Čadca

Pomník Peter Jilemnický

Autor: Ladislav Barabás, 10.07.2012
Umístění: Čadca, Matičné námestie, pred domom kultúry
Nápis:
bez nápisu

sign. S. Biroš
Poznámka:

Peter Jilemnický (18.3.1901 Kyšperk, dnes Letohrad – 19.5.1949 Moskva) bol komunistický slovenský spisovateľ, novinár a učiteľ českého pôvodu. Vojenskú službu vykonával v rokoch 1921-23 v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici. 12.7.1926 bez povolenia úradov emigroval do ZSSR, kde pôsobil v družstve Interhelpo. Do vlasti sa vrátil v roku 1929. Roku 1938 ako český učiteľ odchádza nie celkom dobrovoľne do Česka, kde sa zapájal do ilegálnej činnosti KSČ. 27.10.1942 ho zatklo Gestapo, bol odsúdený na osem rokov nútených prác a prevezený do pracovného tábora Griebo pri Coswigu, neskôr do tábora Dessau. Od roku 1948 bol kultúrnym atašé československého veľvyslanectva v Moskve. Vyznamenaný bol radom SNP I. triedy.
(zdroj: Wikipédia)

Autorom pomníka je sochár Stanislav Biroš.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás