Detvianska Huta

Pamätná tabuľa Jozef Pupák

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 21.04.2021
Umístění: Detvianska Huta, stred obce, vpravo od vchodu do kultúrneho domu č. 101, asi 75 m západne od dominanty obce rímskokatolíckeho kostola
Nápis:
NA TEJTO ŠKOLE PÔSOBIL
VO FUNKCII RIADITEĽA MJR. IN MEMORIAM

JOZEF PUPÁK

KTORÝ POLOŽIL SVOJ ŽIVOT ZA OSLOBODENIE
NAŠEJ VLASTI DŇA 5. MÁJA 1945, AKO PRÍSLUŠNÍK
ÚDERNÉHO PRÁPORU IV. ČS. BRIGÁDY.
ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Z PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA JEHO HRDINSKEJ SMRTI
VENUJÚ VĎAČNÍ SPOLUOBČANIA, UČITELIA A BÝVALÍ ŽIACI.
Poznámka:

Nadporučík jazdectva v zálohe Jozef Pupák nastúpil do činnej vojenskej služby 1. augusta 1944 do Brezna. Počas SNP vykonával funkciu pobočníka veliteľa 11. pešieho práporu „Ruža“ 2. taktickej skupiny povstaleckej armády v obrannom úseku „Plesnivec“ v priestore Telgárt ─ Vernár. Po prechode armády na partizánsky spôsob boja sa 30. októbra 1944 pridal k skupine škpt. Martina Kučeru v Nízkych Tatrách, ktorá sa v Demänovskej doline v priestore Krčahovo pretvorila na brigádu „Stalin“ Kučera ─ Lošakov. Vykonával funkciu náčelníka štábu oddielu „Za slobodu“. Oddiel sa v decembri 1944 presunul z Demänovskej doliny do Mošnickej doliny. Začiatkom februára 1945 sa
spojil s 1. čs. armádnym zborom.
(zdroj: MO SR, oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, Partizánska brigáda „Stalin“ Kučera ─ Lošakov)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.