>> Francie >> Paulhan

Paulhan

Cr national

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Dr. Miroslav Musil, 19.07.2016
Umístění: Paulhan, Cr national 68
Nápis:
EN HOMMAGE
AU GENERAL D'AVIATION
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
21.7.1880 – 4.5.1919

GRAND OFFICIER
DANS L'ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ASTRONOME, PILOTE DE GUERRE.
ORGANISATEUR DES LEGIONS TCHECOSLOVAQUES
EN FRANCE, EN ITALIE, EN RUSSIE ET EN SERBIE.
MINISTRE DE LA GUERRE DE LA TCHECOSLOVAQUIE.

MORT EN ACCIDENT D'AVION SUR SA TERRE NATALE

CE MONUMENT A PU ETRE ACHEVE GRACE
A LA PARTICIPATION ET L'ASSISTANCE DE TOUS LES
ANCIENS COMBATTANTS TCHECOSLOVAQUES2. tabuľka
À LA MÉMOIRE DU GÉNÉRAL
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
ET DES LÉGIONNAIRES SLOVAQUES
ET TCHÈQUES TOMBÉS PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
SUR LE TERRITOIRE DE LA FRANCE

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE EN FRANCE

preklad:
NA POČESŤ
GENERÁLOVI LETECTVA
MILANOVI RASTISLAVOVI ŠTEFÁNIKOVI
21.7.1880 – 4.5.1919

VEĽKODÔSTOJNÍK
V RADE ČESTNEJ LÉGIE
ASTRONÓM, VOJNOVÝ PILOT.
ORGANIZÁTOR ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÍ
VO FRANCÚZKU, V TALIANSKU, V RUSKU A V SRBSKU.
MINISTER VOJNY ČESKOSLOVENSKA.
ZOMREL PRI LETECKOM NEŠŤASTÍ NA RODNEJ ZEMI

TENTO PAMÄTNÍK MOHOL BYŤ DOKONČENÝ VĎAKA
ÚČASTI A POMOCI VŠEKÝCH
BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH BOJOVNÍKOV

2. tabuľka
NA PAMIATKU GENERÁLOVI
MILANOVI RASTISLAVOVI ŠTEFÁNIKOVI
A SLOVENSKÝM A ČESKÝM LEGIONÁROM
PADLÝM V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE
NA ÚZEMÍ FRANCÚZKA

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY VO FRANCÚZKU
Poznámka:

V mestečku Paulhan, ležiacom takmer na pobreží Stredozemného mora, stála od roku 1911 na vysokom podstavci bronzová socha revolucionára, ktorá bola počas 2. sv. vojny použitá na výrobu výzbroje nemeckej armády. Osirelý podstavec stál na námestí až do roku 1955, kedy starosta mesta požiadal Francúzke ministerstvo školstva o náhradu, ktoré dňa 2. júna 1955 zverilo mestu viaceré umelecké diela, medzi ktorými bola aj bronzová socha neznámeho letca. Táto socha upútala pozornosť Johna Harrisa, ktorý dňa 9. februára 1984 uverejnil v novinách The Times fotografiu sochy s otázkou, „Kto je tento neznámy letec?“
Pilot, príslušník Československej obce legionárskej (ČSOL) v Londýne pán M. Mečíř vyhotovil detailné zábery predmetnej sochy a spolu s predsedom ČSOL mjr. M. F. Kašparom skonštatovali, že socha zobrazuje gen. M. R. Štefánika, socha (prvý odliatok v roku 1932) je dielom českého sochára a medailéra Bohumila Kafku (1878 – 1942).
Z finančnej zbierky, z darov a podpory mesta dala ČSOL pomník opraviť a umiestniť aj pamätnú tabuľu vo francúžtine, ktorej autorom bol František Bělský.
Pamätná tabuľa bola slávnostne odhalená v roku 1989 a jedným z rečníkov bol aj mjr. M. F. Kašpar – prvý a posledný správca (do roku 1939) areálu Mohyly v Ivanke pri Dunaji.

V roku 2016 bol pomník doplnený druhou pamätnou tabuľkou, venovanou padlým slovenským a českým legionárom vo Francúzku, pamätnú tabuľu zabezpečilo veľvyslanectvo SR vo Francúzku.
(zdroj: Ján Fuska, Milan Rastislav Štefánik žije v národe)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N43°32'23.5'' E3°27'30.9''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher