Kalonda

Pomník odsunu Maďarov

Autor: Kamil Pánik, 21.03.2007
Umístění: Kalonda, vedľa kostola
Nápis:
A KÖZSÉGBÖL KITELEPITETTEK.
MEGHURCOLTAK EMLÉKÉRE
ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK
TISZTELETÉRE ÁLLITATTA
KALONDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az 1998-évben

NA PAMIATKU ODVLEČENÝCH.
POVLÁČENÝCH A NA POČESŤ
ODSŤAHOVANÝCH Z OBCE
VENUJE
SAMOSPRÁVA OBCE KALONDA v roku 1998

1947 1953
Poznámka:

plastika na pomníku je urobená zo skameneného stromu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás