Bohdašín

Pomník obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 26.10.2019
Umístění: Bohdašín, naproti budově Restaurace Na Bohdašíně
Nápis:
OBĚTEM NACISMU 1942
BOHDAŠÍN-KONČINY

KLIKAR JOSEF, SATRANOVÁ ZDEŇKA
SATRAN LADISLAV, GEISLER JOSEF
HEJNA VÁCLAV, BURDYCH ANTONÍN
BURDYCH ANTONÍN, BURDYCHOVÁ
JOSEFA, BURDYCHOVÁ MILADA
HAMPL MILOSLAV, MERTA JAROSLAV
JEŽEK KAREL, PROUZA STANISLAV
SCHEJBAL JOSEF, KÁBRT KAREL
FALTA JOSEF, VOKATÝ JAROSLAV
JIŘÍ POTŮČEK-TOLAR

PRSŤ Z POPRAVIŠTĚ
ZE ZÁMEČKU U PARDUBIC
A TRNOVÉ U ROSIC N.LABEM
Poznámka:

VZPOMÍNKA NA POSLEDNÍ AKT HEYDRICHIÁDY

V NAŠÍ KRAJINĚ PŮSOBILA SKUPINA 1.SOKOLSKÉHO OKRSKU
PODKRKONOŠSKÉ ŽUPY JIRÁSKOVY. V JEJÍM ČELE STÁL UČITEL
JOSEF SCHEJBAL Z MALÝCH SVATOŇOVIC. MIMOŘÁDNÉ POSTAVE-
NÍ ZDE MĚLI I TŘÍDNÍ UČITEL L.SATRAN Z BOHDAŠÍNA, DÁLE ČSL.
PARAŠUTISTA JIŘÍ POTŮČEK, RADIOTELEGRAFISTA SKUPINY SIL-
VER A SE SVOJÍ VYSÍLAČKOU LIBUŠÍ. VE SKUPINĚ PRACOVALA
ŘADA OBČANŮ Z OKOLÍ. NÁPLŇ TVOŘILY ZPRAVODAJSKÉ ÚKOLY
A ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKRYTŮ PRO PARAŠUTISTY. PO JEJÍM VYZRAZENÍ
DOCHÁZÍ K OBSAZENÍ BOHDAŠÍNA A KONČIN NĚMCI. NASTALO
ZATÝKÁNÍ A DNE 28.-30.6.1942 DOŠLO K TRAGÉDII NA KONČINÁCH.
JIŘÍ POTŮČEK BYL DOPADEN V TRNOVÉ U PARDUBIC A ZASTŘELEN
2.7.1942. OSTATNÍ ZATČENÍ BYLI POPRAVENI 9.7.1942 NA ZÁMEČKU
U PARDUBIC. KRVAVÉ UDÁLOSTI A LIKVIDACE ODBOJOVÉ SKUPINY
S 21 B BYLY JIŽ ZÁVĚREČNÝM AKTEM HEYDRICHIÁDY.
STUPŇOVÁNÍ STRACHU V ČESKÉM NÁRODĚ NEMĚLO ANI PODLE
NACISTICKÝCH ZÁMĚRŮ PŘERŮST VE VŠEOBECNÉ ZOUFALSTVÍ.
BYLO UPUŠTĚNO OD STEJNĚ HANEBNÉHO ČINU K JAKÉMU
DOŠLO V LIDICÍCH A LEŽÁKÁCH.

MYŠLENKA PAMÁTNÍKU JE INSPIROVÁNA DÍLEM JOSEFA ČAPKA,
KTERÝ SVÝMI MALBAMI ÚZKOSTNÝCH ŽEN PROROCKY VYJADŘOVAL
HRŮZY FAŠISMU. PLASTIKA ZNÁZORŇUJE LETÍCÍ ŽENU, KTERÁ
JE HNÁNA VICHREM NACISMU A ZOUFALE SE BRÁNÍ HOLÝMA
RUKAMA. RUKA, KTERÁ DRŽÍ RATOLEST, ZNÁZORŇUJE SYMBOL
VÍTĚZSTVÍ. SKOSENÝ SLOUP TVOŘÍ HORIZONTÁLU JAKO VYK-
ŘIČNÍK A TÍM PODTRHUJE KONEC FAŠISMU.

PAMÁTNÍK NAVRHL A PROVEDL AKADEMICKÝ SOCHAŘ
JOSEF MAREK
(Zdroj: informační cedule vedle pomníku )

Antonín Burdych, Antonín Burdych, Josefa Burdychová, Milada Burdychová, Josef Falta, Josef Geisler, Miloslav Hampl, Václav Hejna, Karel Ježek, Karel Kábrt, Josef Klikar, Jaroslav Merta, Stanislav Prouza, Ladislav Satran, Zdeňka Satranová, Josef Schejbal, Jaroslav Vokatý.
Zatčeni 28.-30.6.1942, popraveni 9.7.1942 na Zámečku U Pardubic, působili ve skupině 1.SOKOLSKÉHO OKRSKU PODKRKONOŠSKÉ ŽUPY JIRÁSKOVY.

Jiří Potůček-Tolar, zastřelen 2.7.1942 Trnová, Pardubice, ČSL. parašutista, radiotelegrafista skupiny SILVER-A se svojí vysílačkou Libuší. Působil ve skupině 1. SOKOLSKÉHO OKRSKU PODKRKONOŠSKÉ ŽUPY JIRÁSKOVY.
(Zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-4537
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 26.10.2019
Umístění: Bohdašín, střed obce, vedle Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
28_ŘÍJEN 1918.
BOJOVNÍKŮM
ZA
SVOBODU.
ČEST ŽIVÝM.
PAMÁTKA MRTVÝM.

FRANTIŠEK VLČEK, 22.V.1915.
ANTONÍN HAVEL, 28.VII.1916.
ODON LIVAR, 30.XI.1917.
VILÉM KANĚRA, 25.I.1918.
ADOLF NEUMAN, 1.X.1918.
FRANT. ČERMÁK, 30.X.1918.

Věnují občané.
28.X.1919.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-4538
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 26.10.2019
Umístění: Bohdašín, budova restaurace Na Bohdašíně, naproti pomníku 2. světové války
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY DOBRÉHO ČECHA
LADISLAVA SATRANA,
ŘÍDÍCÍHO UČITELE, A JEHO MANŽELKY
ZDEŇKY SATRANOVÉ,
ÚČASTNÍKŮ ODBOJE ZA NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ,
KTEŘÍ BYLI ZATČENI 29.6.1942 A POPRAVENI
9.7.1942 VE STÁŘÍ 28 A 31 LET
VĚNUJÍ OBČANÉ Z BOHDAŠÍNA.
Poznámka:

Ladislav a Zdeňka Satranovi – popravení členové odbojové organizace S 21 B
S 21 B – zkratka ilegální sokolské organizace (vznikla na schůzce budoucích členů v jedné z chat na rybníku Špinka, S = Satran, 21 = pořadové číslo, B = Bohdašín)

Ladislav Satran se narodil 24. června 1914 v Semonicích u Jaroměře. Původně studoval bohosloví, protože se chtěl stát evangelickým farářem, ale nakonec se vydal na dráhu učitele. Během mobilizace sloužil jako záložní poddůstojník v pohraničním pásmu na Jestřebích horách. Tehdy se také seznámil se svou budoucí ženou Zdeňkou, rozenou Burdychovou.
Jestřebí hory zůstaly jeho domovem i nadále, neboť se staly jeho novým učitelským působištěm, když po okupaci působil jako řídicí učitel v obecné škole na Bohdašíně nedaleko Červeného Kostelce. Za války se zapojil do odbojové činnosti. V roce 1940 se jako příslušník Sokola zúčastnil branného kurzu v Beskydech, kde se seznámil s některými dalšími sokolskými činovníky, spolu s nimiž posléze pomáhal Jiřímu Potůčkovi.
Radista desantu SILVER A Jiří Potůček se svou vysílačkou Libuší našel v bohašínské škole, kde Ladislav Satran učil, dočasný úkryt a zkoušel odtud i vysílat. Za tuto činnost byl tento statečný učitel společně s dalšími 30. června 1942 zatčen a 9. července na Zámečku u Pardubic popraven.

Zdeňka Satranová, dívčím jménem Burdychová, se narodila 22. února 1911 v Náchodě – Starém Městě. Nedlouho po dovršení svých sedmi let se na sklonku února roku 1918 společně se svými rodiči a sourozenci přestěhovala na zemědělskou usedlost čp. 168 na Končinách. Než se stala manželkou bohdašínského učitele Ladislava Satrana, byla provdána za Jaroslava Baudyše, s nímž žila v Červeném Kostelci.
Na její popud se do protinacistické činnosti zapojil rovněž její bratr, rolník Antonín Burdych mladší, jenž ve svém stavení posléze rovněž ukrýval radistu Jiřího Potůčka. Pro spoluúčast v odbojovém hnutí byla taktéž 30. června 1942 zatčena a 9. července v Pardubicích na Zámečku zastřelena. Její syn z prvního manželství – Věnek – byl předán do výchovy svému otci Jaroslavu Baudyšovi z Červeného Kostelce.
(zdroj: www.cervenykostelec.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-53430
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Zdeňka a Ladislav Satranovi

Autor: Marek Lanzendorf, 26.10.2019
Umístění: Bohdašín, před Pomníkem obětem 2. světové války
Nápis:
ZDE ŽILA
ZDEŇKA SATRANOVÁ
NAR. 22.2.1911
ZATČENA GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVENA
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE ŽIL
LADISLAV SATRAN
NAR. 24.6.1914
ZATČEN GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVEN
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU
Poznámka:

Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny 7.července 2019 před školu na Bohdašíně, kde žili před popravou v červenci 1942 manželé Zdeňka a Ladislav Satranovi. Ti tady po několik dnů ukrývali právě radistu Potůčka s vysílačkou Libuší.
(Zdroj: www.sokol.eu )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf