á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Prof. PhDr. Jan Uher

* 28.1.1891 (Prostějov)
† 27.10.1942 (Berlín-Plötzensee)

Prof. PhDr. Jan Uher byl pedagogem, zakladatelem moderní pedagogiky. Od roku 1935 byl mimořádným profesorem pedagogiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1937-38 také profesorem na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Byl aktivní v řadě odborných a zájmových organizací – byl předsedou Sokola, členem Řádu svobodných zednářů, členem několika školských a pedagogických sdružení.
V roce 1939 se zapojil do odbojové organizace Obrana národa (politická skupina), byl aktivní také v Obci sokolské v odboji. Dne 20.11.1939 byl zatčen a vězněn, nejdříve v Brně. Koncem ledna 1940 byl transportován do vězení ve Vratislavi, odtud roku 1941 převezen do Diez an der Lahn a do Berlína-Alt Moabitu, kde byl 9.6.1942 odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v Plötzensee v předvečer státního svátku ČSR. Byl popraven spolu s Jaroslavem Skryjou, Antonínem Slavíkem a Josefem Jarošem.

Vyznamenání:
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945)
– Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy in memoriam (1992)
Jiné pocty:
– čestný občan Vejšovic na Hané in memoriam
– člen České akademie věd a umění in memoriam (1947)
– pojmenovaná ulice: Jana Uhra (Brno, k.ú. Veveří, od 25.9.1946)
– pojmenovaná ulice: Dr. Uhra (Prostějov)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=736
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Uher

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Prostějov, okres Prostějov
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.