Rakša

Pamätná tabuľa Ján Ursíny

Autor: Ladislav Barabás, 19.06.2012
Umístění: Rakša 52, na dome č. 52
Nápis:
BEZ SLOBODY NIET DEMOKRACIE,
BEZ DEMOKRACIE NIET SLOBODY.
TU SA NARODIL 11.10.1896
JÁN URSÍNY
POLITIK, PODPREDSEDA VLÁDY ČSR,
PRVÝ PREDSEDA DEMOKRATICKEJ STRANY,
JEDEN Z HLAVNÝCH ORGANIZÁTOROV SNP.
TU AJ ZOMREL 8.1.1972
Poznámka:

Ján Ursíny (11.10.1896 Rakša – 8.1.1972 Rakša) v prvej ČSR bol poslancom parlamentu. Organizátor a jeden z priamych iniciátorov SNP. Po vypuknutí SNP 29.8.1944 ako zástupca SNR spolu s L. Novomeským účastník delegácie v Londýne na rokovaniach s E. Benešom a neskôr v Moskve. Od apríla 1945 bol predsedom Demokratickej strany. Po voľbách v roku 1946 bol podpredsedom prvej čsl. vlády. Vo vykonštruovanom procese bol odsúdený na 7 rokov väzenia, prepustený v roku 1953, rehabilitovaný v roku 1964. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad T.G.Masaryka II. tr. in memoriam


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°52'51.9'' E18°52'55.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob 11 neznámych partizánov

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Rakša, cintorín
Nápis:
11 NEZNÁMYM
PARTIZÁNOM
KTORÍ PADLI V SNP
A SÚ POCHOVANÍ
NA TOMTO MIESTE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Ján Ursíny

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Rakša, evanjelický cintorín
Nápis:
RODINNÁ HROBKA
Familie
st. JÁNA URSINI
5ho mája 1895.
Máme příbytek věčný v nebesích.
5. Kor. 5. r.
Poznámka:

Ján Ursíny (11.10.1896 Rakša – 8.1.1972 Rakša) v prvej ČSR bol poslancom parlamentu. Organizátor a jeden z priamych iniciátorov SNP. Po vypuknutí SNP 29.8.1944 ako zástupca SNR spolu s L. Novomeským účastník delegácie v Londýne na rokovaniach s E. Benešom a neskôr v Moskve. Od apríla 1945 bol predsedom Demokratickej strany. Po voľbách v roku 1946 bol podpredsedom prvej čsl. vlády. Vo vykonštruovanom procese bol odsúdený na 7 rokov väzenia, prepustený v roku 1953, rehabilitovaný v roku 1964. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad T.G.Masaryka II. tr. in memoriam


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás