Vinica

Kostolná, Nekyjská

Pomník Štefan I

Autor: Ladislav Barabás, 19.09.2012
Umístění: Vinica, Kostolná, parčík
Nápis:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY

OLÁH SZILVESTER ALKOTÁSA
ÁLLÍTTATTA A PRO VILLA NEK
POLGÁRI TÁRSULÁS
IPOLYNYÉK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA ÉS POLGÁRAI
A MAGYAR NEMZET DICSŐSÉGÉRE
2006 MINDENSZENTEK HAVÁBAN
Poznámka:

Štefan I sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.

Zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 19.09.2012
Umístění: Vinica, Kostolná, vedľa kostola
Nápis:
1941 – 1945

A HÁBORU ÁLDOZATAINAK EMLÉKEREALLITATOM

1952

Amikor majd végelesz a világháborúnak
A katonák tabainál piros rozsák nyílnak
De mi akkor nem leszünk már acetők sórabatt
Eteltünket bevégeztuk idegen or szágban
Ném volt ékes temetesünk
Csak egý korhadt fakeresztünk
És most a mi gyászos névemlékünk

ANNUS JÁNOS, BÉLIK SÁNDOR, BÉLIK JÓZSEF, BARTAL SÁNDOR, BODZÁR SÁNDOR, CSERI JÓZSEF

CSERNUS JÁNOS, DOBOS FERENC, DEÁK ISTVÁN, FRITZ JÓZSEF, FEKETE FERENC, GREGOR FERENC, GONDA LÁSZLÓ, GONDA FERENC, HOMOLYA ISTVÁN, HÁRENDÁCSIK FERENC, HÁRENDÁCSIK SÁNDOR, HALAI FERENC, JÁMBOR ERNŐ, KELEMEN ISTVÁN, MOLNÁR DEZSŐ

MAJOR SÁNDOR, NÉMETH LÁSZLÓ, NAGY JÁNOS, NAGYPÁL ISTVÁN, PETÉNYI VINCE, RACSKO SÁNDOR, RADLER FERENC, SIKET SÁNDOR, SLEZÁK VILMOS, SZELES FERENC, TÓTH BÉLA, VARGA ISTVÁN, VALENT JÁNOS, ZSIGMOND SANDOR, ZSIGMOND MIHÁLY

Ó Istenem az idegen földbe adj nekik nyugtot
Leikeik nek pedig add meg a menyei jussat
?
Poznámka:

Posledná veta nápisu je prekrytá kvetmi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2021
Umístění: Vinica, Nekyjská, pred kultúrnym domom
Nápis:
ESTERHÁZY JÁNOS
1901 – 1957

NYÍLTAN VALLOM A TETELT, MELY SZERINT
NEKÜNK MAGYAROK NAK ÉS SZLOVÁKOK NAK
AZT KELL KERESNÜNK, AMI BENNÜNKET
KÖZELEBB HOZ, ÉS NEM AZT,
AMI BENNÜNKET EL TÁVOLÍT

OTVORENE VYZNÁVAM TÉZU,
PODĽA KTOREJ NÁM MAĎAROM A SLOVÁKOM
TREBA HĽADAŤ TO ČO NÁS ZBLIŽUJE
A NIE TO ČO NÁS VZĎALUJE

A MI JELÜNK
A KERESZT

NASZYM SYMBOLEM
JEST KRZYZ
Poznámka:

János Esterházy (14.3.1901 Veľké Zálužie – 8.3.1957 Mírov) bol prívrženec ideológie a politiky iredentistickej krajinskej kresťanskosociálnej strany, v boji proti ČSR mal priame spojenie s iredentistickými centrami v Maďarsku. Po nástupe Hitlera k moci sa jednoznačne orientoval na spoluprácu s domácimi i zahraničnými fašistickými silami. Schvaľoval mníchovský diktát a po viedenskej arbitráži sa pričinil o odtrhnutie južného Slovenska a ich začlenenie do Horthyovského Maďarska. So slovenskými klérofašistami sa zhodol na fašistickej platforme podporoval ich politiku (s výnimkou jedného prípadu, keď ako jediný poslanec hlasoval proti protižidovským zákonom). Národným súdom v Bratislave bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti, v roku 1950 mu trest zmenili na doživotné väzenie.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin, 1987
Autorom busty je sochár Szilvester Oláh.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás