Horní Studénky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 19.01.2019
Umístění: Horní Studénky, hřbitov
Nápis:
VĚNUJÍ DOBRODINCI
PAMÁTCE R.1914-1918 PADLÝCH

Z HORNÍCH
STUDÉNEK:
HALTMAR JAN
+1915
HAVELKA JOS.
+1914
PULKERT ŠTĚP.
+1917
RÝZNAR FRANT.
+1918
SCHWARZER J.
+1915
VOKŘAP SILV.
+1915
OLŠANSKÁ
KOLONIE:
MACEK ŠTĚP.
+1918
ZE ZBOROVA:
POSPÍŠIL JOS.
+1915
TOPIČ EMAN.
+1916

ČERMÁK JAN +1918
DROZD JGNÁC +1914
KROBOT JAN +1914
KUBELKA ALOIS +1918
KUTYCH VINCENC +1915
MINÁŘ JOSEF +1916
MINÁŘ FRANT. +1915
MINÁŘ JAROSL. +1916
NĚMEC JAN +1914
NĚMEC RICHARD +1914
PECHÁČEK BLAŽ. +1918
POSPÍŠIL ALOIS +1916
POLÁCH ANTONÍN +1917
RÝZNAR FRANT. +1916
RÝZNAR JAN +1914
SUCHOMEL JOS +1915
ŠEMBERA FRANT +1915
TEMPÍR JAN +1915
URBAN JAN +1915
DOKOUPIL JOSEF +1916
DOKOUPIL ADOLF +1917
JURÁSEK JOSEF +1914
OVP.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-33262
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Vladimír Přikryl

Autor: Pavlína Koncošová, 19.01.2019
Umístění: Horní Studénky, dům č.p. 80
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
SE NARODIL 13.8.1895
BRIGÁDNÍ GENERÁL
VLADIMÍR PŘIKRYL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-29164
Pomník přidal: Pavlína Koncošová