Stakčín

Duklianska, nezařazeno

Vojenský hřbitov Veľká Poľana I

Autor: Ing. Petr Tichý, 06.06.2014
Umístění: Stakčín, v zaniklé obci Veľká Poľana, při křížení cesty směr Ruské s říčkou Cirochou, na úrovni dřevěné kaple (vlevo od cesty), hřbitov leží vpravo ve svahu asi 100 metrů od cesty
Nápis:
bez textu
Poznámka:

Hřbitov se nachází na severním okraji obecního hřbitova zaniknuté obce Veľká Poľana, na svahu pod ruinami kostela svatého Michaela archanděla.

Na hřbitově je pohřbeno 340 vojáků pohřbených v 310 hrobech. Z kterých je 298 hrobů jednotlivých a 12 hrobů společných.

Hřbitov vznikl po v roce 1917, delší dobu po skončení bojů, proto není známé jméno žádného z pohřbených. Oběti pochází z bojů v roce 1915, při kterých byl zničen i blízký kostel.

Hroby jsou soustředěny v sedmi řadách, v polooblouku, na svahu, pod centrálním pomníkem – rotundou. Středem hřbitova vede kamenný chodník ze spodní části nahoru k rotundě, který dělí hřbitov na dvě části.

Rotunda byla postavena ze zdiva věže rozbořeného kostela svatého Michaela archanděla.

Původně byl hřbitov ohraničen výsadbou z kaštanů, lip, smrků a hlohů, z nichž se zachovala jen malá část.

Obec Veľká Poľana zanikla v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Starina, zásobárny pitné vody pro velkou část Východního Slovenska. Od té doby hřbitov chátral. S jeho obnovou se započalo v roce 2007, kdy byly odstraněny náletové dřeviny., V roce 2008 byla obnovena kamenná rotunda, zvýrazněny hrobové pole a hroby osazeny dřevěnými kříži.

O hřbitov se v současné době stará obec Stakčín, místní myslivecké sdružení. Rekonstrukce proběhla za spolupráce s KVH Beskydy.

Hřbitov se nachází v Národním parku Poloniny, navíc v ochranném pásmu vodního zdroje, proto je přístup možný pouze pěšky, nebo na kole po cyklostezce 5871. Vjezd motorovými vozidly pouze na povolení přes kontrolní stanoviště s obsluhou.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'16.49'' E22°18'25.53'' (vstup na hřbitov)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Příprava dat: KVH Beskydy

Vojenský hřbitov Veľká Poľana II.

Autor: KVH Beskydy, 01.01.1111
Umístění: Stakčín, na vrcholu Predného Hodošíka, v masivu Kučalata v nadmořské výšce 851 m. n. m., přístup na místo je obtížný, lesními cestami ze zaniklé obce Veľká Poľana
Nápis:
bez textu
Poznámka:

Hřbitov se nachází na vrcholu Predného Hodošíka, v masivu Kučalata v nadmořské výšce 851 metrů nad mořem. Jedná se o nejvýše položený vojenský hřbitov z 1. světové války na Slovensku.

Na hřbitově je pohřbeno 668 vojáků, pohřbených v 86 hrobech. Z kterých je 40 hrobů jednotlivých, 34 hrobů společných a 12 hrobů hromadných. Oběti pochází z bojů v roce 1915.

Hřbitov vznikl v roce 1917, delší dobu po skončení bojů, proto není známé jméno žádného z pohřbených. Místní hřbitov nazývají „Ruský“, proto se předpokládá, že většina pohřbených jsou vojáci ruské armády. Z padlých vojáků v katastru obce je podle jmen známo 210 Rakousko - uherských vojáků. Proto je možné, že někteří z nich jsou pohřbeni i zde.

Hroby jsou uspořádány v pěti kruzích na vrcholu kopce, přerušených čtyřmi cestičkami vedoucími k centrálnímu kříži na vrcholu.

Původně byl hřbitov ohraničen ostnatým drátem a výsadbou ze smrků a hlohů, z nichž se část zachovala.

V poválečné době se o hřbitov prostřednictvím najatého správce starala četnická stanice z obce Ruské, do doby krátce po druhé světové válce pak školní mládež z obce Topola, od té doby hřbitov chátral.

Obec Veľká Poľana i Ruské zanikla v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Starina, zásobárny pitné vody pro velkou část Východního Slovenska.

Obnova hřbitova probíhala v letech 1994 – 2004, pod taktovkou správy Národního parku Poloniny. Byly odstraněny náletové dřeviny. V pozdějších letech byl vztyčen centrální kříž, vubudováno dřevěné oplocení a hroby osazeny dřevěnými kříži.

O hřbitov se v současné době stará obec Stakčín a místní myslivecké sdružení.

Hřbitov se nachází v Národním parku Poloniny, navíc v ochranném pásmu vodního zdroje, proto je přístup možný pouze pěšky, nebo na kole. Vjezd motorovými vozidly pouze na povolení přes kontrolní stanoviště s obsluhou.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'49.31'' E22°20'1.91'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Příprava dat: KVH Beskydy

Vojenský hřbitov Starina - místo je zrušené

Autor: KVH Beskydy, 01.01.1111
Umístění: Stakčín, pod hladinou vodní nádrže Starina
Nápis:
bez textu
Poznámka:

Vojenský hřbitov ležel v obci na mírném návrší nad řekou Cirocha. Bylo na něm pohřbeno 117 rakousko uherských vojáků, totožnost všech je známa. Vznikl v roce 1917, byli tam pohřbeni především vojáci, kteří zemřeli na následky cholery v září 1914.

Na hřbitově bylo 84 hrobů, z toho 82 hrobů jednotlivých a 2 hroby hromadné. Rozloha hřbitova není známa, protože se nezachovala mapa původního hřbitova.

Z archivních fotografií je zřejmé, že hroby byly uspořádány v půlkruhu, byly osazeny betonovými kříži se jménem na kovovém štítku. Některé kříže byly spolu spojeny železným řetězem. V horní části hřbitova se nacházel pomník s dvojjazyčnou tabulkou ve slovenštině a ruštině: Pamiatke padlým 1914, která nahradila za 1. republiky původní tabulku s maďarským textem. Na hřbitov se vcházelo zděnou obloukovou branou. Okolí bylo osázeno smrky a lipami.

Hřbitov byl udržován do druhé světové války, poté začal chátrat. Při výstavbě vodní nádrže Starina došlo k exhumaci ostatků a jejich přenesení na Vojenský hřbitov Stakčín II. Uvažovalo se i o přenesení pomníku na křižovatku cest Jalová – Stakčín – Ulič, geodeti však spočítali, že se bude nacházet 2 metry nad hladinou nádrže a od přenesení se upustilo.

V současnosti leží pomník v hloubce 7 metrů. V roce 1997 byla potápěči vyzvednuta tabulka z pomníku a uložena do depozitu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Příprava dat: KVH Beskydy

Vojenský hřbitov Stakčín I.

Autor: Ing. Petr Tichý, 06.06.2014
Umístění: Stakčín, Duklianska, z ulice Duklianska vpravo u fotbalového hřiště, po betonových schodech nahoru
Nápis:
Text centrální pomník:
PAMIATKE
PADLÝM
1914 - 1918

Text jednotlivé kříže:
nečitelné
Poznámka:

Hřbitov o rozloze 6621 metrů čtverečních, leží na návrší Panská hora. Původně se jednalo o samostatný hřbitov, dnes je v jeho sousedství civilní hřbitov.
Na hřbitově je celkem 590 hrobů. Z toho 569 hrobů jednotlivých, 3 hroby společné a 18 hrobů hromadných.
Vznikl v roce 1914 – 1915, konečné úpravy proběhly v roce 1917. Původně zde bylo pohřbeno 918 vojáků. Je zřejmé, že se na hřbitově pohřbívalo i v pozdější době, protože se zde nachází hrob lodního kapitána Ladislava Stacha zřízený v roce 1921 a celkový počet pohřbených by měl být dle archivních materiálů 960.
Podle jména je známo 495 Rakousko-uherských vojáků a 37 vojáků ruských. Jména 428 obětí známa nejsou.
Hřbitov má nepravidelný tvar. Hroby původně osazené dřevěnými kříži jsou uspořádány ve 34 řadách. V prvních 25 řadách jsou jednotlivé hroby, především vojáků, kteří zemřeli v polní nemocnici 1/8 zřízené na tehdejší parní pile. V dalších řadách se nachází převážně hromadné hroby. Nejvíc je jich v řadě 33, kde jsou uloženy ostatky 88 osob přenesených ze hřbitova v místní části Vulchovec a hrobů roztroušených v okolí Stakčína.
Mezi jednotlivými a hromadnými hroby byl postaven pomník s maďarským textem: A hazaert 1914 – 1918 (Za vlast 1914 – 1918), za 1. republiky byl text nahrazen textem: Pamiatke padlým 1914 – 1918.
Vstup byl tvořen schodištěm a dřevěnou vstupní branou s maďarským textem: 1914 – 1918 A világháboruban elesett hos katonák temetoje (Vojenský hřbitov padlým ve světové válce).
Hřbitov byl ohrazen dřevěným plotem a výsadbou jalovců a smrků, okolo hromadných hrobů a pomníku byla vysazena skupina smutečních vrb.
Stakčínský vojenský hřbitov byl nejvýznamnějším hřbitovem v okrese Snina, pravidelně 1. května tam probíhaly celookresní vzpomínkové slavnosti s vojenskými poctami.
V roce 1933 byl v sousedství zřízen civilní hřbitov, to přispělo k tomu, že bylo i o vojenský hřbitov celou dobu pečováno.
Za socializmu byl dřevěný plot nahrazen plotem kovovým, dřevěná vstupní brána vyměněna za kovovou.
Po roce 1989 byly hroby srovnány a uvažovalo se o využití pro rozšíření civilního hřbitova.
Naštěstí byl v meziválečném období na hrobě Jána Kušniara z Veľkého Lomu postaven malý, betonový pomníček a na hrobě lodního kapitána Ladislava Stacha, syna zdejšího správce lesů litinový kříž. Díky zbytkům těchto dvou hrobů a archivním nákresům se podařilo při rekonstrukci dodržet původní rozmístění hrobů a dohledat k nim odpovídající jména obětí.
V roce 2009 byly na hřbitově umístěny dřevěné kříže na hrobech Jána Kušniara a Jána Vaculija a osazen informační panel.
V dalších letech byly v několika etapách umístěny dřevěné kříže i na ostatních hrobech a v posledmí etapě v roce 2018 i štítky se známými jmény.
Do dnešní doby se zachovala kovová brána i oplocení. O hřbitov se stará obec Stakčín. Rekonstrukce proběhla za přispění KVH Beskydy a spolupracujících organizací.
Část hrobů je vedena v Centrální evidenci válečných hrobů.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°0'5.76'' E22°13'20.21'' (brána hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Příprava dat: KVH Beskydy

Vojenský hřbitov Stakčín II.

Autor: KVH Beskydy, 01.01.1111
Umístění: Stakčín, Duklianska, v civilní části obecního hřbitova, v části kam byly přeneseny ostatky obyvatel zaniklé obce Starina
Nápis:
bez textu
Poznámka:

Vojenský hřbitov se pravděpodobně skládá ze 14 hrobů. Všechny hroby jsou hromadné.

Hroby jsou uspořádán v řadě a na šesti z nich jsou betonové kříže z původního hřbitova Starina.

Známé je jméno všech 117 vojáků. Všichni byli příslušníky rakousko-uherské armády.

Hřbitov vznikl v roce 1986 přenesením ostatků ze zaniklé obce Starina. Další informace jsou uvedeny v sekci Vojenský hřbitov Starina.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°0'12.83'' E22°13'19.63'' (vstup na hřbitov)
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Příprava dat: KVH Beskydy