské služby zhotovil několik portrétů generálů.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.43'' E14°27'58.13''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Mucha

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
JOŽA MUCHA
PŘEDSEDA ČS.O.L. PRAHA III. - IV.
* 12.3.1894 - + 15.5.1945
NA MALÉ PEVNOSTI V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Josef Mucha se narodil v Leskovci u Vsetína. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl v Itálii dne 14.9.1916 jako vojín c.k. 102. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil dne 20.5.1917 v Janově. Dne 15.6.1918 byl zařazen jako vojín k 22. pěšímu pluku (francouzských legií). Demobilizován byl dne 8.6.1921 v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.32'' E14°27'58.17''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Eduard Hromada

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
EDUARD HROMADA
* 11.3.1894 + 16.10.1961
Poznámka:

Eduard Hromada se narodil v Mladé Vožici u Tábora. Po reálce a odborné škole absolvoval ještě dva semestry na vysoké škole a pracoval jako úředník. Zajat byl u Koňuch jako vojín c.k. 75. pěšího pluku dne 1.7.1917. Do čs. vojska se přihlásil v únoru 1918 v obci Černyj Jar u Astrachaně. Zařazen byl dne 30.4.1918 k sborné jednotce v Samaře. V ČSR byl demobilizován jako šikovatel 24. sborné roty (ruských legií) dne 28.11.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.16'' E14°27'58.17''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Novák

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
FRANTIŠEK NOVÁK
* 14. XII. 1886 * 2. V. 1961
Poznámka:

František Novák se narodil v Protivíně. Po odborné elektrotechnické škole pracoval jako elektrotechnik. Zajat byl jako vojín c.k. 6. pěšího pluku dne 3.1.1915 u Tarnova. Do čs. vojska se přihlásil dne 15.3.1917 v Kyjevě. Službu nastoupil jako svobodník 4. střeleckého pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 11.6.1920 v téže hodnosti.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'45.08'' E14°27'58.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Pelc

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
JOSEF PELC
* 10.1.1889 + 28.6.1961
Poznámka:

Bude se pravděpodobně jednat o Josefa Pelce, který se dle vojenského zápisu narodil dne 9.1.1889 v Žebráku. Po měšťance a průmyslové škole pracoval jako topič. Zajat byl jako štábní šikovatel c.k. 8. střeleckého pluku dne 19.8.1917 u Vrhu. Do čs. vojska se přihlásil v Padule dne 4.12.1917 a byl zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). V ČSR zřejmě pokračoval ve vojenské službě. Dne 31.12.1919 byl důstojnický zástupce.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'44.52'' E14°27'58.98''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Matěj Strnad

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IV, odd. 7a
Nápis:
MATĚJ STRNAD
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
* 14.2.1896 + 28.11.1957
Poznámka:

Matěj Strnad se narodil v Nalžovech u Klatov, po obecné škole pracoval jako dělník a bydlel v Habarticích. Zajat byl jako vojín c.k. 11. pěšího pluku dne 3.11.1916 u Monte Santo. Do čs. vojska se přihlásil dne 18.4.1918 ve Foligno. Byl zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 6.6.1921 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'44.95'' E14°27'58.03''
Pomník přidal: Marek Skýpala