Kalonda

Pomník odsunu Maďarov

Autor: Kamil Pánik, 21.03.2007
Umístění: Kalonda, vedľa kostola
Nápis:
A KÖZSÉGBÖL KITELEPITETTEK.
MEGHURCOLTAK EMLÉKÉRE
ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK
TISZTELETÉRE ÁLLITATTA
KALONDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az 1998-évben

NA PAMIATKU ODVLEČENÝCH.
POVLÁČENÝCH A NA POČESŤ
ODSŤAHOVANÝCH Z OBCE
VENUJE
SAMOSPRÁVA OBCE KALONDA v roku 1998

1947 1953
Poznámka:

plastika na pomníku je urobená zo skameneného stromu


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Kalonda 20, pred Múzeom Palócov (Polovcov)
Nápis:
bez nápisu

/János Esterházy)
Poznámka:

Pomník predstavuje väznicu. Múrik je obmotaný ostnatým drôtom, na jeho najvyššom bode bolo okienko s mrežou, za ktorou bol portrét J. Esterházyho. V čase návštevy sa múzeum rekonštruovalo a okienko s mrežou bolo zbúrané.
(zdroj: https://esterhazyjanos.eu/pamatne-miesta-janosa-esterhazyho/?lang=sk )


Pomník přidal: Ladislav Barabás