á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

štábny kapitán Jozef Pupák

* 7.8.1912 (Málinec)
† 5.5.1945 (Tesák)

Jozef Pupák, štábny kapitán, nar. 7.8.1912, Málinec, okres Lovinobaňa. V roku 1933 ukončil štúdium na Učiteľskom ústave v Lučenci a stal sa učiteľom pre ľudové školy. Jeho prvé učiteľské miesta boli v rodnom Málinci a v obci Ipeľský Potok. Po nástupe na prezenčnú vojenskú službu 1.10.1935 absolvoval Školu pre dôstojníkov pechoty v zálohe 9. divízie v Nitre, ktorú ukončil 16.9.1936 ako desiatnik ašpirant. Bol určený pre veliteľskú funkciu v cyklistickom prápore 3. Prezenčnú službu ukončil 29.8.1937 a do zálohy odišiel s hodnosťou podporučík pechoty. Ako učiteľ pokračoval ďalej na školách v Hriňovej a Detvianskej Hute, kde vykonával aj funkciu riaditeľa školy až do roku 1944. Mimoriadne cvičenie v zbrani vykonal v dobe od 23.5. do 17.6.1938 ako veliteľ čaty v 1. cyklistickej rote cyklistického práporu 3 v Topoľčanoch. Na ďalšie mimoriadne cvičenie bol povolaný 19.9.1938, v ktorom pokračoval v dobe mobilizácie čs. brannej moci od 25.9. až do 8.12.1938. Podporučík pechoty v zálohe Jozef Pupák bol aj v dobe mobilizácie veliteľom čaty v 1. cyklistickej rote cyklistického práporu 3 v Topoľčanoch.
V novej slovenskej armáde bol 15.5.1939 povýšený do hodnosti poručíka pechoty v zálohe. Pravidelné cvičenie vykonal od 31.7. do 26.8.1939. Ďalšie pravidelné cvičenie vykonal v cyklistickom prápore v Martine v dobe 10.6. ─ 28.6.1940 so záverečným hodnotením povýšiť do funkcie veliteľa roty. Doplňovacie okresné veliteľstvo v Banskej Bystrici mu s účinnosťou od 31.12.1940 zmenilo stavovskú skupinu na poručík jazdectva v zálohe a pridelilo ho k Jazdeckému priezvednému oddielu 2. Dňom 14.3.1944 bol povýšený do hodnosti nadporučíka jazdectva v zálohe.
Nadporučík jazdectva v zálohe Jozef Pupák nastúpil do činnej vojenskej služby 1. augusta 1944 do Brezna k JPO 2, kde ho zastihlo vypuknutie Slovenského národného povstania. Počas SNP vykonával funkciu pobočníka veliteľa 11. pešieho práporu „Ruža“ 2. taktickej skupiny povstaleckej armády v obrannom úseku „Plesnivec“ v priestore Telgárt ─ Vernár. Po prechode armády na partizánsky spôsob boja sa 30.10.1944 pridal k skupine škpt. Martina Kučeru v Nízkych Tatrách, ktorá sa v Demänovskej doline v priestore Krčahovo pretvorila na brigádu „Stalin“ Kučera ─ Lošakov. Vykonával funkciu náčelníka štábu oddielu „Za slobodu“. Oddiel sa v decembri 1944 presunul z Demänovskej doliny do Mošnickej doliny. Začiatkom februára 1945 sa spojil s 1. čs. armádnym zborom.
Kapitán jazdectva v zálohe Jozef Pupák bol 15.2.1945 v Poprade odvedený do 1. čs. armádneho zboru, kmeňové číslo 28.870/d. Stal sa štábnym dôstojníkom 7. pešieho práporu 4. čs. samostatnej brigády v SSSR. Padol v boji 5.5.1945 na Morave, Tesák u Bystřice pod Hostýnem. Na štábneho kapitána pechoty v zálohe bol povýšený in memoriam 1.8.1945. Bol nositeľom Čs. válečného kříže 1939.

Zdroje (mimo informací z desek):
VÚA ─ VHA Praha, fond Sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Jozef Pupák
MO SR Bratislava, oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, Partizánska brigáda „Stalin“ Kučera ─ Lošakov
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

VPM:
hrob - Málinec, stát Slovenská republika
hrob - Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
pamětní deska - Detvianska Huta, stát Slovenská republika
památník - Hrabyně, okres Opava
pomník - Rajnochovice, okres Kroměříž
pomník - Chvalčov, okres Kroměříž
pomník - Málinec, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.